Տնտեսագիտություն

Arjetutxt haskacutyun ev tesak / Արժեթուղթ հասկացություն և տեսակ :

Arjetutxt haskacutyun ev tesak  / Արժեթուղթ հասկացություն և տեսակ : Նյութը 16 էջ է :  Գինը 2000 դրամ :

Bankeri koxmic varkeri tramadrman yntacakargy / Բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը

Kursayin ashxatanq / Կուրսային աշխատանք Bankeri koxmic varkeri tramadrman yntacakargy / Բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը : Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ :   Բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. ՎԱՐԿԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 2. ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԱՅՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 3. ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

Kazmakerputyan ekamutneri ev caxseri karavarman texekatvakan apahovvacutyuny / Կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի կառավարման տեղեկատվական ապահովվածությունը :

Kazmakerputyan ekamutneri ev caxseri karavarman texekatvakan apahovvacutyuny / Կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի կառավարման տեղեկատվական ապահովվածությունը : Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Varkayin kazmakerputyunneri eutyuny ev tesaknery / Վարկային կազմակերպությունների էությունը և տեսակները :

Varkayin kazmakerputyunneri eutyuny ev tesaknery / Վարկային կազմակերպությունների էությունը և տեսակները : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Վարկային կազմակերպությունների էությունն և տնտեսական նշանակությունը 2. Վարկային կազմակերպությունների տեսակները և դրանց գործառույթները Եզրակացություններ Օգտագործված գրականության ցանկ

Petakan ekamutneri cragravorman ev kanxatesman himqery / Պետական եկամուտների ծրագրավորման և կանխատեսման հիմքերը

Petakan ekamutneri cragravorman ev kanxatesman himqery / Պետական եկամուտների ծրագրավորման և կանխատեսման հիմքերը : Նյութը 105 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3 ԳԼՈՒԽ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԻՄՔԵՐԸ 1.1. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1.2. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԳԼՈՒԽ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ

Acancyal arjetxteri bnoroshum / Ածանցյալ արժեթղթերի բնորոշում :

Acancyal arjetxteri bnoroshum / Ածանցյալ արժեթղթերի բնորոշում : Նյութը 17 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Londoni fondayin borsan / Լոնդոնի ֆոնդային բորսան :

Londoni fondayin borsan / Լոնդոնի ֆոնդային բորսան : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Artaqin tntesakan kaper / Արտաքին տնտեսական կապեր

Artaqin tntesakan kaper / Արտաքին տնտեսական կապեր : Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

HH arjetxteri shukayi kargavorman ev verahskoxutyan hamakargy / ՀՀ արժեթղթերի շուկայի կարգավորման և վերահսկողության համակարգը

HH arjetxteri shukayi kargavorman ev verahskoxutyan hamakargy / ՀՀ արժեթղթերի շուկայի կարգավորման և վերահսկողության համակարգը : Նյութը 17 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Jamanakakic varchararutyan himnakan hatkanishnery / Ժամանակակից վարչարարության հիմնական հատկանիշները

Jamanakakic varchararutyan himnakan hatkanishnery / Ժամանակակից վարչարարության հիմնական հատկանիշները : Նյութը 30 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Վարչարարությունը հանրային կառավարման իրականացման մեխանիզմ 1.1. Վարչարարության սահմանումը և հիմնարար սկզբունքները 1.2. Վարչարարության իրականացման մարմինները 2. Ժամանակակից վարչարարության հայեցակարգը 2.1. Վարչարարության տեսության և պրակտիկայի զարգացումը 2.2. Ժամանակակից վարչարարության հիմնական հատկանիշները Եզրակացություններ Օգտագործված գրականության

Ekamutneri ev Caxseri tntesakan bovandakutyuny ev hashvarumy / Եկամուտների և ծախսերի տնտեսական բովանդակությունը և հաշվառումը

Ekamutneri ev Caxseri tntesakan bovandakutyuny ev hashvarumy / Եկամուտների և ծախսերի տնտեսական բովանդակությունը և հաշվառումը : Նյութը 40 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Եկամուտների և ծախսերի տնտեսական բովանդակությունը և հաշվառումը Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1 Եկամուտներն ու ծախսերը ֆինանսական հաշվետվության տարրեր 1. 1 Եկամուտների սահմանումը և դասակարգումը 1. 2 Ծախսերի սահմանումը և դասակարգումը Գլուխ

Riskeri sahmanapakman xndirnery HH bankayin hamakargum / Ռիսկերի սահմանափակման խնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում

Riskeri sahmanapakman xndirnery HH bankayin hamakargum / Ռիսկերի սահմանափակման խնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում : Նյութը 40 էջ է : Գինը 5000 դրամ : Ներածություն 1. Բանկային գործունեությունը և դրա հետ կապված ռիսկերը 1. 1 Բանկային գործունեության էությունը և դերը շուկայական տնտեսությանում: ՀՀ բանկային համակարգ 1. 2 Բանկային ռիսկի էությունը, տեսակները և սահմանափակման գործընթացը 2. Ռիսկերի

Կուրսային : Kapitali nergravman himnaxndirnery HH-um / Կապիտալի ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Կուրսային : Kapitali nergravman himnaxndirnery HH-um / Կապիտալի ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում : Նյութը 40 էջ է : Գինը 5000 դրամ : Հատված կուրսայինից – Կապիտալի ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Բովանդակություն Ներածություն 1. Կապիտալի շուկան որպես գործոնային շուկա 1. 1 Կապիտալի ծագումը, էությունը և տեսակները 1. 2 Կապիտալի շուկայի էությունը և կառուցվածքը 2. ՀՀ-ում կապիտալի ներգրաման գործընթացը

Կուրսային : Jamanakakic varchararutyan himnakan hatkanishnery / Ժամանակակից վարչարարության հիմնական հատկանիշները

Կուրսային : Jamanakakic varchararutyan himnakan hatkanishnery / Ժամանակակից վարչարարության հիմնական հատկանիշները: Նյութը 30 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Հատված կուրսայինից – Ժամանակակից վարչարարության հիմնական հատկանիշները Պլան Ներածություն 1. Վարչարարությունը հանրային կառավարման իրականացման մեխանիզմ 1.1. Վարչարարության սահմանումը և հիմնարար սկզբունքները 1.2. Վարչարարության իրականացման մարմինները 2. Ժամանակակից վարչարարության հայեցակարգը 2.1. Վարչարարության տեսության և պրակտիկայի զարգացումը

Կուրսային : Manracax arevtri volortum menejmenti arandznahatkutyunnery / Մանրածախ առևտրի ոլորտում մենեջմենթի առանձնահատկությունները

Կուրսային : Manracax arevtri volortum menejmenti arandznahatkutyunnery / Մանրածախ առևտրի ոլորտում մենեջմենթի առանձնահատկությունները : Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Հատված կուրսայինից – Մանրածախ առևտրի ոլորտում մենեջմենթի առանձնահատկությունները Ներածություն 1. Մանրածախ առևտրի դերը շուկայական տնտեսության մեջ 1. 1 Մանրածախ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետությունը և դրա վերլուծությունը 1. 2 Առևտրային ցանցերը որպես ՀՀ