Fayoli ev Gyulik-Urviki karavarman skzbunqneri hamematakan bnutagir@ / Ֆայոլի և Գյուլիկ-Ուրվիկի կառավարման սկզբունքների համեմատական բնութագիրը

Fayoli ev Gyulik-Urviki karavarman skzbunqneri hamematakan bnutagir@ / Ֆայոլի և Գյուլիկ-Ուրվիկի կառավարման սկզբունքների համեմատական բնութագիրը :
Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներծություն

Կառավարման վարչական դպրոցը
Կառավարման սկզբունքների դասակարգումը ըստ Անրի Ֆայոլի
Ֆայոլի և Գյուլիկ -Ուրվիկի կառավարման սկզբունքների համեմատական բնութագիրը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply