FINANSAKAN KAYUNUTYAN VOROSHMAN KARG@ EV APAHVMAN UXINER@ / ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

FINANSAKAN KAYUNUTYAN VOROSHMAN KARG@ EV APAHVMAN UXINER@ / ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ:
Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

ՊԼԱՆ
Ներածություն
1. Ֆինանսական կայունության էությունն ու նշանակությունը, տեսակները, ապահովման ուղիները
2. Ֆինանսական կայունության գնահատման բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշները
3. Կազմակերպության ֆինանսական կայունության պաշարի գնահատումը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Շուկայական տնտեսությունը սահմանում է մի շարք պահանջներ կազմակերպությունների կառավարման համակարգում: Անհրաժեշտ է առավել արագ արձագանքել տնտեսական իրավիճակի փոփոխություններին ֆինանսական վիճակի կայունացման և արտադրության մշտական կատարելագործման նպատակով: Յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտի առջև կանգնած են մի շարք այնպիսի հարցեր ինչպիսիք են. ի՞նչ ռազմավարություն և մարտավարություն այն պետք է վարի, ի՞նչ ուղիներով կարող է առավել արդյունավետ կազմակերպել իր ֆինանսական գործունեությունը, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Leave a Reply