Ekologia / Էկոլոգիա

Hrtirneri artanetumneri hetevanqov arajacox ekologiakan xndirner@ ./ Հրթիռների արտանետումների հետևանքով առաջացող էկոլոգիական խնդիրները :
Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ:

Հրթիռային շարժիչով տրանսպորտի միջոցով օդի աղտոտումը գլխավորապես կատարվում է նրանց թռիչքի պատրաստվելու, թռիչքի և վայրէջքի, նրանց արտադրության և գետնի վրա կատարած փորձարկումների ժամանակ, վերանորոգումից հետո, վառելիքի պահեստավորման ու տեղափոխման, թռիչքային սարքերի վառելիքի այրման ժամանակ:
Հեղուկ վառելիքով աշխատող հրթիռային շարժիչի աշխատանքը ուղեկցվում է լրիվ
և ոչ լրիվ այրված վառելիքի արտանետումով, որոնք կազմված են O, NO, OH և այլնից:
Կոշտ վառելիքի այրումից այրման խցիկից անջատվում է H2O, CO2 , HCL, CO,NO,CL
և AL2O3 – ի կոշտ մասնիկներ 0,1 մկմ ( երբեմն մինչև 10 մկմ ) չափերի:

Leave a Reply