Gitutyun / Գիտություն

Giteliqi zargacman tramabanakan verlucutyun@ . / Գիտելիքի զարգացման տրամաբանական վերլուծությունը :
Նյութը 8 էջ է : Գինը 1500 դրամ :

Ցանկացած մարդ իր էությամբ հետաքրքրասեր է և առավել հետաքրքրասիրություն է ցուցաբերում նոր գիտելիքներ ստանալու հարցում: Իր պատմության հազարամյաների ընթացքում մարդկությունը ֆիքսել է բազմաթիվ ֆակտեր, բացահայտել է բազմաթիվ բնության օրենքներ և հատկանիշներ: Գիտական ճանաչողությունը կամ գնոսեոլոգիան առաջացել է փիլիսոփայության զարգացման ընթացքում, որպես առանձին բաժին: Գոնսեոլոգիայում գիտելիքները ներկայացվում են որպես մարդու հոգու, նրա գործունեության և բնության ամբողջականություն :
Իմացությունը անհնարին է առանց խնդրի լուծման համար ստեղծագործական մոտեցման: Երբ գիտնականը իմանալ իր համար ինչ-որ նոր բան, նա հանդիպում է բազմաթիվ խնդիրների` բնորոշ առաջին հերթին իր անհատականությանը և խնդրի`իր կողմից ընկալմանը և հետազոտության նպատակներին:

Leave a Reply