Դիպլոմային : Dzernarkatirakan gorcuneutyan himnakan tesakner@ / Ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական տեսակները

Դիպլոմային : Dzernarkatirakan gorcuneutyan himnakan tesakner@ / Ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական տեսակները :
Նյութը 40 էջ է : Գինը 8000 դրամ :

ՊԼԱՆ

Ներածություն
1. Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները.
ա. արտադրական ձեռներեցություն
բ. կոմերցիոն ձեռներեցություն
գ. ֆինանսավարկային ձեռներեցություն
դ. ապահովագրական ձեռներեցություն
ե. միջնորդական ձեռներեցություն
2. Ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական ձևերը.
ա. սոցիալ-տնտեսական
բ. կազմակերպատնտեսական
գ. կազմակերպաիրավական
3. Բաժնետիրական ընկերության էությւնն ու տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply