Ekologia / Էկոլոգիա

Jamanakakic ekologiakan axetner . / Ժամանակակից էկոլոգիական աղետներ :
Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Էկոլոգիական աղետները դրանք այնպիսի երևույթներ են, որոնք առաջ են բերում մարդկային զոհեր, մարդկանց կենսագործուենության խախտում, նյութական արժեքների քայքայում կամ ոչնչացում:
Կախված ծագման մեխանիզմից և բնույթից վտանգավոր բնական երևույթները բաժանվում են հետևյալ խմբերի.
1. Երկրաբանական վտանգավոր երևույթներ `
երկրաշարժեր
հրաբուխների ժայթքումներ
սողանքներ
փլուզումներ, ապարաթափվածքներ
սելավներ
լանջային լվացումներ,
ջրակայուն և այլ անբարենպաստ գրունտների զանգվածային դեֆորմացիաներ
էռոզիաներ
գետերի , լճերի ափերի լվացումներ, վերամշակումներ,

Leave a Reply