Անվճար ռեֆերատ : Elektronayin xanutner / Էլեկտրոնային խանութներ

Անվճար ռեֆերատ : Elektronayin xanutner / Էլեկտրոնային խանութներ :
Նյութը `

Բովանդակություն

1.Էլեկտրոնային խանութներ, հիմնական ֆունկցիաները

2.Էլեկտրոնային խանութների ավտոմատացված կառավարման համակարգեր

3.Էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգերի դասակարգումը

4.Էլեկտրոնային խանութների արդյունավետության գնահատման մեթոդները
5.Էլեկտրոնային կոմերցիոն համակարգերի արդյունավետության գնահատման մեթոդները
6.Վճարային համակարգերը Էլեկտրոնային խանութում: Դրանց դասակարգումը և տեսակները:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Էլեկտրոնային խանութներ, հիմնական ֆունկցիաները

Էլեկտրոնային խանութը վեբ կայք է, որն ապահովում է վաճառքները էլեկտրոնային կատալոգի կամ ապրանքների ներկայացման այլ ձևերի կիրառմամբ: Մեկ սերվերում վաճառվող կամ ներկայացվող ապրանքների քանակը կարող է լինել մինչև մի քանի հազար:
Հաճախորդները կարող են պատվիրել ապրանքները ձևերի լրացման, գրանցման գործընթացների կատարման և այլ ճանապարհներով: Վճարումը կարող է իրականացվել ինչպես էլեկտրոնային վճարային համակրգերի միջոցով, այնպես էլ ավանդական ձևերով, այսինքն բանկային կամ փոստային փոխանցումներով, առձեռն ապրանքը տեղ հասցնելիս և այլն:
Էլեկտրոնային խանութները պատկանում են առևտրի վարման մանրածախ ձևին, որն այժմ շատ արագ զարգանում է: Ինտերնետային խանութը սովորական ավանդական խանութներից տարբերվում է նրանով, որ այն կարող է առաջարկել ապրանքների և ծառայությունների էապես մեծ ցանկ և ապահովել հաճախորդներին շատ ավելի մեծ ինֆորմացիայի ծավալով, որն անհրաժեշտ է գնման մասին որոշում ընդունելու համար: Բացի այդ համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառման շնորհիվ հնարավոր է դառնում յուրաքանչյուր հաճախորդի նկատմամբ անհատական մոտեցում ցուցաբերել ելնելով նրա խանութ հաճախելու և գնումներ կատարելու պատմությունից:
Էլեկտրոնային խանութի իրացման հիմնական պրոբլեմները գտնվում են ինտերնետ տեխնոլոգիաների և ավանդական առևտրային գործունեության հատույթում: Ավանդական առևտրի դեպքում գնորդը սովորել է, որ հնարավորություն ունի տեսնել և գնահատել ապրանքը իրականում, որոշել նրա որակը և բնութագրերը: Էլեկտրոնային առևտրում նման հնարավորությունից նա զրկված է: Առավելագույնը ինչ նա հնարավորություն ունի տեսնել, ապրանքի պատկերն է և նրա բնութագրերի թվարկումը: Շատ դեպքերում այդ ինֆորմացիան բավարար է: Սակայն պետք է հաշվի առնել մի շարք էմոցիոնալ և հոգեբանական գործոններ:
Հաճախ պրոբլեմներ են առաջանում ապրանքը տեղ հասցնելու հետ կապված, նամանավանդ, երբ դրա արժեքը փոքր է :
Էլեկտրոնային խանութում խնդիրներ կարող են առաջանալ վճարման հետ, որի պատճառներն են շատ անձանց անվստահությունը բանկային համակարգի նկատմամբ, էլեկտրոնային վճարումների կազմակերպչական և իրավական հարցերի ոչ բավարար կարգավորվածությունը և ինտերնետի միջոցով տրանզակցիաների կատարման անվտանգության նկատմամբ անվստահությունը:
Գնորդի գրանցումը կատարվում է ձևակերպման կամ էլեկտրոնային խանութ մուտքի ժամանակ: Ապրանքը ընտրելուց հետո գնորդից պահանջվում է լրացնել համապատսխան ձև , որում նշվում է , թե ինչպես պետք է իրականացվի վճարումը և առաքումը: Պատվերի ձևակերպման և գրանցման ավարտից հետո գնորդի մասին հավաքված ողջ ինֆորմացիան էլեկտրոնային ցուցափեղկից փոխանցվում է ինտերնետ խանութի առևտրային համակարգ: Առևտրային համակարգում իրականացվում է պահեստում ապրանքի առկայության ստուգում և իրականացվում է հարցում վճարային համակարգին : Այն դեպքում , երբ վճարումը իրականցվում է ապրանքը գնորդին փոխանցելու պահին , անհրաժեշտ է լինում պատվերը հաստատել: Հիմնականում դա իրականցվում է էլեկտրոնային փոստով կամ հեռախոսով:
Եթե խանութը հնարավորություն ունի ապահովել ցանցի միջոցով գնման դիմաց վճարումը, ապա վճարման փուլում միանում է վճարային համակարգը: Վիրտուալ վճարման համակարգի կողմից վճարման իրականացման փաստի հաստատումից հետո ձևակերպվում է պատվերի առաքման ծառայությունը ապրանքը տեղ հասցնելու համար:
Էլեկտրոնային խանութի հիմնական ֆունկցիաները: Էլեկտրոնային խանութը որպես ամբողջական համակարգ իրականացնում է մի շարք ֆունկցիաներ:
1. Գնորդների սպասարկում: Էլեկտրոնային խանութը հաճախորդը կարող է լքել շատ ավելի հեշտ քան իրական խանութը : Դա պահանջում է վիրտուալ խանութում առաջարկվող ծառայությունների բարձր մակարդակ: Հաճախորդի հետ խանութի հիմնական համագործակցության տարրերն են`
ա) ապրանքների կատալոգ,
բ) ինֆորմացիա,
գ) վիրտուալ զամբյուղ,
դ) գրանցում:
Կատալոգում տեղակայված ինֆորմացիայի լիարժեքությունը , հարմարավետ կառուցվածքը և արագ փնտրման հնարավորությունը ըստ էության որոշում է խանութի հաջողությունը : Այստեղ առկա է ապրանքի մասին հաճախորդին անհրաժեշտ ինֆորմացիան , որը փոխարինում է օրինակների և վաճառողի բացակայությունը: Այստեղ էական դեր կարող է խաղալ եռաչափ տեխնոլոգիան , որը հնարավորություն է տալիս “շոշափել” դուր եկած օրինակը , նայել այն տարբեր դիրքերից և այլն: Էջերում ապրանքների մասին մեծ ծավալի ինֆորմացիայի առկայությունը իր հերթին պահանջում է , որ հաճախորդները արագ և հեշտ կարողանան գտնել անհրաժեշտ ինֆորմացիան, ղեկավարելով կատալոգի կառուցվածքով և օգտագործել փնտրման համակարգերը: Պոտենցիալ գնորդը պետք է հնարավորություն ունենա ցանկացած հարցի պատասխան ստանալ ցանկացած պահի: Ինտերնետում ինչպես և ռեալ խանութում ցանկացած ապրանք գնորդի ցանկությամբ կարող է հանվել զանբյուղից գնման ընդհանուր արժեքի վճարահաշվարկով:
Վճարումը կարող է կատարվել գնումից հետո կամ առաջ:
2. Պատվերների մշակում: Յուրաքանչյուր գնորդի զամբյուղի պարունակության հիման վրա ձևավորվում և մշակվում է նրանցից յուրաքանչյուր պատվերը:
3. Մարկետինգային ինֆորմացիայի հավաքում: Ինտերնետ խանութը որպես մեծ հաճախելիություն ունեցող վեբ կայք հարմար միջավայր է մարկետինգային ինֆորմացիայի հավաքման և մշակման համար, որը հետագայում կարող է հիմք լինել կազմակերպության ճիշտ ռազմավարություն ընտրելու կամ մշակելու համար, ինչպես նաև սպասարկման որակը բարձրացնելու համար:
4. Վճարման ֆունկցիա: Գնված ապրանքի վճարման տարբերակները հետևյալն են`
ա) կանխիկով վճարում առաքողին ապրանքը տեղ հասցնելիս,
բ) վճարում բանկային փոխանցումով էլեկտրոնային խանութի հաշվարկային հաշվին,
գ) վերադիր վճարով փոստային փոխանցում,
դ) ինտերնետ վճարային համակարգերի օգնությամբ:
Կանխիկով վճարումը վճարման ամենապարզ էժան , անվտանգ ձևն է , երբ գնորդն ապրում է մեծ քաղաքում և ապրանքի գինը շատ մեծ չէ: Իրավաբանական անձինք հիմնականում ընտրում են վճարման բանկային փոխանցման ձևը : Այս ձևը ևս անվտանգ է և կորուստները համարյա բացակայում են:
Վերադիր վճարով փոստային փոխանցման ժամանակ գնորդը վճարում է ապրանքը ստանալու պահին , իսկ վերադիրը կազմում է ապրանքի գնի 10-20%-ը:
Ինտերնետ վճարային համակարգերի մասին խոսվելու է “վճարային համակարգեր ” բաժնում:
5. Ապրանքի առաքում: Կարելի է նշել ապրանքի առաքման հետևյալ հիմնական ձևերը`
գ միջազգային առաքման ծառայությունների միջոցով,
գ խանութի սեփական կամ ել մասնագիտացված առաքման ծառայությունների միջոցով,
գ առաքում երթուղային տրանսպորտով,
գ առաքում միջազգային փոստային ծառայության միջոցով,
գ հաճախորդը աձամբ գալիս է գնված ապրանքի հետևից,
գ առաքում հեռակոմունիկացիոն ցանցերի միջոցով, որոնցից կարելի է նշել DHL, Fedex և այլն:

Էլեկտրոնային խանութների ավտոմատացված կառավարման համակարգեր

Էլեկտրոնային կոմերցիայի ավտոմատացված համակարգեր ասելով հասկանում ենք ծրագրերի, մեթոդների, տեխնիկական միջոցների այնպիսի ամբողջություն, որը թույլ է տալիս իրականացնել տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատացումը դիտարկվող կոմերցիոն գործառնություններում:
Էլեկտրոնային ապրանքները էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգերի համար կարելի է պայմանականորեն բաժանել 2 խմբի`
1. Միասնական աշխատանքի համար պատրաստված հավելված: Բարելավում է կապի և ինֆորմացիայի հետ համատեղ աշխատանքի հնարավորությունները : Այդպիսի հավելվածները հնարավորություն են տալիս ընկերություններին փոխհամագործակցել առավել արդյունավետ:
2. Էլեկտրոնային կոմերցիայի համար նախատեսված հավելված: Ապահովում է անվտանգ էլեկտրոնային կոմերցիոն գործառնությունների իրականացում: Այդպիսի հավելվածները թույլ են տալիս լավացնել առկա հաճախորդների հետ կապը և ներգրավել նորերին, գովազդել և վաճառել ապրանք և էլեկտրոնային տեսք ունեցող ապրանքները նույնիսկ առաքել:
Էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգերի դասակարգումը: Այն որոշվում է բիզնեսի տեսակներով և բիզնեսի գործընթացներով, որոնք կարելի է վարել էլեկտրոնային կոմերցիայի մեթոդներով:
Բիզնեսի տեսակները, որոնց համար հնարավոր է էլեկտրոնային կոմերցիայի օպերացիաների վարումը , կարելի է բաժանել ըստ գործունեության ոլորտի, ըստ աշխարհագրական ընդգրկման, ըստ սեփականության ձևի և ըստ բիզնեսի կենսական ցիկլի փուլի :
Ըստ գործունեության ոլորտի `
գ Առևտուր ` մեծածախ և մանրածախ, պետք է առանձնացնել ռեալ և վիրտուալ կամ թվային ապրանքների առևտուրը:
Էլեկտրոնային առևտուրը իրենից ներկայացնում է նոր մեթոդ իրական ապրանքներով և ծառայություններով առևտուր անելու համար: Այն բացում է նոր հնարավորություններ, տրամադրում է նոր տեխնոլոգիաներ արդյունավետության մեծացման համար արժեքի փոքրացման ճանապարհով , տալիս է շուկայի պոտենցիալի մեծացման և սպառողի պահանջների ավելի լավ բավարարման հնարավորություն և միջոցներ է տրամադրում ծառայությունների և ապրանքների տեսականու ընդլայնման և կատարելագործման համար` նշանակալի չափով բարելավելով մատակարարի և պատվիրատուի փոխշփման հնարավորությունները:
Էլեկտրոնային նյութերով առևտուրը իրենից ներկայացնում է վաճառքի լրիվ նոր ձև, որի դեպքում կոմերցիոն գործարքի ամբողջական ցիկլը (ներառյալ նաև առաքումը) իրականացվում է նույն ցանցի միջոցով, իհարկե հաշվի առնելով կոնկրետ պահանջներ և սահմանափակումներ, ինչպիսին են վճարման, հեղինակային և ինտելեկտուալ սեփականության իրավունքները: Կախված շուկայում ունեցած հաջողություններից և ճիշտ որոշումներից , էլեկտրոնային ապրանքները կարող են ստեղծել լրիվ նոր շուկա և առանձին ոլորտներում հեղափոխություն առաջացնել (օրինակ հրատարակության գործում): Այդ ինովացիոն ձևը կարող է մրցունակության վրա մեծ ազդեցություն ունենալ և ստեղծել նոր աշխատատեղեր:
գ Բաշխում
գ Ինֆորմացիոն բնույթի ծառայություններ
գ Բանկինգ և վճարային համակարգեր (էլեկտրոնային վճարումներ, հիպոթեքային վարկավորում, վարկային քարտեր, ֆիզիկական անձանց բանկային սպասարկումը)
գ Տուրիզմ և հյուրանոցա-ռեստորանային բիզնես
գ Կապ
գ Հեռակա ուսուցում
գ Ժամանց և զվարճանքի կազմակերպում
գ Պետական պատվերի իրականացում
Ըստ աշխարհագրական ընդգրկման
գ Տեղական մասշտաբի գործունեություն
գ Տարածքային մասշտաբի գործունեություն
գ Մի երկրի սահմաններում գործունեություն
գ Գլոբալ գործունեություն
Ըստ սեփականության ձևի
գ Մասնավոր բինես
գ Կորպորատիվ բիզնես
գ Պետական կազմակերպություն
Ըստ բիզնեսի կենսացիկլի փուլի
գ Նորաստեղծ բիզնես
գ Գոյություն ունեցող բիզնեսի զարգացում
գ Գոյություն ունեցող բիզնեսի վերակազմավորում
Բիզնես գործընթացները, որոնք հնարավոր են իրականացնել էլեկտրոնային կոմերցիայի գորընթացների միջոցով , կարելի է բաժանել ըստ գործընթացների տեսակների, ըստ արտաքին միջավայրի հետ հարաբերության և ըստ էլեկտրոնային կոմերցիա ներգրավելու հնարավորության աստիճանի:
Ըստ գործընթացների տեսակների կարելի բաժանել
գ Առք ու վաճառքի պրոցես
գ Փնտրման և հաճախորդի հետ կապի հաստատման ու պահպանման պրոցես
գ Փաստաթղթաշրջանառություն
գ Նախա և հետվաճառքային սատարում (մանրամասն ինֆորմացիա ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ, արտադրանքի օգտագործման ինստրուկցիա, պատվիրատուի հարցերի պատասխանում)
գ Էլեկտրոնային վճարում (փողի էլեկտրոնային փոխանցման կիրառմամբ, վարկային քարտեր, էլեկտրոնայի չեկեր , Էլեկտրոնային փող)
գ Բաշխում, տարածում , ներառյալ առաքման կառավարումը և հետևումը ֆիզիկական ապրանքների համար , ինչպես նաև անմիջական առաքումը այն ապրանքների համար, որոնք կարող են տարածվել էլեկտրոնային ճանապարհով:
գ Բաժանվող բիզնես պրոցեսները, որոնք համատեղ ղեկավարվում են ընկերության և նրա առևտրային գործընկերոջ կողմից:
գ Ցանկացած այլ պահպանման , մշակման , փնտրման և ինֆորմացիայի փոխանցման գործընթացներ:
Ամբողջական կոմերցիոն գործըմթացը, ներառյալ պատվերը , տեղափոխումը , ստացումը հաշվի դուրս գրումը և վճարային ցիկլը , կարող է իրականացվել էլեկտրոնային միջոցներով: Ավտորիզացնող կենտրոնների հետ փոխգործակցությունը մաքսային և հարկային պարտավորությունները կատարելու համար արդեն բավականին զարգացել է : Սակայն որոշ պահեր, այնպիսին ինչպիսին անվտանգությունն է, ինտելեկտուալ սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը, իրավական հարցեր և պրոցեդուրաներ, որոնք հանդիսանում են էլեկտրոնային կոմերցիայի մի մասը , դեռևս վերջնականապես պարզ չեն:
Ըստ էլեկտրոնային կոմերցիա ներգրավելու հնարավորության աստիճանի: գործընթացները բաժանվում են`
գ Գործընթաներ, որոնք հնարավոր է ամբողջապես տեղափոխել էլեկտրոնային միջավայր
գ Գործընթացներ, որոնց միայն որոշ էտապներ և տարրեր կարելի է ներառել էլեկտրոնային կոմերցիայում
գ Գործընթացներ, որտեղ էլեկտրոնային կոմերցիան հնարավոր է միայն որպես հիմնական պրոցեսի լրացուցիչ մաս:
Սովորաբար էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգերի դասակարգումն իրականացվում է ըստ օբյեկտների և սուբյեկտների, ըստ էլեկտրոնային կոմերցիայի կազմակերպությունում գրաված տեղի, ըստ գործունեության նորության աստիճանի կամ էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգի կողմից տրամադրվող ծառայությունների և ըստ ձեռնարկության ունեցած վերաբերմունքի էլեկտրոնային կոմերցիայի նկատմամբ:
Ա) Ըստ օբյեկտների և սուբյեկտների համակարգերը բաժանվում են`
գ B2B (բիզնես-բիզնես): Էլեկտրոնային կոմերցիայի այս ձևը ենթադրում է առաջին հերթին կազմակերպությունների փոխգործակցություն : Procurment Systems–ը համակարգեր են սպառողների և արտադրողների միջև, գնորդների և վաճառողների միջև կապի իրականացման համար : Որպես օրենք այդ համակարգերում որպես գնորդներ և սպառողներ հանդես են գալիս իրավաբանական անձինք և գոյություն ունեն այս կամ այն չափով զարգացած բեք-օֆիսային համակարգեր: Բացի դրանից B2B համակարգերին են վերաբերում ,Առաջարկի շղթայի կառավարումե նոր զարգացող ուղղությունը , որը կազմակերպությանը ապահովում է առաքումների և կոնտրագենտների գործունեության մասին անընդհատ ինֆորմացիայով, որն անհաժեշտ է հիմնական արտադրության համար: Այդպիսի համակարգերը Հայաստանում դեռ բավարար զարգացած չեն , քանի որ բիզնես գործընթացներն ունեն անկայուն բնույթ:
գ B2C համակարգեր: Էլեկտրոնային կոմերցիայի այդ տեսակը բնութագրում է նրանով, որ հաճախորդ այստեղ հանդիսանում են անհատները , ովքեր գնում և վճարում են կատարում ինտերնետով: Որպես օրինակ կարող է լինել սովորական մարդը , ով ինտերնետ խանութից ինչ-որ ապրանք է գնում և վճարում է կատարում վարկային քարտով:
գ G2B համակարգերը նախատեսված են պետական պատվերների սպասարկման համար : Բիզնեսը մտնում է բոլոր գործարքներում , որոնք իրականացվում են ընկերությունների և պետական հիմնարկների միջև: Այսօր այս կատեգորիան նոր-նոր է ձևավորվում , սակայն այն կարող է շատ արագ զարգանալ, այն դեպքոմ, եթե կառավարությունը իր հնարավորությունները օգտագործի էլեկտրոնային կոմերցիայի սատարման և զարգացման համար:
գ C2C համակարգերը էլեկտրոնային աճուրդներն են , հայտարարությունների վեբ կայքերն են և այլն:
Բ) Ըստ ձեռնարկությում էլեկտրոնային կոմերցիայի ունեցած դիրքի :
գ Էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգը որպես կազմակերպությունում ենթակառուցվածքի տարր
գ Էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգը որպես ձեռնարկությունում առանձին բաժին
գ Էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգը որպես բաժանմունք կամ դուստր ընկերություն
գ Էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգը որպես կողմնակի կազմակերպություններին մատուցած ծառայություն (աութսորսինգ)
Գ) Ըստ գործունեության նորության աստիճանի կամ էլեկտրոնային կոմերցիոն համակարգի կողմից տրամադրվող ծառայության
գ Լիովին նոր, նախկինում գոյություն չունեցող գործունեության ձև
գ Ձեռնարկության համար գործունեության նոր ձև
գ Վերակազմավորված նախկին գործունեություն
գ Նախկին գործունեություն էլեկտրոնային կոմերցիոն համակարգի նոր լրացուցիչ հնարավորություններով
Դ) Ըստ ձեռնարկության էլեկտրոնային կոմերցիայի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի
գ Էլեկտրոնային կոմերցիոն համակարգը որպես բիզնեսի վարման հիմնական ձև
գ Էլեկտրոնային կոմերցիոն համակարգը որպես նոր երևույթ , որպես հին գործունեության մեթոդների և ձևերի լրացում
գ Էլեկտրոնային կոմերցիոն համակարգը որպես բիզնեսը վարելու գոյություն ունեցող մեթոդների և ձևերի ռեինժեներինգ:

Էլեկտրոնային կոմերցիոն ավտոմատ համակարգերը հնարավորություն են տալիս կառավարել էլեկտրոնային խանութները , ավտոմատ կերպով ձևակերպել պատվերները , իրականացնել թարմացումներ, ավելացնել կամ պակասեցնել վաճառվող ապրանքների ու ծառայությունների ցանկը, ինտերակտիվ կապ հաստատել հաճախորդների հետ և այլն:
Էլեկտրոնային կոմերցիոն ավտոմատ համակարգեր մշակվում են բազմաթիվ ընկերությունների կողմից, առաջարկվում են համակարգեր տարբեր գնային մակարդակներում ու ֆունկցիոնալ տարբեր հնարավորություններով: Գոյություն ունեն նաև opensource համակարգեր, որոնք անվճար տարածված են ամբողջ աշխարհում: Ներկայացնեմ դրանցից մի քանիսը`

գ Ariba (http://www.ariba.com/)
գ CommerceOne (http://www.commerceone.com/)
գ Altra Energy Technologies (http://www.altra.com/)
գ BidCom (http://www.bidcom.com/)
գ Calico Commerce, Inc. (http://www.calico.com/)
գ ChemConnect (http://www.chemconnect.com/)
գ e-STEEL (http://www.e-steel.com/)
գ OS Commerse (http://www.oscommerse.com/)
գ pcOrder.com (corporate.pcorder.com)
գ PeopleSoft, Inc. (http://www.peoplesoft.com/)
գ Ventro Corporation (http://www.chemdex.com/, http://www.promedix.com/, http://www.broadline.com/, http://www.industriasolutions.com/)
գ VerticalNet (http://www.verticalnet.com/)

Ռուսական ամենատարածված համակարգերից են`
գ 1C:Արկադիա համակարգը: Այն իրականացված է կլիենտ-սերվեր արխիտեկտուրայի վրա: Համակարգը հաճախորդին հնարավորություն է տալիս գրանցվել անմիջապես խանութ մուտք գործելուց կամ ավելի ուշ , երբ ձևակերպվում է պատվերը: Պոտենցիալ գնորդը հնարավորություն ունի ծանոթանալ գնացուցակի, ապրանքի արտաքին տեսքի , նրա նկարագրության և բնութագրերի հետ: Կատալոգում փնտրումն իրականացվում է ապրանքի անունով կամ նրա անվանման սկզբնատառերով: Ցանկակացած պահի զամբյուղից կարելի է հեռացնել ընտրված արտադրանքը կամ խմբագրել նրա քանակը: Գնորդը հնարավորություն ունի դիտել նաև նախկինում արված պատվերների պատմությունը : Հնարավորություն է տրվում վճարումն իրականացնել ոչ միայն ավանդական եղանակներով, այլ նաև ինտերնետ բանկի միջոցով: Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս կայքի ադմինիստրատորին արագ մի քանի քայլով ստեղծել նոր խանութ և ինտեգրացնել այն արդեն գործող խանութի հետ կամ հնարավորույթւոն տալ աշխատել առանձին: Հնարավորություն է տրվում նաև ստեղծել յուրաքանչյուր խանութի առանձին տվյալների բազան, ունենալ նրանցից յուրաքանչյուրի ստատուսը դիտելու հնարավորություն ցանկացած պահի:
գ Elit համակարգ: Ապրանքի մասին ինֆորմացիան կարող է պարունակել նկարներ , սխեմաներ, վիդեոներ, և մեծ ծավալի ինֆորմացիայի դեպքում կարող է լրացուցիչ կերպով կառուցվածքավորված լինել: Գները կարող են միանգամից ցուցադրված լինել մի քանի դրամական միավորներով : Մուտք ապրանքներ և ծառայություններ կարող է լինել փնտրման կամ կատալոգի միջոցով: Ապրանքների խմբավորումը և փնտրումը կարող է կազմակերպված լինել ըստ մի քանի պարամետերի` գնի , բանալիային բառի, արտադրողի կոդի , ապրանքի տեսականու խմբի:
Կատալոգը դիտելու համար ռեգիստրացիա չի պահանջվում:
Elit համակարգը կարող է սատարել մեծ թվով խանութներ , նրանցից յուրաքանչյուրում ստեղծվում է մի քանի տերմինալներ , որոնցից յուրաքանչյուրը մշակում է իրեն կցված ապրանքների խմբի պատվերների ցուցակը: Կցված խմբերը ժամանակի ընթացքում կարող են տատանվել կախված առևտրային կազմակերպության պահանջմունքներից: Պատվերի առկայության դեպքում, որը պարունակում են տարբեր խմբերից ապրանքներ, այն մշակվում է մի քանի մենեջերների կողմից , որոնք զբաղվում են համապատասխան խմբի ապրանքների առաքմամբ: Առանձին տերմինալ է տրամադրվում նաև այդ ամբողջ գործընթացը ղեկավարողին: Կատալոգում նորացումներն իրականացվում է MS Excel ֆայլի միջոցով: Յուրաքանչյուր խանութի կատալոգ կարող է պարունակել մի քանի հազար անուն ապրանքներ և ծառայություններ: Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս առանձին հաճախորդներին տրամադրել զեղչեր, կախված հաճախորդի կատեգորիայից , նրա գնումների անհատական պատմությունից, պատվերի ծավալից :
Համակարգը տրամադրում է նաև ինտերնետ խանութի աշխատանքի մասին վիճակագրական ինֆորմացիա խանութի աշխատանքը բարելավելու համար:
գ INTERSHOP: Այս համակարգը ի տարբերություն վերը նշված երկուսի տրամադրում է էլեկտրոնային կոմերցիոն ավտոմատ համակարգի առավել մեծ հնարավորություններ : Այս համակարգի յուրահատկությունը կայանում է նրա քառամակարդակ կառուցվածքում :
1. գնորդի բրաուզեր
2. վեբ սերվեր հատուկ վեբ ադապտրներով և հարցումների մարշրուտիզատորով:
3. INTERSHOP սերվերային հավելված
4. Տվյալների բազաների ավտոմատ ղեկավարման համակարգ (Sybase Adaptive Server) հնարավոր է միացնել նաև արտաքին առևտրային ավտոմատ կառավարման այլ համակարգեր:
Այս համակարգը պոտենցիալ գնորդին տալիս առավել մեծ հնարավորություն դիտելու ոչ միայն առաջարկվող ապրանքների ամբողջ ցանկը այլ նաև դիտել նոր և ամենաշատ պահանջարկ վայելող ապրանքների ցանկը , իրականացնել փնտրում ըստ տարբեր պարամետրերի ստանդարտ և “հատուկ առաջարկ” կատալոգներում : Ինչպես նաև հնարավորություն է տրվում իրականացնել ինդեքսավորված փնտրում այլ ինտերնետ խանութներում: Հնարավորություն է տալիս նաև ընտրել և վճարում կատարել մի քանի վճարային համակարգերով:
Խանութի կառավարման հեշտացման համար ստեղծված են մի շարք մենեջեր-մոդուլներ, դրանք են` կատալոգ մենեջեր, ապրանք մենեջեր, պահուստների մենեջեր, գնումների մենեջեր, կոնտակտների մենեջեր, հաճախորդների հետևման և վիճակագրության մենեջեր և ամբողջ խանութի կառավարման իրականացման մենեջեր :
գ UlterShop : Այս համակարգը հիմնականում նման է նախորդին , սակայն տեղադրման և շահագործման ծրագրային պահանջները ավելի քիչ են: Այն նույն հաջողությամբ կիրառվում է տարբեր վեբ սերվերների վրա և աշխատում է մի շարք տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգերի հետ: Այս համակարգը արդեն իսկ միացված է մի շարք ինտերնետ-վճարային համակարգերի հետ , այն արագ և հեշտությամբ ինտեգրվում և հարմարեցվում է արդեն գործող հաշվարկման և կառավարման համակարգերի հետ:
Բացի էլեկտրոնային կոմերցիոն ավտոմատ կառավարման վճարովի համակարգերից կան նաև OPENSOURCE խանութների ստեղծման և կառավարման համակարգեր: Դրանք հաճախ հանդիսանում են վեբ կայքերի կոնտենտների կառավարման համակարգերի հավելվածներ : Որպես վերջիների օրինակ կարելի է նշել հետևյալ համակարգերը , որոնք ունեն ամենամեծ տարածումը ամբողջ աշխարհում` PHP Nuke, Joomla, Typo3, osCommerce: osCommerce-ը մասնագիտացված է անմիջապես խանութներ ստեղծելու համար: Այն տալիս է հնարավորություն մեկ օրում ստեղծել գեղեցիկ և հաճելի դիզայնով էլեկտրոնային խանութ e-shop-ի կոմպլեքս հնարավորություններով: Այն ունի խանութի ադմինիստրավորման համար ստեղծված հարմար միջավայր և անվտանգության պահպանման համար բավարար հնարավորություններ:

Էլեկտրոնային խանութների արդյունավետության գնահատման մեթոդները
Արդյունավետություն հասկացության տակ հասկացվում է դիտարկվող միջոցառումների և իրադարձությունների գործունեությունը: Էլեկտրոնային կոմերցիայի համար ընդունելի կարելի է համարել միջոցառումների և իրականացված նպատակների համապատասխանությունը օգտագործելով էլեկտրոնային կոմերցիայի մեթոդները և օրենքները իրականացվող կոմերցիոն գործառնությունների համար հաշվի առնելով ծախսված ռեսուրսները:
Արդյունավետության գործնական գնահատման համար պետք է ձևավորել կամ ընտրել չափանիշներ:
Սովորաբար արդյունավետության գնահատման չափանիշի տակ հասկանում են օրենք , ըստ որի արդյունավետության ընտրված ցուցանիշները համեմատում են իրար հետ կամ որևիցե նորմայի հետ, եթե այն կա կամ հնարավոր է ստեղծել:
Որպես արդյունավետության գնահատման ցուցանիշ կարող է հանդես գալ մի մեծություն, որը որակապես բնութագրում է հետազոտվող գործընթացի այս կամ այն կողմերը, այսինքն այն կարելի է չափել : Անմիջապես հենց ցուցանիշների հարաբերությամբ , այսինքն ձևավորված չափանիշների միջոցով է որոշվում համապատասխան տեխնոլոգիաների չափը, էլեկտրոնային կոմերցիայի մեթոդները և օրենքները , տնտեսվարող սուբյեկտների պահանջմունքները նպատակների հասնելու համար դիտարկվող կոմերցիոն գործառնության ժամանակ:
Յուրաքանչյուր գործընթաց, որը իրականացվում է էլեկտրոնային կոմերցիայի մեթոդներով , վերաբերում է կոմերցիայի լիովին որոշակիացված ձևին` առևտուր, լիզինգ, խորհրդատվություն, ապահովագրություն և այլն: Արդյունավետության գնահատման մեթոդները հայտնի են և բավարար մանրամասն հետազոտությունների համար:
Այդ պատճառով կարելի է խոսել էլեկտրոնային կոմերցիայի արդյունավետության մասին, որը ընդունելի է կոնկրետ կոմերցիոն գործառնության ձևի նկատմամբ, հաշվի առնելով այդ ձևի յուրահատկությունները և դիտարկվող գործառնության անցկացման նպատակը:
Օրինակ առևտրում չափանիշների ձևավորման դեպքում կարևոր է հաշվի առնել ֆիրմայի մարկետինգային ստրատեգիան զարգացման դիտարկվող էտապում: Եթե ստրատեգիան ուղղված է շուկայի գրավմանը , ապա արդյունավետության չափանիշը կլինի մեկը : Եթե այն ուղղված է մաքսիմալ շահույթ ստանալուն , ապա չափանիշները լիովին այլ կլինեն և նրանում կներառվեն այլ տնտեսակլան ցուցանիշներ:
Ցուցանիշների համակարգի ընտրության դեպքում կոմերցիոն գործառնության կոնկրետ արդյունավետության գնահատականը տալու համար հնարավոր է երկու մոտեցում : Նրանցից առաջինը կայանում է նոր և նախկինում անհայտ մեթոդների փնտրման մեջ, որոնք անմիջականորեն կապված են էլեկտրոնային կոմերցիոն տեխնոլոգիաների կիրառման հետ: Դրա հետ մեկտեղ պետք է պատրաստ լինել նրան , որ այն մշտական չէ , և ոչ բոլոր կոմերցիոն գործառնության համար է իրականանալի:
Այս դեպքում հնարավոր է երկրորդ մոտեցումը` արդյունավետության արդեն հայտնի ցուցանիշների կիրառությունը , որը իր հերթին կպահանջի էլեկտրոնային կոմերցիայի տեխնոլոգիայի ազդեցության արդյունավետության քանակական գնահատականը արդեն հայտնի ցուցանիշների վրա:
Էլեկտրոնային կոմերցիայի պրակտիկան ցույց է տվել , որ դեպքերի ճնշող մեծամասնությունում էլեկտրոնային կոմերցիայի բարձր արդյունավետություն ապահովվում է ի հաշիվ շրջանառության ծախսերի (ՇԾ) կրճատման: Օրինակ առևտրում շրջանառության ծախսերի տակ սովորաբար հասկանում են տրանսակցիոն ծախսերի (ՏԾ) ամբողջությունը և ծախսերը առևտրատեխնոլոգիական գործընթացի ապահովման համար: Որտեղ մտնում են տրանսպորտային ծախսերը, աշխատանքի վարձատրության ծախսերը, տարածքների վարձակալում, հիմանական ֆոնդերի նորոգում և այլն:
ՇԾ=ՏԾ մինիմում
Իր հերթին տրանսակցիոն ծախսերը ներառում են`

ՏԾ=ԾԽԼ+ԾԻԱ+ԾԲ+ԾՊԿ+ԾՊՀ , որտեղ

ԾԽԼ` ծախսեր կապված խնդիրների լուծման հետ
ԾԻԱ` ծախսեր կապված ինֆորմացիոն ապահովման հետ
ԾԲ` ծախսեր կապված բանակցությունների իրականացման ապահովման հետ
ԾՊԿ` ծախսեր կապված պայմանագրի կնքման ապահովման հետ
ԾՊՀ` ծախսեր կապված պայմանագրի ուղեկցման հետ
Տնտեսվարող սուբյեկտների պրակտիկ գործնեության մեջ ակտուալ է հանդիսանում որևե ընկերության աշխատանքի արդյունավետության գնահատականը, որոնք կիրառում են էլեկտրոնային կոմերցիայի տեխնոլոգիաներ, օրինակ առևտրային ձեռնարկությունները , ինչպես նաև երկու կամ մի քանի ձեռնարկությունների համեմատումը , որոնք օգտագործում են էլեկտրոնային կոմերցիայի նմանատիպ համակարգեր:
Ընդհանուր առմամբ էլեկտրոնային կոմերցիայի արդյունավետության մեթոդական մոտեցումը հետազոտվող առարկայական տիրույթում կարող է լինել հետևյալը
1. Էլեկտրոնային կոմերցիայի արդյունավետության գնահատման առարկայական տիրույթի որոշումը :
2. Այդ ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտի նպատակային ֆունկցիոնալ գործունեության որոշում
3. Դրված նպատակներին հասնելու արդյունավետ գործունեության ցուցանիշների դուրս բերում:
4. Արդյունավետության չափանիշների ձեռք բերում
5. Անհրաժեշտ վիճակագրական և արդյունավետության այլ տվյալների ստացման կազմակերպում
6. Ցուցանիշների և արդյունավետության չափանիշների հաշվարկ
7. Ստացված արդյունքների վերլուծություն և որոշման կայացում
Ձեռնարկության էլեկտրոնային կոմերցիայի ոլորտում գործունեության վերլուծությունը ցույց է տվել, թե որքան կարևոր է ճիշտ որոշել ձեռնարկության զարգացման ստրատեգիան նրա առարկայական տիրույթում: Հենց այստեղ են տեղի ունենում սխալների մեծամասնությունը, և սխալ հաշվարկները, որոնք բերում են ծանր հիասթափությունների, ժամանակի ու միջոցների անխուսափելի կորուստների: Էլեկտրոնային կոմերցիայի նոր նախագծեր մշակողները հաճախ չեն հասկանում, որ ինչքան էլ գեղեցիկ, տրամաբանական և հիմնավորված լինի իդեան , այն ոչ միշտ է հեռանկարային: Բացի այդ շատ մտքերի հեղինակներ ունակ չեն բացատրել , թե ով կլինի իրենց որոշումների սպառողը, ով կուզենա իրենց մտքի համար իր փողերը տալ, իսկ բիզնեսը երբեք հաջող չի լինում, երբ ընկերության ղեկավարները հստակ չեն հասկանում , թե ինչն է գնահատում, իրենց հաճախորդը, և կարևորը, ինչի համար է պատրաստ վճարել:
Ոչ բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներ են որոշում ընդունել էլեկտրոնային կոմերցիայի զարգացման համակարգի մասին, ունենալով իրական ինֆորմացիա , թե պոտենցիալ հաճախորդները ինչ վարք են դրսևորում: Այդ ընկերությունները ենթադրում էին , որ եթե նրանք իրենց հայեցողությամբ գործում են որոշակի ոլորտում , կամ պարզապես ունեն օրիգինալ կոնցեպցիա , ապա ինտերնետը նրանց ավտոմատ կերպով կտա նոր շահավետ շուկա: Այսօր արդեն հավաստիորեն հայտնի է , որ այդպիսի մոտեցումը իրեն չի արդարացնում:
Մենեջերները պետք է մտածեն , թե նրանց կողմից ղեկավարվող բիզնեսի ինչ պահանջներն են նրան ինտերնետ մղում: Որպես օրենք այդ ամենը իրականացվում է բիզնեսի արդյունավետության բարձրացման համար: Սակայն այստեղ տեղին է նշել , որ ներկայումս ինտերնետ նախագծերի արդյունավետության գնահատման ամենաշատ կիրառվող մեթոդները հիմնականում հիմնվում են կայքի ցուցադրական աշխատանքի վրա, որոնց միջոցով ոչ միշտ կարելի է հաստատել կամ մերժել դիտարկվող բիզնեսի հաջողությունը: Ինչպես հայտնի է կայքի գործունեության այդպիսի ցուցանիշներ են կայքի այցելման հաճախականությունը և ժամանակը: Եթե կայքը մասնագիտացված է նորությունների վրա կամ տրամադրում է ինֆորմացիա ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ , ապա հաճախումների հաճախականությունը վկայում է նրա գործունեության արդյունավետության մասին, իսկ եթե դա on-line խանութ է, ապա ինչպես սովորական խանութի , այնպես էլ նրա ինտերնետային երկվորյակի համար կարևոր է , որ յուրաքանչյուր հաճախորդ ինչ-որ բան գնի հնարավորինս շատ քանակով: Ընդհանրապես անհրաժեշտ չէ , որ այնտեղ բազմաթիվ հետաքրքրասեր հաճախորդներ լինեն , ովքեր միայն դիտում են խանութի կատալոգը: Ինտերնետ նախագծերի արդյունավետության գնահատումը պետք է ուղղված լինի կազմակերպության ցանց մտնողներ արդյունավետության վերլուծության վրա , այլ ոչ թե հաճախելիության ավելացման վրա:
Էլեկտրոնային կոմերցիոն համակարգերի արդյունավետության գնահատման մեթոդները: Արդյունավետության գնահատման խնդիրը բավականին լայն է , կարող է իր մեջ ներառել տեխնիկական , տնտեսական , կազմակերպչական և այլ ասպեկտներ: Այդ պատճառով տարբեր կողմերի գնահատականը , որը կիրառվում է էլեկտրոնային կոմերցիոն համակարգերի համար անհրաժեշտ է առանձնացնել համապատասխան արդյունավետության չափանիշները, որոնցով կարելի է իրականացնել հետագա գնահատումներ և դրան համապատասխան ձեռնարկել համապատասխան ճշգրտման, զարգացման և կատարելագործման միջոցառումներ իրականցվող ծրագրի համար: Նպատակահարմար է դիտարկել արդյունավետության գնահատման հետևյալ ուղղությունները` տնտեսական, կազմակերպչական և մարկետինգային:
Նրանցից յուրաքանչյուրին բնութագրական են հետևյալ արդյունավետության ցուցանիշները.
գ Տնտեսական ցուցանիշները ծառայում են էլեկտրոնային կոմերցիայի ընտրված եղանակով կառուցված համակարգի տնտեսական արդյունավետության գնահատման համար (օրինակ ինտերնետում վեբ սերվերի հիման վրա ստեղծված ձեռնարկությունը )
գ Կազմակերպչական ցուցանիշները ցույց են տալիս գործող համակարգի և նոր ստեղծված ինֆորմացիոն համակարգի ինտեգրացման աստիճանը, ինչես նաև ձեռնարկության գործունեության և նրա բիզնես-նախաձեռնության ինտեգրացման աստիճանը:
գ Մարկետինգային ցուցանիշների տակ այս դեպքում հասկացվում են ցուցանիշներ , որոնք բնութագրում են մարկետինգային ծրագրի անցկացման իրականացումը , վեբ-սերվերի առաջխաղացումը ինտերնետում և վեբ-մարկետինգի գործիքների կիրառման արդյունավետությունը:
Այս ամենի դեպքում պետք է նկատի ունենալ , որ բոլոր նշված ցուցանիշները կապված են իրար հետ , այդ պատճառով նրանցից որևէ մեկը կիրառելով մենք այս կամ այն աստիճանով մոտենում ենք կոմպլեքսային գնահատականին.
1. տնտեսական արդյունավետություն
էլեկտրոնային կոմերցիոն համակարգի ընտրված տարբերակով կառուցված համակարգի տնտեսական արդյունավետությունը (Տե) , որը հիմնված է վեբ-սերվերի վրա, կարելի է որոշել նրա կիրառման արդյունքի (Կա) և ծախսերի (Ծ) հարաբերությամբ:
Տե = Կա \ Ծ
Այս դեպքում լրիվ ծախսերը կազմում են
Ծ=Ծգ +Ծշ
Որտեղ Ծգ-ն իրենից ներկայացնում է համակարգի նախագծման գումարային ծախսերը, որի մեջ մտնում են նրա անհրաժեշտ մասերի ձեռք բերման և նրա իրականացման համար արվող ծախսերը, Ծշ–ն շահագործման ծախսերն են:
Կապիտալի տարեկան ծախսերը, որոնք արվում են տարբեր ժամանակամիջոցների ընթացքում, պետք է բերվեն շահագործման առաջին կամ վերջին տարվան, բարդ տոկոսների հաշվարկով:
Ծկ= Ծգ \(1+Դգ)ժ
Որտեղ Ծկ -ն բերված կապիտալ ծախսերն են
i-ն կապիտալ ներդրումների դիսկոնտային գործակից
t-ն այն ժամանակաշրջանը , որից հետո կիրականացվեն ծախսերը
Համակարգի ֆունցիոնալության հաշվին ստացվող արդյունքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով:
Ֆա =Ծնժ – Ծգ

