Ekamtahark / Եկամտահարկ

Ekamtahark / Եկամտահարկ
Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Համախառն եկամուտը, որպես եկամտահարկի հաշվարկման հիմնական օբյեկտ. դրա ձևավորման աղբյուրները

2. Հարկվող եկամտի հաշվարկը ըստ համախառն եկամտի նվազեցման ուղղությունների

3. Եկամտահարկի դրույքաչափերը

4. Եկամտահարկի հաստատագրված վճարները և եկամտահարկին փոխարինող հարկերը

Եզրակացություններ

Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply