Govazdi shukayi karavarum / Գովազդային շուկայի կառավարում

Govazdi shukayi karavarum / Գովազդային շուկայի կառավարում :
Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Ներածություն
Գլուխ 1. Գովազդային շուկայի կառավարումը: ընդհանուր պատկերացում գովազդի մասին
1. Գովազդի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
Գլուխ 2. Գաղտնի գովազդի հիմնախնդիրները
1.Գաղտնի գովազդի հիմնախնդիրները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply