Grakanutyun / Գրականություն

Kornel@ vorpes klasicizmi voxbergakner . / Կոռնելը ` որպես կլասիցիզմի ողբերգակներ :
Նյութը 22 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Պլան

Ներածություն
Կլասիցիստական ողբերգության գաղափարական առանձնահատկությունները
Կլասիցիստական ողբերգության կառուցվածքային առանձնահատկությունները
Կոռնելը ` որպես կլասիցիզմի ողբերգակներ
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Պիեռ Կոռնեյլը ծնվել է Ռուանում 1606 թվականին: Նրա հայրը դատական պաշտոնյա էր, որը որդուն նույն ասպարեզն է առաջնորդել: Ավարտելով ճիզվիտական քոլեջը, ուսումնասիրելով իրավագիտություն և ստանալով փաստաբանի պաշտոն` Պիեռ Կոռնեյլը վարել է այն ոչ ուրախությամբ և հաջողությամբ:

Leave a Reply