Germanakan menejmenti arandznahatkutyunner@ / Գերմանական մենեջմենթի առանձնահատկությունները

Germanakan menejmenti arandznahatkutyunner@ / Գերմանական մենեջմենթի առանձնահատկությունները :
Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Պլան

Ներածություն
Գերմանական մենեջմենթի առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply