Grakanutyun / Գրականություն

Rolandi vep@ fransiakan epos@. / Ռոլանդի վեպը ֆրանսիական էպոսը :
Նյութը 24 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Պլան

Առաջաբան
Գլուխ I Ստեղծման պատմական հանգամանքները
Գլուխ II Էպոսի կրոնաքաղաքական գաղափարներն ու վերլուծությունը
Վերջաբան
Գրականության ցանկ
Բովանդակություն

«Ռոլանդի երգը» ‎ֆրանսիական էպոսի բազմերանգ ասքերից ամենագրավիչն ու կատարյալն է:

Leave a Reply