Gorcnakan haxordakcumy ev dranc skzbunqnery / Գործնական հաղորդակցումը և դրանց սկզբունքները

Gorcnakan haxordakcumy ev dranc skzbunqnery / Գործնական հաղորդակցումը և դրանց սկզբունքները :
Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :