Cnoxneri ev Erexaneri iravunqnery / Ծնողների և երեխաների իրավունքները :

Cnoxneri ev Erexaneri iravunqnery / Ծնողների և երեխաների իրավունքները :
Նյութը 62 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :
Ներածություն

Գլուխ 1. Ծնողների ու զավակների իրավունքների և պարտականությունների հասկացությունը, բնութագրող առանձնահատկությունները
1.1 Ծնողների և զավակների իրավունքների ու պարտականությունների առաջացման հիմքերը:
1.2 Ծնողների ու զավակների անձնական ոչ գույքային իրավունքների ընդհանուր բնութագիրը :
1.3 Ծնողների և զավակների գույքային իրավունքների և պարտականությունների ընդանուր բնութագիրը:

Գլուխ 2. Երեխային դաստիարակելու ծնողների իրավունքներն ու պարտականությունները
2.1 Երեխաներին դաստիարակելու ծնողների իրավունքների ու պարտականությունների հիմնական դրույթները
2.2 Երեխային դաստիարակելու ծնողների իրավունքների և պարտականությունների կառուցվացքը ( բովանդակությունը):

Գլուխ 3. Ծնողների ու զավակների ալիմենտային պարտավորությունները , վճարելու կարգը անկախ իրավունքներից զրկվելու դեպքում
3.1 Ծնողական իրավունքներից զրկելը և դրա իրավական հետևանքները:
3.2 Ծնողների ու զավակների ալիմենտային իրավունքներն ու պարտականությունները:

Եզրակացություն
Օգտագործված գրանության ցանկ