Gitutyun / Գիտություն

Gitatexnikakan araj@ntac . / Գիտատեխնիկական առաջընթաց :
Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ:

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Գիտատեխնիկական առաջընթացի հասկացությունը
ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԸ ԿԱՊԻ ՃՅՈՒՂՈՒՄ

Գիտատեխնիկական առաջընթացի ֆինանսավորումը «Արտաշատի Պտուղ – բանջար» ՍՊԸ-ի օրինակով

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հասարակության զարգացման բոլոր փուլերում միշտ էլ մեծ ուշադրություն է դարձվել վերարտադրության արդյունավետության բարձրացման վրա, որը մեծ չափերով կախված է արտադրության բոլոր գործոնների ռացիոնալ օգտագործումից: Հատկապես շուկայական հարաբերությունների ձևավորման և հետագա զարգացման փուլերում առաջնակարգ նշանակություն է ձեռք բերում նորմավորման արդյունավետ համակարգի մշակումը և կիրառությունը:
Ընդանհրապես, Գիտատեխնիկական առաջընթացի ֆինանսավորումը որպես գործունեության կառավարման հիմնական և կարևոր գործառույթ, հնարավորություն է տալիս ելնելով կազմակերպության արդեն նվաճված մակարդակից, զարգացման նպատակներից և խնդիրներից, հստակեցնել սահմանված նպատակին հասնելու կազմակերպության հնարավորությունները` առկա նյութական և աշխատանքային ռեսուրսներով:

Leave a Reply