EPH patmutyan tangarani verabacum@ ev nor cucadrutyunner@ / ԵՊՀ պատմության թանգարանի վերաբացումը և նոր ցուցադրությունները

EPH patmutyan tangarani verabacum@ ev nor cucadrutyunner@ / ԵՊՀ պատմության թանգարանի վերաբացումը և նոր ցուցադրությունները

Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ԵՊՀ պատմության թանգարանի վերաբացում
Գլուխ 2. ԵՊՀ պատմության թանգարանի նոր ցուցադրությունները
Վերջաբան
Գրականության ցանկ

Leave a Reply