Կուրսային քաղաքագիտություն : Dashnaynacman mitumner@ Em -um / Դաշնայնացման միտումները ԵՄ-ում

Կուրսային քաղաքագիտություն : Dashnaynacman mitumner@ Em -um / Դաշնայնացման միտումները ԵՄ-ում :
Նյութը 22 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Դաշնայնացման միտումները ԵՄ-ում
Գլուխ 2. Դաշնայնացման սկզբունքները ազգային կազմակերպությունների ձևավորման մեջ` Եվրոմիության օրինակով
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Leave a Reply