Grakanutyun / Գրականություն

Gyoten u Shiller@ vorpes”Grohi ev potoriki” shrjani aknaru nerkayacucichner . / Գյոթեն ու Շիլլերը որպես Գրոհի և փոթորիկի շրջանի ակնառու ներկայացուցիչներ :
Նյութը 23 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Պլան
Ներածություն
«Գրոհի և փոթորկի» շրջան
Գյոթեն և Շիլլերը որպես «Գրոհի և փոթորկի» շրջանի ակնառու ներկայացուցիչներ
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

18-րդ դարի սկզբից գերմանական գրականության մեջ նկատվում է ազգային ինքնագիտակցության աստիճանական հասունացում:

Leave a Reply