Ekologia / Էկոլոգիա

Tarber erkrneri ekologiakan qaxaqakanutyun@ . / Տարբեր երկրների էկոլոգիական քաղաքականությունը :
Նյութը 18 էջ : Գինը 2500 դրամ :

Բովանդակություն

1. Նախաբան
2. Տարբեր բերկրների էկոլոգիական քաղաքականություն
3. Եզրակացություն
4. Գրականության ցանկ

Այժմ ամբողջ աշխարհում գերիշխող և որոշ առումներով առաջնագերթ դերը պատկանում է գլոբալ էկոլոգիական խնդիրներին՝ այլ հիմնախնդիրների կարևորությունը միաժամանակ նաև չմերժելով: Չնայած մեկ այլ տեսանկյունից էլ գլոբալ էկոլոգիական հիմնախնդիրները չի կարելի տարանջատել մյուս գլոբալ հիմնախնդիրներց , որովհետև դրանք փոխկապակցված են: Հայաստանի Հանրապետությունն էլ, լինելով երկրագնդի երկրներից մեկը , զուրկ չի մնացել դրանցից, ինչպես նաև ունի իրեն բնորոշ էկոլոգիական խնդիրները: Շրջակա միջավայրի վրա անընդհատ աճող ազդեցությունն էլ հաճախ բնության նկատմամբ քիչ ուշադրություն դարձնելու կա՛մ անտարբերության կա՛մ բնության լեզուն չհասկանալու կա՛մ դաստիարակության պակասի,կա՛մ ուրբանիզացման մակարդակների ընդլայնման հետևանք է հանդիսանում: Սակայն այսօր մարդու ազդեցությունը բնության վրա չափազանց շատ է աճել և համայն համաշխարհային հասարակությունը կարելի է ասել ջանք ու եռանդ չի խնայում որոշ հնարավոր չափերով բարելավելու շրջակա միջավայրը:Այդպես է վարվում նաև ՀՀ կառավարությունը ՝նախևառաջ փորձելով իր ժոխովրդի մեջ սեր սերմանել դեպի բնությունը, բնապահպանության վերաբերյալ տեղեկություններ փորձելով տալ արդեն իսկ վաղ տարիքից(այստեղ խոսքը գնում է այն մասին,որ որոշ դպրոցներում բնապահպանական միջոցառումներ են իրականացվում բոլոր տարիքի աշակերտների համար,ինչպես նաև ուսուցիչների:)

Leave a Reply