Տուրիզմ

Zbosashrjutyuny ev Aph erkrnery / Զբոսաշրջությունը և ԱՊՀ երկրները

Zbosashrjutyuny ev Aph erkrnery / Զբոսաշրջությունը և ԱՊՀ երկրները : Նյութը 22 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Կուրսային : Turizmi gcov menejeri ishxanutyuny , hexinakutyuny ev anhatakanutyuny / Տուրիզմի գծով մենեջերի իշխանությունը, հեղինակությունը և անհատականությունը

Կուրսային աշխատանք ամբողջությամբ – Կուրսային : Turizmi gcov menejeri ishxanutyuny , hexinakutyuny ev anhatakanutyuny / Տուրիզմի գծով մենեջերի իշխանությունը, հեղինակությունը և անհատականությունը: Նյութը ` Բովանդակություն 1. Ներածություն 2. Մենեջերին ներկայացվող պահանջները 3. Իշխանությունը և անհատականությունը 4. Մենեջերի հեղինակությունը 5. Շփման արվեստ 6. Ղեկավարման խնդիրների բովանդակությունը և տեսակները 7. Եզրակացություն 1. Ներածություն Մենեջերների դերը տուրիստական կազմակերպություններում

Tangaranneri der@ zbosahsrjutyan mej / Թանգարանների դերը զբոսաշրջության մեջ

Tangaranneri der@ zbosahsrjutyan mej / Թանգարանների դերը զբոսաշրջության մեջ : Նյութը 34 էջ է : Գինը 5000 դրամ : Պլան Ներածություն Գլուխ 1. Զբոսաշրջությունը , նրա խնդիրները , հիմնական հասկացությունը և դրույթները 1.1 ՀՀ զբոսաշրջության հիմնախնդիրները Գլուխ 2. Թանգարանները 2.1 Թանգարանը , նրա նշանակությունը ու տեսակները 2.2 Թանգարանային գործը ՀՀ-ում 2.3 Աշխարհի հռչակավոր թանգարանները 2.4

Vrastani zbosashrjikayin resursner@ / Վրաստանի զբոսաշրջիկային ռեսուրսները

Vrastani zbosashrjikayin resursner@ / Վրաստանի զբոսաշրջիկային ռեսուրսները: Նյութը 15 էջ է : Գինը 1500 դրամ : Աշխարհի այսօրվա իրադրությունը ցույց է տալիս, որ զբոսաշրջիկությունը որպես տնտեսական ֆենոմեն զբաղեցրել է առաջին հաստատուն տեղը: 49 երկրների համար այն ներկայացնում է արժույթային մուտքերի հիմնական աղբյուր: Վրաստանում 1995թ. հետո 4 անգամ ավելացել է զբոսաշրջիկների քանակը:

Zbosashrjutyan mej kirarvox teghekatvutyun / Զբոսաշրջության մեջ կիրառվող տեղեկատվություն

Zbosashrjutyan mej kirarvox teghekatvutyun / Զբոսաշրջության մեջ կիրառվող տեղեկատվություն : Նյութը 59 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1.Զբոսաշրջության մեջ կիրառվող տեղեկատվության հասկացությունը և տեսակները 1.1.Ամրագրման գլոբալ համակարգեր 1.2.Կառավարման ավտոմատացումը զբոսաշրջային ֆիրմաներում 1.3.Կառավարման ավտոմատացված համակարգերը հյուրանոցներում և ռեստորաններում Գլուխ 2.Զբոսաշրջային շուկայում կիրառվող տեղեկատվական ծրագրային արտադրանք Վերջաբան Օգտագործված գրականության ցանկ