Gitutyun / Գիտություն

Hogebanakan gitutyan masin @ndhanur patkeracum . / Հոգեբանական գիտության մասին ընդհանուր պատկերացումներ :
Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

«Հոգեբանություն» տերմինն ունի հին հունական ծագում, բաղկացած է երկու բառերից. ψυχή (պսյուխե)-հոգի, λόγος (լոգոս)-միտք, գիտություն կամ ուսումնասիրություն: «Հոգեբանություն» տերմինը առաջարկվել է Հին Հունաստանում, իսկ Եվրոպայում ընդունվել է XVI դարում: Այն մասին կարծիքները, թե ով է ներմուծել «հոգեբանություն» բառը, տարբեր են: Ոմանք այդ բառի հեղինակ են համարում Լյութեր Ֆիլիպպի դաշնակից Մելանխտոնին, իսկ այլոք` փիլիսոփա Գոկլենիուսին, որը «հոգեբանություն» բառը գործածել է 1590թվականին, որպեսզի հնարավոր լինի այդ բառի միջոցով նշել մի շարք հեղինակների գրքերը: «Հոգեբանություն» բառը համընդհանուր ճանաչում է գտել գերմանացի փիլիսոփա Քրիստիան Վոլֆի աշխատանքներից հետո, որի գրքերը կոչվում էին «Ռացիոնալ հոգեբանություն» (1732) և «Էմպիրիկ հոգեբանություն» (1734): Իսկ Վոլֆի ուսուցիչը` Լեյբնիցը, գործածում էր նաև «պնևմատոլոգիա» տերմինը: Մինչև XIX դարը այդ բառը չէր գործածվում ո՚չ անգլիական, ո՚չ ֆրանսիական գրականությունում:

Leave a Reply