Giteliqneri makardaki verahskoxutyan stugman ev gnahatman gorcuneutyuny Buhi diagnostikayi hamakargum / Գիտելիքների մակարդակի վերահսկողության ստուգման և գնահատման գործունեությունը Բուհի դիագնոստիկայի համակարգում :

Giteliqneri makardaki verahskoxutyan stugman ev gnahatman gorcuneutyuny Buhi diagnostikayi hamakargum / Գիտելիքների մակարդակի  վերահսկողության ստուգման և գնահատման գործունեությունը Բուհի դիագնոստիկայի  համակարգում :

Նյութը 18 էջ է : Գինը 2500 դրամ :