Derahasneri dastiarakutyun / Դեռահասների դաստիարակություն

Derahasneri dastiarakutyun / Դեռահասների դաստիարակություն
Նյութը 18 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Պլան

Ներածություն
1. Դեռահասների անխնամությունը որպես սոցիալ մանկավարժական հիմնահարց
2. Ծնողը որպես երեխայի լավագույն խորհրդակից
3. Երեխաներին պատժելու կարգը
4. Ծնողի օրինակը որպես դաստիարակման լավագույն միջոց
5. Դեռահասների անխնամության պատճառները
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Leave a Reply