Feodalakan gyuxacineri tiper@ Iranum / Ֆեոդալական գյուղացիների տիպերը Իրանում

Feodalakan gyuxacineri tiper@ Iranum / Ֆեոդալական գյուղացիների տիպերը Իրանում:
Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

ՊԼԱՆ

Ներածություն

Ֆեոդալական գյուղացիների տիպերը Իրանում

Եզրակցություն

Գրականության ցանկ

Միջնադարյան Իրանում գյուղացիների ֆեոդալական կախվածության հարցը պատմագրության մեջ ուսումնասիրվել է միայն ընդհանուր գծերով:
Այս հարցի ուսումնասիրմանը անդրադարձել են ոչ միայն մարկսիզմի դասականները ` Կ.Մարկսը, Ֆ. Էնգելսը, Վ. Լենինը, ճանաչված պատմաբաններ` Վ. Բարտոլդը, Ի. Պետրուշևսկին, Ա. Յակուբովսկին, Վ. Գորդլևսկին և ուրիշները:

Leave a Reply