Ekologia / Էկոլոգիա

Hoxi nshanakutyun@, hoxogtagorcman socio-ekologiakan hetevanqner@ . / Հողի նշանակությունը, հողօգտագործման սոցիո-էկոլոգիական հետևանքները :
Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Հողի նշանակությունը, հողօգտագործման սոցիո-էկոլոգիական հետևանքները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Արտադրության կարևոր գործոններից մեկը հողն է, որը լայնիմաստ հասկացություն է, քանի որ հողից արդյունահանում են տարբեր տեսակի բնական ռեսուրսներ և հողն օգտագործում են որպես գյուղատնտեսական արտադրության միջոց: Այդ պատճառով էլ մյուս գործոնների համեմատ հողն ունի մի շարք առանձնահատկություններ.
գ հողի սահմանափակ տարածքը
գ հողը օգտագործվում է մարդու կողմից թե արտադրական գործունեության նպատակով, և թե արդյունահանող արդյունաբերության կողմից` շինարարության, քաղաքաշինության, ճանապարհաշինության և այլ նպատակներով
գ մարդը կարող է ներգործել հողի բերրիության վրա` կիրառելով ներդրումներ, ինվեստիցիաներ` օգտագործելով օրգանական և քիմիական պարարտանյութեր, ոռոգման համակարգեր և այլն

Leave a Reply