Ekamutneri ev Caxseri tntesakan bovandakutyuny ev hashvarumy / Եկամուտների և ծախսերի տնտեսական բովանդակությունը և հաշվառումը

Ekamutneri ev Caxseri tntesakan bovandakutyuny ev hashvarumy / Եկամուտների և ծախսերի տնտեսական բովանդակությունը և հաշվառումը :
Նյութը 40 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Եկամուտների և ծախսերի տնտեսական բովանդակությունը և հաշվառումը
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1 Եկամուտներն ու ծախսերը ֆինանսական հաշվետվության տարրեր
1. 1 Եկամուտների սահմանումը և դասակարգումը
1. 2 Ծախսերի սահմանումը և դասակարգումը
Գլուխ 2 Եկամուտների և ծախսերի վերլուծությունն ու հաշվառման կարգը
2. 1 Եկամուտների հաշվառումը ըստ տեսակների
2. 2 Ծախսերի հաշվառումը ըստ տեսակների
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply