Dzevakan ev voch dzevakan xmberi karavarum / Ձևական և ոչ ձևական խմբերի կառավարումը

Dzevakan ev voch dzevakan xmberi karavarum / Ձևական և ոչ ձևական խմբերի կառավարումը :
Նյութը 23 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Խմբերի հասկացությունը և նրանց դասակարգումը
2.Ոչ ձևական խմբերի կառավարումը
3. Ձևական խմբերի կառավարումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply