Ekologia / Էկոլոգիա

Ekologiakan bnagavarum mijazgayin hamagorcakcutyun . / Էկոլոգիական բնագավառում միջազգային համագործակցություն :
Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը և նրա ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը արդյունաբերության արտադրության արագ աճի պայմաններում դարձել է ժամանակակից ամենաակտուալ խնդիրներից մեկը: Մարդու ազդեցությունը բնության վրա անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն տեխնիկական առաջընթացի և բնակչության աճի տեսանկյունից, այլ նաև կախված սոցիալական պայմաններից, որոնցում նրանք դրսևորվում են: Բնական միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքը հանդիսանում է մարդկային հասարակության սոցիալական և տեխնիական ձեռքբերումների չափանիշը, քաղաքակրթության մակարդակի բնորոշիչը: Երկրների միջև համագործակցությունը բնության պահպանության ոլորտում իրականցվում է այնպիսի կազմակերպությունների կողմից, ինչպիսին է Եվրոպական տնտեսական միությունը (ԵՏՄ), միավորված Ազգերի կազմակերպությունը (ՄԱԿ) «Շրջական միջավայրի ՄԱԿ-ի ծրագրի սահմաններում» (ՅՈՒՆԵՊ): ՅՈՒՆԵՊ-ի գործունեության հիմնական ուղղությունը վերաբերվում են բնակեցված տարածքների էկոլոգիական խնդիրը, ինչպես նաև առողջության և մարդկանց բարեկեցության խնդիրը, հողային էկոհամակարգերի պաշտպանությունը և անապատների տարածման հետ պայքարը, գործունեության, կապված էկոլոգիական կրթության և տեղեկացվածության հետ, առևտրային, տնտեսական և տեխնոլոգիական ասպեկտները բնության պաշտպանության, համաշխարհային օվկիանոսի պաշտպանության աղտոտումից, բուսականության և վայրի կենդանիների պաշտպանությունը, էներգետիկայի էկոլոգիական հացերը:

Leave a Reply