Ekologia / Էկոլոգիա

Ekologiakan etika . / Էկոլոգիական էթիկա :
Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

«Էկոլոգիական էթիկա« բառերի հետևում շատը ճշմարտությունն է: Մենք սովոր ենք մտածել, որ բնությունը շատ ուժեղ է, մոռանալով, որ նա շատ խոցելի է ու փխրուն: Յուրաքանչյուր երևույթի լավագույն բնութագիրը որակական և քանակական ցուցանիշն է: Դրա համար էլ դիմում ենք թվերին: Մարդկությունը ամեն տարի բնությունից վերցնում է տասնյակ միլիոնավոր տոննա տարբեր տեսակի նյութեր` վերադարձնելով ոչ պակաս, քան 20 միլիարդ տոննա պինդ և մթնոլորտ աղտոտող գազանման նյութեր և նույնքան օրգանական մնացորդներ: Մոլորակի բուսական ծածկույթը արդեն իի վիճակի չէ վերամշակելու CO2-ը, որը ստեղծվում է վառելանյութի օգտագործումից: Դրան ավելաց-ված նաև այն, որ անտառները ոչնչանում են ահավոր արագությամբ: Երկրի կանաչ հագուս-տը տարեկան պակասում է 1 տոկոսով: Ամեն տարի երկրագունդը անվերադարձ կորցնում է տասնյակ տեսակի կենդանիներ և բույսեր:

Leave a Reply