Ռեֆերատներ

Arvest / Արվեստ

Nkarchutyun@ mankapartezum . / Բնօրինակից նկարչությունը մանկապարտեզում : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մանկապարտեզում գործունեության առաջատար տեսակը նկարելն է: Նկարելը երեխայի հոգեկանում որակական փոփոխություններ է առաջացնում: Նրանում սաղմնավորվում են ուսումնական գործունեության հիմքերը, որը առաջատար է դառնում դպրոցական տարիներին: Երեխայի հոգեկանի զարգացման գործընթացում էական նշանակություն ունի բնօրինակից նկարելը: Բնօրինակի օգտագործումը իրենից այնպիսի

Arvest / Արվեստ

Naxnadaryan arvest . / Նախնադարյան արվեստ : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Նախնադարյան արվեստի պատմությունը պատմաբանները բաժանում են հինգ ժամանակաշրջանի. 1. Էգեյական կամ կրետե-միկենյան դարաշրջան (Ք.ա. III-II հազարամյակ) 2. Հոմերոսյան կամ նախապոլիսային շրջան (Ք.ա 11-9-րդ դդ) 3. Արիացիկ դարաշրջան (Ք.ա 8-6-րդ դդ) 4. Դասական շրջան (Ք.ա 5-4-րդ դդ) 5. Հելլենիստական կամ

Arvest / Արվեստ

Natyurmort@ vorpes nkarchutyan janr . / Նատյուրմորտը` որպես նկարչության ժանր : Նյութը 15 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Նատյուրմորտը` որպես նկարչության ժանր ԳԼՈՒԽ 2-րդ Նատյուրմորտի նշանակությունը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ցանկացած արվեստ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հասարակական գիտակցության արտահայտության մի մասը, որի հիմքն է իրականության գեղարվեստական-պատկերավոր արտացոլումը: Արվեստն օգնում

Arvest / Արվեստ

Mijin dareri Hayastani manrankarchutyun@ . / Միջին դարերի Հայաստանի մանրանկարչություն : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : 5-րդ դարից հետո մինչև 11-րդ դարը մեր մշակույթի նշանակալից զարգացման շրջաններից մեկն է: Այդ դարում հայ հին մանրանկարչությունը հասնում է աննախընթաց բարձրության՝ հրաշակերտելով արվեստի այնպիսի համաշխարհային գլուխգործոց, ինչպիսին է Զվարթնոցը: Թորամանյանը միայն Շիրակի և Այրարատի

Arvest / Արվեստ

Klasicizm . / Կլասիցիզմ : Նյութը 8 էջ է : Գինը 2000 դրամ: Արվեստի ներգործության մշտական թվացող ուժը գեղագիտական նշանային համակարգերն են նաեւ, անավարտության զգացողություն հաղորդող ակնարկային ժեստերը: Յուրաքանչյուր դարաշրջան նոր կերպարանք ու ձեւ է հաղորդում գեղագիտական արժեչափերին, փոխվում են դրանց նշանակություններն ու ընկալման որակները: Իր ժամանակին Դելակրուան գրում էր. ,Դյուրին չէ բազմությանը ստիպել ճշգրտորեն

Arvest / Արվեստ

Kendanakan janr. animalizm . / Կենդանական ժանրը և նրա մասնակիցները: Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Կենդանական ժանրը պատկերավոր արվեստի ժանր է, նվիրված կենդանիների պատկերմանը` անիմալիզմ: Գեղանկարիչները, որոնք աշխատում են անիմալիստական ժանրում կոչվում են անիմալիստներ: Այս ժանրի ձևավորմանը նախորդել է կենդանիների երկար ավանդական ուսումնասիրությունը և պատկերումը: Կախարդական նշանակություն ունեցող կրող կենդանիների և

Arvest / Արվեստ

Italiayi arvest@ . / Իտալիայի արվեստը: Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Իտալիայի արվեստի մասին խոսելիս պետք է սկսել խոսել Վերածննդից: Դանթեով ավարտվում է ‎ֆեոդալական միջնադարը և միաժամանակ սկսվում է նոր դարաշրջան Արևմտյան Եվրոպայի մշակույթի և գրականության պատմության մեջ, որն ընդունված է անվանել Վերածննդի դարաշրջան: Վերածնունդն ամենից առաջ սկսվում է Իտալիայում, մասնավորապես

