Ekologia / Էկոլոգիա

Ekologiakan kensolort ev mtnolort . / Էկոլոգիական կենսոլորտ և մթնոլորտ :
Նյութը 18 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

1. Մթնոլորտում վնասական նյութերի տարածման հաշվարկների հանձնարարականները

2. Կենսոլորտի տեսություն

3. Մարդու դերը կենսոլորտում

Գրականության ցանկ

Մթնոլորտում վնասական նյութերի տարածման հաշվարկների հանձնարարականները

1. Նշված ցուցումը պետք է կատարվի կազմակերպությունների (օբյեկտների) ջերմային էլեկտրական կայանների և կաթսայատների արտանետումներում պարունակվող մթնոլորտում տարածված վնասակար նյութերի հաշվարկների ժամանակ` անկախ արտանետումների ջերմաստիճանից և բնույթից ու մաքրման հարմարանքների առկայությունից:
2. Մթնոլորտում վնասակար նյութերի տարածման հաշվարկների մեթոդիկան, որոնք պարունակվում են արտանետումներում, հիմնված է այդ վնասակար նյութերի խտության որոշման վրա օդի գետներեսային շերտերում: Մթնոլորտային օդի գետնամերձ շերտերի աղտոտման վտանգավորության աստիճանը վնասակար նյութերի արտանետումներով որոշվում է վնասակար նյութերի գետնամերձ խտության` CM, հաշվարկված նշանակությամբ, որը կարող է սահմանվել արտանետման տեղից որոշակի հեռավորության վրա` ավելի ոչ բարենպաստ եղանակային պայմաններին համապատասխան (երբ քամու արագությունը հասնում է վտանգավոր նշանակության` UM, նկատվում է ինտենսիվ ուղղաձիգ տրուբուլենտային փոխանակություն և այլն):

Leave a Reply