Haci u hacabulkexeni manracax arevtur / Հացի ու հացաբուլկեղենի մանրածախ առևտուր

Haci u hacabulkexeni manracax arevtur / Հացի ու հացաբուլկեղենի մանրածախ առևտուր :
Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

ՊԼԱՆ

Ներածություն

Հացի և հացաբուլկեղենի մանրածախ առևտրական ցանցի կառուցվածքը

Հացի և հացաբուլկեղենի մանրածախ առևտրի ցանցի տեղաբաշխումը

Հացի և հացաբուլկեղենի մանրածախ առևտրի զարգացման հեռանկարները քաղաքում կամ վարչական շրջանում

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Leave a Reply