Grakanutyun / Գրականություն

Lope De Vega Partizpani shun@ steghcagorcutyun@. / Լոպե դե Վեգայի Պարտիզպանի շունը ստեղծագործությունը:
Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն
Գլուխ 1. Լոպե դե Վեգային ստեղծագործությունների ընդհանուր բնութագիրը
Գլուխ 2. Լոպե դե Վեգայի «Պարտիզպանի շունը» ստեղծագործությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Արտասահմանյան գրականությունը հազարամյակների պատմություն ունի: Իր պատմական զարգացման ընթացքում այն մի շարք փուլեր է անցել: Առաջին մեծ շրջանը դասական հնադարի` հին հունական և հռոմեական գրականությունն է, որը հսկայական ազդեցություն է ունեցել մարդկության գեղարվեստական մտածողության հետագա զարգացման վրա:

Leave a Reply