Elitayi ev liderutyan arandznahatkutyunner@ / Էլիտայի ու լիդերության առանձնահատկությունները

Elitayi ev liderutyan arandznahatkutyunner@ / Էլիտայի ու լիդերության առանձնահատկությունները :
Նյութը 30 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1.Քաղաքական էլիտայի էությունը
Գլուխ 2. Լիդերության ձևավորումը
Գլուխ 3.Էլիտայի ու լիդերության առանձնահատկությունները
Վերջաբան
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply