Կուրսային : Geteri ev lcheri texabashxman arandznahatkutyunnery Avstraliayum / Գետերի և լճերի տեղաբաշխման առանձնահատկուրյունները Ավստրալիայում

Կուրսային : Geteri ev lcheri texabashxman arandznahatkutyunnery Avstraliayum / Գետերի և լճերի տեղաբաշխման առանձնահատկուրյունները Ավստրալիայում :
Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ:

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ավստրալիայի ջրագրական ցանցի առանձնահատկությունները 3
2. Գետերի տեղաբաշխումը Ավստրալիայում
3. Լճերի տեղաբաշխումը Ավստրալիայում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply