Grakanutyun / Գրականություն

Fransua Vioni steghcagorcutyunneri bnutagir@ . / Ֆրանսուա Վիոնի ստեղծագործությունների բնութագիրը :
Նյութը 26 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Բովանդակություն
Առաջաբան
Գլուխ I Ստեղծագործության ընդհանուր
բնութագիրը
Գլուխ II Քնարական հերոսի պատկերումը
ստեղծագործության մեջ
Գրականության ցանկ

Leave a Reply