Evropan XSHM pluzumic heto / Եվրոպան ԽՍՀՄ փլուզումից հետո :

Evropan XSHM pluzumic heto / Եվրոպան ԽՍՀՄ փլուզումից հետո :

Նյութը 75 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. ԽՍՀՄ փլուզումը և Փարիզյան խարտիայի ստորագրումը
1.1 Եվրոպայի անվտանգության հիմնահարցը հետպատերազմյան տարիներին
1.2 Եվրոպական անվտանգության ապահովումը և Փարիզյան Խարտիան

Գլուխ 2. ԽՍՀՄ նախկին հանրապետությունները որպես եվրոպական անվտանգության նոր համակարգ
2.1 Եվրոպական անվտանգության ամրապնդմանը միտված քաղաքականության մշակումը
2.2 ԽՍՀՄ նախկին հանրապետություններում եվրոպական քաղաքականության առանձնահատկությունները

Գլուխ 3. Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության արդի շեշտադրումները
Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ

Դիպլոմայինը գրված է 2014 թվականին: