Ekologia / Էկոլոգիա

Ekologiakan krtutyun@ manakavarjutyan mej . / Էկոլոգիական կրթությունը մանկավարժության մեջ :
Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Էկոլոգիական կրթությունը մանկավարժության մեջ
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Ներակիս հասարակությունում բավականին կարևորվում է էկոլոգիական կրթության հարցը: Էկոլոգիական կրթության մեջ կարևոր դերը հատկացվում է նախադպրոցական հաստատություններին և հատկապես դպրոցին: Միջազգային հասարակության կողմից էկոլոգիական կրթության համակարգում դպրոցը ճանաչվում է կենտրոնական օղակ, որտեղ դրվում է բնության մեջ պատասխանատու վարքի հիմքը, յուրացվում են նրա նկատմամբ վերաբերմունքի բարոյական նորմերը, ձեռք են բերվում գիտելիքներ, կարողություններ, շրջակա միջավայրի ուսումնասիրման և պահպանման պրակտիկ փորձ:
Շատ երկրների համար դպրոցական էկոլոգիական կրթության հիմնախնդիրը առավել արդիական է: Դա են հաստատում աճող սերնդի էկոլոգիական դաստիարակության տեսության և պրակտիկայի հարցերին նվիրված ազգային և միջազգային համաժողովների փաստաթղթերն ու նյութերը, առանձին երկրների կառավարական որոշումները, որոնցում նշվում է էկոլոգիական համընդհանուր ուսուցման կարևորությունը:
Գիտական գրականության պատմական տեսության ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել է, որ սկզբնական շրջանում էկոլոգիական հարցերով սկսել է զբաղվել ոչ կառավարական կազմակերպությունը՝ Բնության և բնական պաշարների պահպանման Միջազգային միությունը, որը ստեղծվել է 1948 թվականին:

Leave a Reply