Finanasakan drutyan verlucutyan xndirner@ ev metodner@ / Ֆինանսական դրության վերլուծության խնդիրները և մեթոդները

Finanasakan drutyan verlucutyan xndirner@ ev metodner@ / Ֆինանսական դրության վերլուծության խնդիրները և մեթոդները :
Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ֆինանսական դրության վերլուծությունը

2. Հաշվեկշռի բավարար կառուցվածքի որոշման կարգը և ապահովման ուղիները

3. Ձեռնարկության վճարունակության և լուծարելիության գործակիցները և դրանց փոխադարձ կապը

4. Շահութաբերության գործակիցների համակարգը և բարձրացման դերն ու նշանակությունը

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Շուկայական տնտեսության պայմաններում ձեռնարկության զարգացման և սնանկացման բացառման համար պետք է իմանալ ինչպես կառավարել ֆինանսները, ինչպիսին պետք է լինի կապիտալի կառուցվածքը` կախված կազմից և ձևավորման աղբյուրներից, ինչ մաս պետք է կազմեն սեփական և փոխառու միջոցները և այլն:
Ձեռնարկության ‎ֆ‎ինանսները ներկայացնում են դրամական հարաբերությունների համակարգ, որը դրվում է արտադրանքի արտադրության, իրացման և գործունեության այլ ձևերի իրականացման հիմքում:

Leave a Reply