Gitutyun / Գիտություն

Gitutyan der@ artadrakan ujeri zargacman gorcum ./ Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում :
Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

1. Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում
2. Գիտելիքների և գիտության փոխհարաբերությունները
3. Ճանաչողական պրոցես գիտության կարգավորման օրինաչափությունները, փուլերը

Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում

XX դ առաջին կեսը շատ երկրներր համար հանդիսացավ հասարակական արտադրության արդյունաբերական զարգացման շրջան, որի հիմքերը դրեց նախորդ դարի արդյունաբերական հեղափոխությունը: XX դ. երկրորդ կեսին առաջատար երկրները (այն երկրները, որոնք առաջին տեղերն էին զբաղեցնում աշխատանքի արտադրողականության ցուցանիշներով) հաստատեցին հետարդյունաբերական զարգացման դարաշրջանին անցման սկիզբը: Այդ դարաշրջանին բնորոշ էին սկզբունքայնորեն նոր գծեր և օրինաչափություններ: Փոփոխությունների գլխավոր գործոններ հանդիսացան գիտատեխնիկական առաջընթացը և գիտական և արտադրական պոտենցիալի հսկայական չափերի հասնող կենտրոնացումը:

Leave a Reply