Սոցիոլոգիա

Hasarakaynutyan het kaperi zargacman ardi himnaxndirner@ / Հասարակայնության հետ կապերի զարգացման արդի հիմնախնդիրները :

Hasarakaynutyan het kaperi zargacman ardi himnaxndirner@ / Հասարակայնության հետ կապերի զարգացման արդի հիմնախնդիրները : Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 1.1. Հասարակայնության հետ կապերի հասկացությունը 1.2. Հասարակայնության հետ կապերի մոտեցումները և մոդելները ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՓՈՐՁԸ 2.1. Պետական կառավարման համակարգում

Mankatun / Մանկատուն :

Mankatun / Մանկատուն : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Heraxosayin harcman eutyun@, tesakner@ / Հեռախոսային հարցման էությունը ,տեսակները

Heraxosayin harcman eutyun@, tesakner@ / Հեռախոսային հարցման էությունը ,տեսակները : Նյութը 16 էջ է : Գինը 2500 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 1.Հեռախոսային հարցման տեսակները 2. Հեռախոսային հարցման պլանը 3. Հարցնողի չեզոքությունը 4. Արդյունքների գրանցումը 5. Հեռախոսային հարցման հնարավորությունները Եզրակացություն

Social hogebanakan training@ ev dra dzever@ / Սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգ և դրա ձևերը

Social hogebanakan training@ ev dra dzever@ / Սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգ և դրա ձևերը : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Ogyust Kont / Օգյուստ Կոնտ

Ogyust Kont / Օգյուստ Կոնտ : Նյութը ` Օգյուստ Կոնտը/1798-1857/ սոցիոլոգիայի` որպես ինքնուրույն գիտության հիմնադիրն է: Հենց նրան է պատկանում նաև ՚՚սոցիոլոգիա՚՚ տերմինը, որը առաջացել է լատիներեն societas բառից /նշանակում է հասարակություն/ և հունարեն logos բառից /նշանակում է գիտություն/: Որոշ ժամանակ նա աշխատել է որպես քարտուղար հայտնի ֆրանսիացի սոցիալիստ-ուտոպիստ Քլոդ Անրի դե Սեն-Սիմենի մոտև մեծապես

Xaghaghutyan mshakuyti dzevavorum@ hay hasarakutyan mej / Խաղաղության մշակույթի ձևավորումը հայ հասարակության մեջ

Xaghaghutyan mshakuyti dzevavorum@ hay hasarakutyan mej / Խաղաղության մշակույթի ձևավորումը հայ հասարակության մեջ : Նյութը 52 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Խաղաղության ուսումնասիրությունների տեսա-մեթոդաբանական խնդիրները 1.1 Խաղաղության հասկացության մեկնաբանումները խաղաղության ուսումնասիրությունների շրջանակներում 1.2 Խաղաղության ուսումնասիրությունների գերակա ուղղությունները 1.3 Խաղաղության կոնֆլիկտաբանական հայեցակարգերը Գլուխ 2. Խաղաղության մշակույթ. հասկացության ձևավորումը 2.1

Zbaxvacutyun@ ev gorcazrkutyun@ Hayastani Hanrapetutyunum / Զբաղվածությունը և գործազրկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

Zbaxvacutyun@ ev gorcazrkutyun@ Hayastani Hanrapetutyunum / Զբաղվածությունը և գործազրկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: Նյութը ` 1. Զբաղվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի տնտեսության մեջ վերջին մի քանի տարիներին տեղի ունեցած փոփոխություններն ուղեկցվել են բնակչության զբաղվածության բնագավառի տարբեր տեղաշարժերով: Զբաղվածության և աշխատանքային հարաբերությունների ոլորտում տեղի ունեցած փոփոխությունները հանգում են հետևյալին.  զբաղվածության բաշխումը փոխվել է այն ճյուղերի օգտին, որտեղ բարձր

Finanasakan drutyan verlucutyan xndirner@ ev metodner@ / Ֆինանսական դրության վերլուծության խնդիրները և մեթոդները

Finanasakan drutyan verlucutyan xndirner@ ev metodner@ / Ֆինանսական դրության վերլուծության խնդիրները և մեթոդները : Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. Ֆինանսական դրության վերլուծությունը 2. Հաշվեկշռի բավարար կառուցվածքի որոշման կարգը և ապահովման ուղիները 3. Ձեռնարկության վճարունակության և լուծարելիության գործակիցները և դրանց փոխադարձ կապը 4. Շահութաբերության գործակիցների համակարգը և բարձրացման դերն ու

Ekamtahark / Եկամտահարկ

Ekamtahark / Եկամտահարկ Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Համախառն եկամուտը, որպես եկամտահարկի հաշվարկման հիմնական օբյեկտ. դրա ձևավորման աղբյուրները 2. Հարկվող եկամտի հաշվարկը ըստ համախառն եկամտի նվազեցման ուղղությունների 3. Եկամտահարկի դրույքաչափերը 4. Եկամտահարկի հաստատագրված վճարները և եկամտահարկին փոխարինող հարկերը Եզրակացություններ Օգտագործված գրականություն

Sociologia / Սոցիոլոգիա

Socialakan ashxatanqi  etikakan kodex@ Uzbekstanum . / Սոցիալական աշխատանքի էթիկական կոդեքսը Ուզբեկստանում : Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ :   Ուզբեկստանի սոցիալական աշխատողների էթիկական կոդեքսը կազմվել է <<Սոցիալական աշխատանք մասնագիտության նախապատրաստման ծրագրի տարածման և Ուզբեկստանում <<սոցիալական աշխատանք>> մասնագիտության աճի>> նախագծի շրջանակներում: Իրականացվել է Սոցիալական աշխատողների Ազգային թիմով, Հանրապետության երեխաների ադապտացիայի կենտրոնի, Տաշկենտի

Sociologia / Սոցիոլոգիա

Veberi tesutyun@ karavarman masin . / Վեբերի տեսությունը կառավարման մասին : Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Վերջերս Հայաստանում մեծացել է հետաքրքրությունը սոցիոլոգիայի նկատմամբ, ինչպես նաև սոցիոլոգիական հոգեբանության նկատմամբ: Վերջինս բնորոշում է մարդու սոցիալական պայմանների և գործողությունների բնույթը և պատճառները: Մաքս Վեբերը 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի խոշոր սոցիոլոգներից մեկն

Sociologia / Սոցիոլոգիա

Social hogebanakan mtnolorti der@ andzi ev ashxatanqi kensagorcuneutyan mej . / Սոցիալ հոգեբանական մթնոլորտի դերը անձի և աշխատանքի կենսագործունեության մեջ : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մարդու շփման ամենաբնորոշ կողմերից մեկը նրա անհատականությունն է, որն իրենից ներկայացնում է անձի հոգեբանական առանձնահատկությունների անկրկնելի միացությունը: Սրա մեջ են մտնում բնավորությունը, խառնվածքը, գործունեության գերակշռող

Sociologia / Սոցիոլոգիա

Kensatoshakayin hamakargi barepoxumneri himnaxndirner@ HH-um . / Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների հիմնախնդիրները ՀՀ-ում : Նյութը 150 էջ է : Գինը 50 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Կենսաթոշակային համակարգի զարգացման հիմնահարցերը 1.1 Կենսաթոշակային համակարգի էությունը և դերը սոցիալական ոլորտում 1.2 Կենսաթոշակային համակարգերի բարեփոխման հիմնական ուղղությունները և առանձնահատկությունները 1.3 Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման միջազգային փորձը Գլուխ 2.

Sociologia / Սոցիոլոգիա

HH kensatoshakayin hamakargi ardi vichak@ . / ՀՀ կենսաթոշակային համակարգի արդի վիճակը : Նյութը 86 էջ է : Գինը 30 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1 Կենսաթոշակային համակարգը և դրա ժամանակակից զարգացումները 1.1 Կենսաթոշակային համակարգի դերը սոցիալական ոլորտում 1.2 Կենսաթոշակային համակարգերի բարեթոխման ուղղությունները և առանձնահատկությունները 1.3 Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման արտասահմանյան փորձը Գլուխ 2. ՀՀ

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Eritasardutyun@ vorpes erkri apagan. / Երիտասարդությունը` որպես երկրի ապագան : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Երիտասարդությունը մեդիա-տարածության մեջ Տեղեկատվական տարածության սրընթաց ընդլայնումը անհամեմատ ավելի շատ է առաջ բերում տնտեսական ու սոցիալական բարեփոխումներ Ռուսաստանում: Ժամանակակից երիտասարդությունը հակված է մեկուսանալ մեծահասակներից և օտար երիտասարդական խմբերից` պահպանելով սեփական խմբային տարածությունը և նպաստելով նրա գրավչությանը