Erexaneri socialakanacum@ voch lriv @ntaniqum / Երեխաների սոցիալականացումը ոչ լրիվ ընտանիքում

Erexaneri socialakanacum@ voch lriv @ntaniqum / Երեխաների սոցիալականացումը ոչ լրիվ ընտանիքում
Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Հետազոտության պորբլեմի սահմանումը և հիմնավորումը
Գլուխ 2. Երեխաների սոցիալականացումը
Օգտագործված գրականություն

Սոցիալականացումը բարդ և բազմակողմանի պրոցես է և դրա հետ կապված այն ունի բազմաթիվ սահմանումներ: Սոցիալականացումը իրենից ներկայացնում է անձի կայացման պրոցես, որը տեղի է ունենում տվյալ հասարակության, սոցիալական հանրույթին, խմբին բնորոշ արժեքների, նորմերի, վարքագծի մոդելների յուրացման միջոցով: Ինչպես

Leave a Reply