Elektronayin marqetingi arandznahatkutyunner@ ev ardi xndirner@ HH-um / Էլեկտրոնային մարքեթինգի առանձնահատկությունները և արդի խնդիրները ՀՀ-ում

Elektronayin marqetingi arandznahatkutyunner@ ev ardi xndirner@ HH-um / Էլեկտրոնային մարքեթինգի առանձնահատկությունները և արդի խնդիրները ՀՀ-ում :
Նյութը 46 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Գովազդային շուկայի կառավարումը, ինտերնետ գովազդը Հայաստանում և Մերձբալթյան երկրներում

1.1 Գովազդային շուկայի կառավարումը: ընդհանուր պատկերացում գովազդի մասին
1.2 Ինտերնետային գովազդը Հայաստանում և Մերձբալթյան երկրներում

Գլուխ 2. Մարքեթինգի համալիրի մշակումը ձեռնարկություններում

2.1 Ապրանքային և գնային ռազմավարությունների մշակումը
2.2 Իրացման ռազմավարության մշակումը
Ապրանքի առաջմղումը շուկայում (դիրքավորումը)

Գլուխ 3. Գովազդը էլեկտրոնային մարքետինգում և Էլեկտրոնային գովազդի գործիքները

3.1 Գովազդը էլեկտրոնային համակարգում
3.2 Էլեկտրոնային գովազդի գործիքների ներկայացում նպատակային լսարանների համեմատական ուսումնասիրությունների հիմքով

Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply