Ռեֆերատ Գրականություն : Fransua Vioni stexcagorcutyunneri bnutagir@ / Ֆրանսուա Վիոնի ստեղծագործությունների բնութագիրը

Ռեֆերատ Գրականություն : Fransua Vioni stexcagorcutyunneri bnutagir@ / Ֆրանսուա Վիոնի ստեղծագործությունների բնութագիրը :
Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

1. Բովանդակություն
2. Առաջաբան
3 Գլուխ I Ստեղծագործության ընդհանուր
բնութագիրը
4 Գլուխ II Քնարական հերոսի պատկերումը
ստեղծագործության մեջ
5. Գրականության ցանկ

Leave a Reply