Arvest / Արվեստ

Byuzandakan manrankarchutyunn u srbankarchutyun@ . / Բյուզանդական մանրանկարչությունն ու սրբանկարչությունը : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Բյուզանդական սրբանկարչությունը Բյուզանդական մանրանկարչությունը Վերջաբան Գրականություն Բյուզանդական մանրանկարչության ավանդույթները վերաբերում են անտիկ ու մինչքրիստոսյան ժամանակշրջանին: Սակայն համարվում է, որ առաջին անգամ ձեռագիր գրքեր ի հայտ են եկել արդեն առաջին դարում: Մանրանկարչությունը հանդիսանում է

Arvest / Արվեստ

Baleti artist@ . / Բալետի արտիստը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Այսպիսով, բալետի արտիստը: Մենք ձեզ հետ միասին ինքներս լավ գիտենք, թե որքան բարդ ու բազմաչարչար, բայց միևնույն ժամանակ գրավիչ մասնագիտություն է դա: Ոչ մի այլ արտիստ չի վատնում այդքան ֆիզիկական ուժ իր ելույթին պատրաստվելիս, իսկ հենց ելույթը ոչ մի

Informatika / Ինֆորմատիկա

Informatikayi ararkan u xndirner@ . / Ինֆորմատիկայի առարկան ու խնդիրները : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Ներածություն 1.Ինֆորմատիկայի խնդիրները և նպատակները 2.Ինֆորմատիկան որպես գիտություն 3.Համակարգչային տեխնիկայի զագացման փուլերը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ինֆորմատիկան սինթետիկ գիտություն է և իր մեթոդներով, մոդելներով, ալգորիթներով, տեխնոլոգիաներով, ինվարիանտներով իր մեջ ներառում է նաև մի շարք դիսցիպլիններ: Ինֆորմատիկան

Informatika / Ինֆորմատիկա

Lezvi gortsatsum@ Web-ejum. / Լեզվի գործածումը Web-էջերի տարածության մեջ գիտելիքների հաղորդման պրոցեսում : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Կարճ ակնարկ Տվյալ հոդվածում դիտարկված են Web-էջերի Լեզվաբանական դիզայնի որոշ հարցերը: Web-էջերի Լեզվաբանական դիզայնի ավանդույթների ու միտումների հետազոտությունը պետք է հիմնվի համակարգային վերլուծության սկզբունքների վրա: Այսինքն քերականական կառույցների և ոճաբանական միջոցների ուսումնասիրության պրոցեսում

Informatika / Ինֆորմատիկա

Canceri karucum ev cancayin drvacqov xndirner . / Ցանցերի կառուցում և ցանցային դրվածքի խնդիրներ: Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Ցանցերի կառուցում և ցանցային դրվածքի խնդիրներ Օգտագործված գրականություն Ցանցային մոդել է անվանվում տնտեսա-համակարգչային այն մոդելը (այլ կերպ` ցանցային գրաֆիկ, ցանց), որը արտացոլում է որևէ նախագծի շրջանառման (գիտա-հետազոտական, արտադրական և

Informatika / Ինֆորմատիկա

Word xmbagrichum pastatxti pahpanman gorc@ntac@ . / Word խմբագրիչում փաստաթղթի պահպանման գործընթացը : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Word տեքստային խմբագրում տեքստերի ֆորմատավորում, փաստաթղթերի ձևավորում, օգտագործելով գրաֆիկային տարբեր մակրոսներ Հաշվիչ մեքենաների կիրառումը պահանջում է համապատասխան ծրագրեր: Ծրագրերի հիմնական գործառույթը կայանում է նրանում, որ այն կառավարում են հաշվողական համակարգերի և նրանց հետ

Informatika / Ինֆորմատիկա

Windows XP operacion hamakargi Control Panel-i nkaragrutyun@ ./ Windows XP օպերացիոն համակարգի Control Panel-ի նկարագրությունը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Windows XP օպերացիոն համակարգի Control Panel-ը կարող է ունենալ տարբեր տեսք, այն ընտրում ենք Control Panel հրամանի օգնությամբ: Windows XP օպերացիոն համակարգի Control Panel-ը կարող է ունենալ հետևյալ տեսքը.

Informatika / Ինֆորմատիկա

Tvyalneri cancayin modelner ./ Տվյալների ցանցային մոդելներ : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Պլանավորման և ղեկավարման ցանցային մոդելները: Ցանցային պլանավորումը անորոշության պայմաններում 2. Ցանցային մոդելի կառուցումը Օգտագործված գրականություն Ցանցային մոդել է անվանվում տնտեսա-համակարգչային այն մոդելը (այլ կերպ` ցանցային գրաֆիկ, ցանց), որը արտացոլում է որևէ նախագծի շրջանառման (գիտա-հետազոտական, արտադրական