Grakanutyun / Գրականություն

Haynrix Haynei qaxaqakan satiran . / Հայնրիխ Հայնեի քաղաքական սատիրան :
Նյութը 22 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

Հայնրիխ Հայնեի կյանքը
Հայնրիխ Հայնեի քաղաքական սատիրան

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն

«Գերմանացի գրող- գերմանացի նահատակ». մտաբերում ես Գյոթեյի այս ակամա խոստովանությունը, երբ մի հայացք ես գցում գերմանացի մի բանաստեղծի կյանքի անցած ուղու վրա: Այն բանաստեղծի, որի քնարը այնքան քննքշությամբ և բյուրեղյա անկեղծությամբ երգում էր տանջանքն ու անփոխադարձ սերը, որի քնարը սակայն միաժամանակ ամպրոպային Զևսի նման շանթ ու որոտ էր արձակում տիրանների, բռնակալների, աշխարհի տիրակալների դեմ` խռովելով նրանց մեղկ անդորրը:
Դա Հայնրիխ Հայնեն է:

Leave a Reply