Թեզեր

Petakan ekamutneri cragravorman ev kanxatesman himqery / Պետական եկամուտների ծրագրավորման և կանխատեսման հիմքերը

Petakan ekamutneri cragravorman ev kanxatesman himqery / Պետական եկամուտների ծրագրավորման և կանխատեսման հիմքերը : Նյութը 105 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3 ԳԼՈՒԽ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԻՄՔԵՐԸ 1.1. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1.2. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԳԼՈՒԽ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ

19 rd dari hraparakaxosutyuny hyusisapayl amsagir St Nazaryan M Nalbandyan / 19-րդ դարի հրապարակախոսությունը «ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԱՄՍԱԳԻՐ /ՍՏ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ, Մ.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ/

19 rd dari hraparakaxosutyuny hyusisapayl amsagir St Nazaryan M Nalbandyan / 19-րդ դարի հրապարակախոսությունը «ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԱՄՍԱԳԻՐ /ՍՏ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ, Մ.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ/ : Նյութը 81 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Գլուխ 1. Հայաստանը 19-րդ դարի սկզբին 1. Հայստանի քաղաքական վիճակը 2. Հայ հասարակական հոսանքները 1850-1860-ական թվականներին 2.1 Կղերա-Ֆեոդալական հոսանք 2.2 Լիբերալ-բուրժուական հոսանք /Ստ. Նազարյանց/

Թեզ : HH bankayin hamakargum korporativ hachaxordneri varkavorum / ՀՀ բանկային համակարգում կորպորատիվ հաճախորդների վարկավորում

Հատված թեզից – Թեզ : HH bankayin hamakargum korporativ hachaxordneri varkavorum / ՀՀ բանկային համակարգում կորպորատիվ հաճախորդների վարկավորում : Նյութը 90 էջ է: Գինը 20 000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Գլուխ 1. Կորպորատիվ հաճախորդների վարկավորման տեսական հիմքերը 1.1. Վարկավորման էությունը և սկզբունքները 1.2. Կորպորոտիվ հաճախորդների էությունը և դրանց տեսակները 1.3. Վարկավորման գործընթացը առևտրային բանկերում Գլուխ

Թեզ : Amn Vrastan haraberutyunner 2003-2013 tt / Ամն Վրաստան հարաբերություններ 2003 – 2013 թթ

Հատված թեզից Թեզ : Amn Vrastan haraberutyunner 2003-2013 tt / Ամն Վրաստան հարաբերություններ 2003 – 2013 թթ: Նյութը 75 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. ԱՄՆ-Վրաստան փոխհարաբերությունների ձևավորման գործընթացը 1.1 ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության հայեցակարգը և հարավկովկասյան ուղղությունը 1.2 Վրաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայությունները Գլուխ 2. ԱՄՆ-Վրաստան փոխհարաբերությունները Վարդերի հեղափոխությունից մինչև

Թեզ : Rus vracakan paterazmy ev dra hetevanqnery / Ռուս վրացական պատերազմը և դրա հետևանքնեերը

Թեզ : Rus vracakan paterazmy ev dra hetevanqnery / Ռուս վրացական պատերազմը և դրա հետևանքնեերը : Նյութը 90 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Վրաց-Հարավօսական և վրաց֊-աբխազական հակամարտությունների ծնունդն ու զարգացումը Վրաց-հարավօսական հակամարտության ծնունդն ու զարգացումը Վրաց֊-աբխազական հակամարտության ծնունդն ու զարգացումը Գլուխ 2. Վրաց-հարավօսակւսն և վրաց֊-աբխազական հակամարտությունների սրումն ու

Թեզ : Turq-Siriakan haraberutyunnery 1946-1991tt . / Թուրք – Սիրիական հարաբերությունները 1946-1991 թթ.

Թեզ : Turq-Siriakan haraberutyunnery 1946-1991tt . / Թուրք – Սիրիական հարաբերությունները 1946-1991 թթ. : Նյութը 85 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1 Թուրք-սիրիական հարաբերությունները վիճահարույց հարցերի համատեքստում: 1. Ալեքսանդրետի սանջակի խնդրի արծարծումը թուրք սիրիական հարաբերություններում 2. Ջրային պաշարների բաշխման խնդիրը թուրք-սիրիական հարաբերություններում 3. Քրդական խնդիրը թուրք-սիրիական հարաբերություններում Գլուխ 2

Թեզ : Turqiayi qaxaqakanutyuny hyusisayin Iraqi qrdakan inqnavarutyan handep / Թուրքիայի քաղաքականությունը Հյուսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարության հանդեպ

Թեզ : Turqiayi qaxaqakanutyuny hyusisayin Iraqi qrdakan inqnavarutyan handep / Թուրքիայի քաղաքականությունը Հյուսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարության հանդեպ : Նյութը 85 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1. ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԱՔՈՒՄ ՔՐԴԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 1.1 Հյուսիսային Իրաքում քրդական ինքնավարության ձևավորման պատմական շրջափուլերը և քաղաքական գործընթացները 1.2 Քրդական գործոնի դերը

Թեզ : Rus chinakan haraberutyunner@ 1991-2008 tt / Ռուս Չինական հարաբերությունները 1991-2008թթ

Թեզ : Rus chinakan haraberutyunner@ 1991-2008 tt / Ռուս Չինական հարաբերությունները 1991-2008թթ : Նյութը 55 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈՒԽ ՌՈՒՍ-ՉԻՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ ՌՈՒՍ-ՉԻՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՒՈՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Թեզ : Varkavorman hamakargy , dra dzevery ev zargacman herankarnery / Վարկավորման համակարգը, դրա ձևերը և զարգացման հեռանկարները

Թեզ : Varkavorman hamakargy , dra dzevery ev zargacman herankarnery / Վարկավորման համակարգը, դրա ձևերը և զարգացման հեռանկարները : Նյութը 90 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Վարկային համակարգը, նրա դերն ու նշանակությունը 1.1. Վարկային համակարգի կազմն ու կառուցվածքը 1.2. ՀՀ վարկային համակարգը Գլուխ 2. ՀՀ-ում կիրառվող վարկավորման մոտեցումները

Թեզ : HH azgayin joxovi patgamavori kargavichak@ / ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակը

Թեզ : HH azgayin joxovi patgamavori kargavichak@ / ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակը : Նյութը 114 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Գլուխ I. Պառլամենտների ձևավորման ու զարգացման համառոտ պատմությունը 1. Պառլամենտների առաջացման պատմական անհրաժեշտությունը և զարգացման ուղին: Ժամանակակից պառլամենտների համեմատական բնութագիրը 2. Հայաստանի պառլամենտների ձևավորման ընթացքը, նրանց պատգամավորների կարգավիճակը 3.

Թեզ : Petutyan karavarman ardi himnakan dzever@ / Պետության կառավարման արդի հիմնական ձևերը

Թեզ : Petutyan karavarman ardi himnakan dzever@ / Պետության կառավարման արդի հիմնական ձևերը : Նյութը 90 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : Պետության կառավարման արդի հիմնական ձևերը Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Կառավարման միապետական ձևը 1.1 Բաձարձակ միապետություն 1.2 Սահմանադրական, պառլամենտական միապետություն 1.3 Դուալիստական միապետություն Գլուխ 2. Կառավարման հանրապետական ձևերի հասկացությունը և տեսակները 2.1

Թեզ Դիվանագիտություն : Maki xaghaghapah araqelutyun@ / ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունը

Թեզ Դիվանագիտություն : Maki xaghaghapah araqelutyun@ / ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունը : Նյութը 60 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունը Ներածություն Գլուխ 1. Աշխարհը և անվտանգությունը 1.1.ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործունեության հիմնական սկզբունքները և իրավական հիմքերը 1.2.Անվտանգության խորհրդի դերը Գլուխ 2. Խաղաղապահ օպերացիաների սկզբնավորման պատմությունը 2.1.Մակ-ի խաղաղապահ գործունեության սկիզբը. ,Սառը պատերազմիե տարիները 2.2.“Սառը

Թեզ : Hayastani ev Em-i mijev tntesakan ev qaxaqakan integraciayi uxiner@ ev herankarner@ / Հայաստանի և ԵՄ միջև տնտեսական և քաղաքական ինտեգրացիայի ուղիները և հեռանկարները

Թեզ : Hayastani ev Em-i mijev tntesakan ev qaxaqakan integraciayi uxiner@ ev herankarner@ / Հայաստանի և ԵՄ միջև տնտեսական և քաղաքական ինտեգրացիայի ուղիները և հեռանկարները : Նյութը 70 էջ է : Գինը 18 000 դրամ : Ներածություն Գլուխ 1 Եվրամիությունը որպես տարածաշրջանային ինտեգրման դասական մարմնավորում 1.1 Եվրամիության ձևավորման պատմական ակնարկ 1.2 Եվրամիության միասնական տնտեսական քաղաքականությունը

Թեզ Իրավունք : Jarangman iravunq / Ժառանգման իրավունք

Թեզ Իրավունք : Jarangman iravunq / Ժառանգման իրավունք : Նյութը 71 էջ է : Գինը 18 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1 Ընդհանուր սեփականության իրավունքի բնույթը 1.1. Հասկացությունը, բովանդակությունը 1.2. Ընդհանուր սեփականության տեսակների ընդհանրություններն ու տարբերությունները 1.3. Ընդհանուր սեփականության բաժնի իրավական բնութագիրը ԳԼՈՒԽ 2. Ժառանգման իրավունքի հասկացությունը 2.1 Ժառանգությունն ըստ կտակի 2.2 Ժառանգությունն ըստ

Թեզ : Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman problem@ HH-um / Սոցիալապես արդարացի հարկային դաշտի ստեղծման պրոբլեմը ՀՀ-ում:

Թեզ : Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman problem@ HH-um / Սոցիալապես արդարացի հարկային դաշտի ստեղծման պրոբլեմը ՀՀ-ում: Նյութը 73 էջ է: Գինը 18 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հարկային համակարգը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1.1 Հարկերի էությունը, դրանց գործառույթները և դերը շուկայական տնտեսության համակարգում 1.2 Հարկային համակարգի կառուցման հիմնադրույթները 1.3 Հարկային