Dzernarkutyan himnakan mijocneri hashvarum@ ev audit@ / Ձեռնարկության հիմնական միջոցների հաշվառումը և աուդիտը

Dzernarkutyan himnakan mijocneri hashvarum@ ev audit@ / Ձեռնարկության հիմնական միջոցների հաշվառումը և աուդիտը :
Նյութը 23 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 1
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ
Գլուխ 2
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԴՈՒՐՍ ԳՐՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ
Գլուխ 3
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Leave a Reply