Որտեղ Ծնժ-ն էլեկտրոնային կոմերցիոն համակարգի օգտագործման արդյունքում ժամանակի ընթացքում ծախսերի նվազեցման արդյունքն է :
Այս կերպ տնտեսական արդյունավետության որոշման հիմքում ընկած է ծախսերի հիմնական մասերի որոշումը և ծախսերի իջեցումը ի հաշիվ էլեկտրոնային կոմերցիոն համակարգի կիրառման:
Ընդհանուր ծախսերը կարելի է բաժանել միաժամանակ իրականացվող կապիտալ ծախսերի և շահագործման ծախսերի :
Միաժամանակյա ծախսերին են վերաբերվում
գ նախնական վերլուծության և պլանավորման ծախսեր
գ անհրաժեշտ սարքավորումների արժեքը
գ ծրագրային ապահովման արժեքը
գ կազմակերպությունում կապի գծի տեղադրման, ներդրման, և ուղեկցող սարքավորումների արժեքը
գ օգնող համակարգերի արժեքը , օրինակ համակարգչային տեխնիկա , որը անհրաժեշտ է վեբ սերվերում ինֆորմացիայի և դիզայնի նորացման համար, կամ վեբ սերվերի աշխատունակությունը ապահովելու համար:
գ կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ծախսեր , այն դեպքերում , եթե վեբ սերվերի աշխատունակությունը ապահովելու համար անհրաշեժտ որոշ ֆունկցիաներ իրականացնում է ձեռնարկությունը
Շահագործման ծախսերին են վերաբերում
գ ծառայողական անձնակազմի աշխատավարձը
գ օժանդակ նյութերի վրա կատարվող ծախսեր
գ դոմենային անվան ծախսեր
գ կապի կանալների վարձակալության ծախսեր
գ ինտերնետային ծախսեր
գ ամորտիզացիոն հատկացումներ
գ լրացուցիչ ծախսեր
գ գովազդային ծախսեր
Տնտեսման աղբյուրները կախված են վեբ սերվերների կողմից իրականացվող ֆունկցիաներից:
Տնտեսումը հնարավոր է դառնում ի հաշիվ էլեկտրոնային կապի միջոցների ավանդականի փոխարեն կիրառման:
Այս դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ վեբ սերվերի ներդրումը և օգտագործումը չի հանդիսանում րոպեական առաջադրանք. այդ գործընթացը միշտ ձգձգվում է : Կարևոր է նաև հիշել , որ ինտերնետի կիրառման մակարդակը տարբեր երկրներում տարբեր է և երկրների մեծամասնությունում, հատկապես զարգացող երկրներում ցածր է: Այնպես , որ ինտերնետի օգտագործումը կարող է փոխարինել ավանդական մեթոդով կատարվող ֆունկցիաների մի մասին միայն:
Բացի այդ անհրաժեշտ է հաշվի առնել , որ ծախսերի նվազեցման հետ մեկտեղ կազմակերպության ինտերնետում ներկայացվածությունը կարող է բերել
գ կազմակերպության առևտրային բրենդի իմիջի բարձրացում
գ ֆիրմայի արտադրանքի և ծառայությունների առաջշարժում (promotion)
գ նոր սպառողների ձեռք բերում
գ արտադրանքի տարածման նոր կանալների ձեռք բերում
գ սպասարկման ծառայության բարելավում

2. ձեռնարկության ինֆորմացիոն համակարգերի հետ ինտեգրացիայի գնահատում (կազմակերպչական ցուցանիշներ)
Կազմակերպական ասպեկտների գնահատականի վրա ազդում է մարկետինգային գործունեության նոր մեթոդներով իրականացման ինտեգրացումը կազմակերպության գոյություն ունեցող կառուցվածքին:
Գոյություն ունեցող ինֆորմացիոն համակարգի ինտեգրացման ցուցանիշը բնութագրում է տարբեր ֆունկցիաների իրականացման մակարդակը նոր և գոյություն ունեցող ինֆորմացիոն կառուցվածքներում և որոշվում է հետևյալ բանաձևով`
Ից=ΣՖհi\ΣՖըj
Որտեղ Ֆհi-ն նոր և գոյություն ունեցող ինֆորմացիոն համակարգերում համատեղ իրականացվող ֆունցիաների քանակն է :
Ֆըj–ն ֆունկցիաների ամբողջ քանակն է , որոնք պոտենցիալ կարող են համատեղվել:
Այս խմբի 2-րդ ցուցանիշը բնութագրում է նոր համակարգի ինտեգրացման աստիճանը գոյություն ունեցող համակարգին, այն որոշվում է ֆունկցիաների քանակի հարաբերությամբ (որոնք իրականացվում են ինտերնետով իրականացվող մարկետինգային գործունեության կողմից) կազմակերպության կողմից իրականացվող ֆունկցիաներ ընդհանութ թվին:
Իա= ΣՖիմi\ ΣՖըj

3. Արդյունավետության մարկետինգային ցուցանիշները
Մարկետինգային ցուցանիշները բնութագրում են ինտերնետում վեբ սերվերի իրացման և առաջշարժման մարկետինգային գործունեության արդյունավետությունը: Նրանց հիմքում ընկած է ինֆորմացիայի վերլուծությունը, որը ստացվում է վեբ սերվերի log ֆայլերից կամ cookies-ի կիրառման արդյունքում: Ստացված տվյալները կարող են օգտագործվել որոշելու համար վեբ սերվերի աշխատանքի արդյունավետությունը և աշխատանքի կորրեկցիայի իրականացման ճիշտ ուղղությունները:
Կարելի է առանձնացնել հետևյալ ցուցանիշները`
1. դեպի սերվեր տարբեր մուտքերի արդյունավետությունը (Մա):
Այն բնութագրում է տարբեր աղբյուրներից այցելուների դեպի սերվեր ներգրավման արդյունավետությունը: Այն որոշվում է կոնկրետ աղբյուրից եկած այցելուների քանակի (Ա) և սերվերի այցելուների ամբողջ թվի (Աը) հարաբերությամբ:
Մա = Ա\ Աը
2. Վեբ սերվերի էջերի հաճախելիություն (Հս): Այն բնութագրում է սերվերի էջերի հանրաճաչություն: Այն հաշվարկվում է յուրաքանչյուր էջի համար նրա հաճախելիությունը բաժանելով սերվերի բոլոր էջերի հաճախելությանը`
Հս = Հէ\ Հբէ
3. Բաներային գովազդի արդյունավետությունը (ԲԳա) . Որոշում է յուրաքանչյուր բաներային գովազդի արդյունավետությունը, ինչը թույլ է տալիս իրականացնել նրանց համեմատությունը և կատարելագործել դրանք: Այն հիմնված է այցելուների կազմի վերլուծության վրա, ովքեր բաներային գովազդի ազդեցությամբ այցելել են ձեռնարկության վեբ կայք: Սա որոշվում է բաներների վրա ,clickե արած այցելուների թիվը (Բա) բաժանելով էջի այցելուների ընդհանուր թվի (Աը) վրա:
ԲԳա = Բա \ Աը
4. Կայքի այցելուներին գնորդի վերածելու արդյունավետությունը (ՀԳա) Էլեկտրոնային խանութի դեպքում: Այն որոշվում է որպես կայքի այցելուների թվի (ովքեր գնում են իրականացրել) և կայքի ընդհանուր այցելուների թվի հարաբերությամբ`
ՀԳա =Ագ\Աը100%

5. Կրկնակի այցելությունների թիվը (ԿԱթ) : Այս ցուցանիշը բնութագրում է մարկետինգային հիմնական ֆունկցիաներից երկրորդը, այսինքն գրավված այցելուների հաջորդ այցելությունների քանակը մեծացնել: Այն որոշվում է որպես միջին մեծություն և հաշվարկվում է հետևյալ կերպ` կայք երկու և ավելի անգամ հաճախած այցելուների թիվը (Ակ) հարաբերվում է ընդհանուր այցելուների թվին (Աը)`
ԿԱթ = Ակ\ Աը
Ցավոք մեր նախագծի համար աշխատանքի արդյունավետության վերլուծություն հնարավոր չէր կատարել, քանի որ այն դեռ չի սկսել աշխատել և չունենք նրա աշխատանքի վերաբերյալ վիճակագրություն, առանց որի հնարավոր չէ վերոհիշյալ մեթոդներից որևէ մեկով իրականացնել արդյունավետության գնահատումը:

Վճարային համակարգերը Էլեկտրոնային խանութում: Դրանց դասակարգումը և տեսակները:

Ինտերնետում վճարային համակարգը ֆինանսական, առևտրային կազմակերպությունների և ինտերնետ օգտագործողների միջև ինտերնետով ապրանքների և ծառայությունների առքի և վաճառքի ընթացքում հաշվարկների իրականացման համակարգ է: Հենց վճարային համակարգն է թույլ տալիս պատվերների մշակման ծառայությունը և էլեկտրոնային ցուցափեղկը դարձնել լիարժեք խանութ իր բոլոր ստանդարտ ատրիբուտներով, այսինքն ընտրելով ապրանքը կամ ծառայությունը վաճառողի էջում գնորդը կարող է իրականացնել վճարում չհեռանալով համակարգչից: Էլեկտրոնային առևտրում վճարումներն իրականացվում են մի շարք պայմանների պահպանմամբ`
1. Գաղտնիության պահպանում : Ինտերնետի միջոցով վճարումների իրականացման ընթացքում գնորդը ուզում է , որ իր տվյալները, օրինակ վարկային քարտի համարը, հայտնի դառնա միայն այն կազմակերպություններին, ովքեր ունեն այդ իրավունքը:
2. Ինֆորմացիայի ամբողջականության պահպանում, այսինքն գնման վերաբերյալ ինֆորմացիան ոչ ոքի կողմից չի կարող փոփոխվել:
3. Աուտենտիֆիկացում: Գնորդները և վաճառողները պետք է վստահ լինեն, որ գործարքի մասնակից բոլոր կողմերը իրականում նրանք են , ում որ իրենց ներկայացնում են :
4. Գնորդին հարմար ցանկացած վճարային համակարգով վճարելու հնարավորություն:
5, Ավտորիզացիոն գործընթացի ապահովում: Այն գործընթաց է , որի ընթացքում տրանզակցիայի իրականացման պահանջը իրականացվում է կամ մերժվում վճարային համակարգի կողմից: Այս գործընթացը թույլ է տալիս որոշել գնորդի մոտ միջոցների առկայությունը:
6, Վաճառողի ռիսկերի երաշխավորում: Ինտերնետում վաճառողը ենթակա է շատ ռիսկերի կապված ապրանքներից հրաժարվելով և գնորդի անվճարունակությամբ:
7, Տրանզակցիայի դիմաց վճարի մինիմալացում: Ապրանքների պատվերների մշակման և վճարման տրանզակցիաների գումարը մտնում է իր արժեքի մեջ , հետևաբար տրանզակցիայի արժեքի իջեցումը բարձրացնում է մրցակցության դիմագրավումը:
Բոլոր վճարային համակարգերը կարելի է բաժանել 2 հիմնական ուղությունների`
1, Վարկային համակարգեր, կամ ինտերնետի միջոցով հաշիվների կառավարման համակարգեր
2, դեբետային համակարգեր, այսինքն էլեկտրոնային , դրամական պարտավորությունների թողարկման համակարգեր , որոնք թույլ են տալիս տերերին օգտագործել դրանք որպես անժամկետ փողային պարտավորությունների տեսակ:
1-ին տեսակի համակարգերին են վերաբերում ինտերնետ բանկինգ համակարգերը , որը նույնն է , ինչ-որ ինտերնետի միջոցով հաշիվների կառավարումը և վարկային քարտերի կիրառմամբ համակարգերը: Վարկային քարտերը ըստ էության հանդիսանում են հաշվի կառավարման միջոց : Ըստ էության հաշվի կառավարման ցանկացած համակարգը փոխարինում է միայն հաճախորդի անձնական հաճախումը բանկ , իսկ դրամական միջոցների ռեալ փոխանցման հետ կապված գործողությունները իրականացվում են ավանդական բանկային կանալներով : Միակ էական առավելությունն այն է , որ ինտերնետով վճարային փաստաթղթերի ընդունումը կատարվում է շուրջօրյա:
Համակարգերի երկրորդ տեսակն է կազմում smart քարտերի վրա հիմնված համակարգերը և այսպես կոչված ,էլեկտրոնային փողըե: Ի տարբերություն առաջին տեսակի էլեկտրոնային դրամական պարտավորությունների, երկրորդ դեպքում գործարքի մասնակիցների միջև տեղի է ունենում ինֆորմացիայի փոխանակում , որն իրենից ներկայացնում է ինքնուրույն ֆինանսական արժեք: Այդ ինֆորմացիան կարող է միանգամից ստուգվել իսկության և վճարունակության առումով վճարումը ընդունող կամ այդ պարտավորությունը թողարկած անձանց կողմից և միանգամից օգտագործվել հետագա վճարման համար կամ էլ փոխադրվել ոչ էլեկտրոնային վճարման :

Վճարային համակարգերի դասակարգումը

Համարժեք վճարային գործիքների ընտրությունը առանցքային է ինտերնետում վճարային շուկայի զարգացման համար, այդ իսկ պատճառով այն պետք է հաշվի առնի մի շարք չափանիշներ, որոնցից են օգտագործման հարմարությունը, գործունեության իրականացման ապահովությունը և արագությունը, անվտանգությունը, գործիքի և նրա պահպանման ոչ բարձր արժեքը:

Եթե ձեզ անհրաժեշտ են ռեֆերատներ , կուրսայիններ , դիպլոմային աշխատանքներ , թեզեր , ապա կարող եք զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարով 098-02-12-31 ; 091-02-12-41 ; կամ փնտրեք աշխատանքները մեր սայտում www.referatner.am :
Հարգանքներով ` referatner.am ; ռեֆերատներ.ամ : Կցանկանայի նշել , որ մեզ մոտ աշխատանքները գրվում են որակով ու մենք աշխատում ենք ձեզ մատուցել միայն որակով աշխատանքներ : Իսկ մեր սայտում վաճառքի հանած աշխատանքները ` ռեֆերատները , կուրսայինները , դիպլոմայինները և թեզերը , ձեզ կօգնեն ինքնուրույն աշխատել ձեզ հանձնարարված աշխատանքների վրա :
ՀԱՐԳԱՆՔՆԵՐՈՎ ` referatner.am

Գրականություն

1.www.google.am
2.www.referat.ru
3. http://hy.wikipedia.org
4.www.gogo.ru

Leave a Reply