Glxavor ev @ntranqayin hamakcutyun / Գլխավոր և ընտրանքային համակցություն

Glxavor ev @ntranqayin hamakcutyun / Գլխավոր և ընտրանքային համակցություն
Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ :
Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն,

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Գլխավոր և ընտրանքային համակցություն
Գլուխ 2. Ցուցանիշների վերլուծություն
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Գլխավոր և ընտրանքային համակցություն

Վիճակագրական հետազոտության կոնկրետ օբյեկտը կոչվում է համակցություն: Այն ուսումնասիրվող երևույթի միավորների բազմությունն է, որոնք միավորվում են հետազոտության խնդրին համապատասխանող միևնույն որակական հիմքով, կամ ըստ որևէ ընդհանրացնող հատկանիշի:

TAG———————-TAG
referatner, diplomayinner, diplomainner, kursainner, kursayinner, tez, tezer, ռեֆերատներ, ռեֆերատ, դիպլոմ, դիպլոմայիններ, կուրսայիններ, կուրսային, թեզ, թեզեր,

Leave a Reply