Վիճակագրություն

Petakan ekamutneri cragravorman ev kanxatesman himqery / Պետական եկամուտների ծրագրավորման և կանխատեսման հիմքերը

Petakan ekamutneri cragravorman ev kanxatesman himqery / Պետական եկամուտների ծրագրավորման և կանխատեսման հիմքերը : Նյութը 105 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3 ԳԼՈՒԽ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԻՄՔԵՐԸ 1.1. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1.2. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԳԼՈՒԽ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ

Acancyal arjetxteri bnoroshum / Ածանցյալ արժեթղթերի բնորոշում :

Acancyal arjetxteri bnoroshum / Ածանցյալ արժեթղթերի բնորոշում : Նյութը 17 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Ashxatajamanak@ ev nra ogtagorcman cucanishneri tntesavichakagrakan verlucutyun@ / Աշխատաժամանակը և նրա օգտագործման ցուցանիշների տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը

Ashxatajamanak@ ev nra ogtagorcman cucanishneri tntesavichakagrakan verlucutyun@ / Աշխատաժամանակը և նրա օգտագործման ցուցանիշների տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը : Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն, Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Աշխատաժամանակը և նրա օգտագործման ցուցանիշների տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը ՀՀ օրինակով Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Ներածություն ՀՀ Սահմանադրությունը մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների շարքում առանձնացնում

Vichakagrakan xmbavorum / Վիճակագրական խմբավորում

Vichakagrakan xmbavorum / Վիճակագրական խմբավորում : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ: Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն, Բովանդակություն Ներածություն Պլան 1. Քանակական և որակական խմբավորում 2. Խմբավորումը ըստ կատեգորիաների 3. Վիճակագրական խմբավորումների դասակարգում ըստ հատկանիշների 4. Խմբավորումների կառուցումը Եզրակացություն Գրականության ցանկ «Վիճակագրություն» տերմինը լատինական ծագում ունի, որն առաջացել է լատինական status-կարգավիճակ բառից: Միջին

Carayutyunneri volorti himnakan chyuxeri vichakagrutyun / Ծառայությունների ոլորտի հիմնական ճյուղերի վիճակագրություն

Carayutyunneri volorti himnakan chyuxeri vichakagrutyun / Ծառայությունների ոլորտի հիմնական ճյուղերի վիճակագրություն : Նյութը 24 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն, Բովանդակություն Ներածություն 1. Ծառայությունների ոլորտի վիճակագրության էությունը և հիմնական ճյուղերի դասակարգումը 2. Ծառայությունների շուկայի ցուցանիշների համակարգը և դինամիկան Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Ծառայությունները դրանք տնտեսական գործունեություն են, տնային տնտեսությունների, հասարակության

Artaqin arevtri vichakagrutyan metodabanutyun@ / Արտաքին առևտրի վիճակագրության մեթոդաբանությունը

Artaqin arevtri vichakagrutyan metodabanutyun@ / Արտաքին առևտրի վիճակագրության մեթոդաբանությունը : Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն, Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Արտաքին առևտրի հաշվեկշիռը որպես ֆինանսական վիճակագրության կարևորագույն բաժին 2. ՀՀ արտաքին առևտրի ցուցանիշների վերլուծությունը 3. ՀՀ-ում արտաքին առևտրի խթանման, ընդլայնման ու զարգացման հիմնախնդիրները Եզրակացություններ ու առաջարկություններ Օգտագործված գրականության

HH tnayin tntestyunneri ekamutneri ev caxseri vichakagrakan verlucutyun@ / ՀՀ տնային տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի վիճակագրական վերլուծությունը

HH tnayin tntestyunneri ekamutneri ev caxseri vichakagrakan verlucutyun@ / ՀՀ տնային տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի վիճակագրական վերլուծությունը : Նյութը 53 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն, Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Տնային տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի էությունը 1.1 Տնային տնտեսությունների եկամուտների էությունը ձևավորման աղբյուրները 1.2 Տնային տնտեսությունների ծախսերի էությունն

HH bnakchutyan verartadrutyan vichakagrutyun / ՀՀ բնակչության վերարտադրության վիճակագրություն

HH bnakchutyan verartadrutyan vichakagrutyun / ՀՀ բնակչության վերարտադրության վիճակագրություն : Նյութը 65 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Վերարտադրություն, դրա տեսակները, ժողովրդագրական անցման տեսությունում 1.1 Բնակչության վերարտադրության էությունը 1.2 Բնակչության վերարտադրության տեսակները Գլուխ 2. Բնակչության վերարտադրության ցուցանիշների տնտեսավիճակագրական վերլուծությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2.1 ՀՀ բնակչության վերարտադրության մակարդակի փոփոխության միտումները 1995-2001

Vcharayin hashvekshri pakasord / Վճարային հաշվեկշռի պակասորդ

Vcharayin hashvekshri pakasord / Վճարային հաշվեկշռի պակասորդ : Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Ֆինանսական հաշվեկշռի բավարար կառուցվածքի որոշման կարգը և պակասորդի մարման ուղիները Վճարային և առևտրային հաշվեկշիռն և նրա կառուցվածքը Բաց տնտեսության հիմնական փոխադարձ կապերը ՀՀ վճարային հաշվեկշռի դինամիկա Արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը ՀՀ-ում Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Հայաստանի հանրապետության

Korelacion kap / Կոռելյացիոն կապ

Korelacion kap / Կոռելյացիոն կապ Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն, Բովանդակություն Ներածություն 1. Վիճակագրական և կոռելյացիոն կապի հասկացությունը 2. Զույգ կոռելյացիա 3. Զույգ ռեգրեսիայի հավասարումը Եզրակացություն TAG———————-TAG referatner, diplomayinner, diplomainner, kursainner, kursayinner, tez, tezer, ռեֆերատներ, ռեֆերատ, դիպլոմ, դիպլոմայիններ, կուրսայիններ, կուրսային, թեզ, թեզեր,

Tntesakan vichakagrutyan @ndhanur harcer@ / Տնտեսական վիճակագրության ընդհանուր հարցերը

Tntesakan vichakagrutyan @ndhanur harcer@ / Տնտեսական վիճակագրության ընդհանուր հարցերը : Նյութը 22 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն, Ներածություն 1. Վիճակագրության դերը, նշանակությունը և զարգացման ուղղությունները /դպրոցները/ 2. ՀՀ պետական վիճակագրական համակարգը 3. Տնտեսական վիճակագրության ընդհանուր բնութագիրը, հիմնական հարցերը և խնդիրներ 4. Ազգային հաշիվների համակարգը որպես տնտեսական վիճակագրության կարևորագույն

Indeqsner / Ինդեքսներ

Indeqsner / Ինդեքսներ : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն, Ինդեքսներ Ինդեքսների սահմանումը: Տնտեսական ինդեքսների դասակարգումը: Անհատական և ընդհանուր ինդեքսներ Անհատական ինդեքսներ: Ընդհանուր ինդեքսներ: Բազիսային և շղթայական ինդեքսներ Գրականություն Ինդեքսներ Ինդեքսների սահմանումը: Ինդեքսը լատիներեն բառ է, որն ունի մի քանի նշանակություն` ,ցուցանակե, ,ցուցանիշե, ,ցուցակագիրե: Ինդեքսը հարաբերական ցուվանիշ

Hangsti ev turizmi vichakagrutyun / Հանգստի և տուրիզմի վիճակագրություն

Hangsti ev turizmi vichakagrutyun / Հանգստի և տուրիզմի վիճակագրություն : Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. Տուրիզմի էությունը, տեսակները, չափանիշները և ձևերը: Հանգիստը տուրիզմի համակարգում 2. Տուրիզմի տնտեսական արդյունավետությունը 3. Հանգստի և տուրիզմի վիճակագրությունը ՀՀ-ում 4. ՀՀ-ում հանգստի և տուրիզմի խթանման պետական քաղաքականությունը ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Glxavor ev @ntranqayin hamakcutyun / Գլխավոր և ընտրանքային համակցություն

Glxavor ev @ntranqayin hamakcutyun / Գլխավոր և ընտրանքային համակցություն Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն, Բովանդակություն Գլուխ 1. Գլխավոր և ընտրանքային համակցություն Գլուխ 2. Ցուցանիշների վերլուծություն Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Գլխավոր և ընտրանքային համակցություն Վիճակագրական հետազոտության կոնկրետ օբյեկտը կոչվում է համակցություն: Այն ուսումնասիրվող երևույթի միավորների բազմությունն է,

@ntranqayin ditarkum / Ընտրանքային դիտարկում

@ntranqayin ditarkum / Ընտրանքային դիտարկում : Նյութը 8 էջ է : Գինը 1000 դրամ : ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ Վիճակագրական դիտարկումը կարելի է կազմակերպել համատարած և ոչ համատարած եղանակով: Համատարած դիտարկումը նախատեսում է ուսումնասիրվող համակցության բոլոր միավորների ստուգումը և կապված է նյութական մեծ ծախսերի և դժվարությունների հետ : Համակցության միայն որոշ մասը ուսումնասիրելու և դրա հատկությունների վերաբերյալ