Ռեֆերատներ

Informatika / Ինֆորմատիկա

Tvyalneri baza . / Տվյալների բազաներ: Տվյալների մոդելների տեսակները Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Տվյալների բազան կարելի է պատկերացնել որպես հատուկ մեխանիզմ, որը պահպանում է ինֆորմացիան և, որի միջոցով օգտվողը կարող է արագ և արդյունավետ գտնել անհրաժեշտ տվյալները: Տվյալների բազաները հանդես են գալիս որպես տվյալների կարգավորված համախումբ: Ընդ որում, տվյալների յուրաքանչյուր

Informatika / Ինֆորմատիկա

Teqstayin xmbagrichner ev elektronayin axyusakner . / Տեքստային խմբագրիչներ և էլեկտրոնային աղյուսակներ : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Հաշվիչ մեքենաների կիրառումը պահանջում է համապատասխան ծրագրեր: Ծրագրերի հիմնակա գործառույթը կայանում է նրանում, որ այն կառավարում են հաշվողական համակարգերի և նրանց հետ կապված սարքավորումների աշխատանքը: Ըստ իրենց նշանակության այսպիսի ծրագրերը կարող են բաժանվել

Informatika / Ինֆորմատիկա

Stexnashar . / Ստեղնաշար. օբյեկտը և նրա հատկությունները : Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ: Համակարգիչը էլեկտրոնային սարք է, որն օգտագործվում է տվյալների պահեստավորման և մշակման համար։ Այն կարևոր նշանակություն ունի մեր կյանքում։ Համակարգիչներն օգտագործվում են կրթության և հետազոտության ոլորտներում։ Համակարգիչներն օգտագործվում են նաև նորություններ հեռարձակելու, ընտանիքի անդամներին ու ընկերներին հաղորդագրություններ ուղարկելու և

Informatika / Ինֆորմատիկա

Pogheri sharj@ cancum . Elektronayin tranzakcianern internetum . / Փողերի շարժը ցանցում: Էլեկտրոնային տրանզակցիաներն ինտերնետում : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Ոչ կանխիկ փողերը հանդիսանում են ոչ վաղ ժամանակի հայտնագործություն: Իրենց ի հայտ գալով նրանք կատարեցին նույն հեղաշրջումը, ինչ –որ անցած դարերում թղթադրամը, որոնք շատ արագ շրջանառությունից դուրս բերեցին մետադրամները: Բուռն

Informatika / Ինֆորմատիկա

MS -DOS-i nshanakutyun@ . / MS -DOS-ի նշանակությունը : Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Օպերացիոն համակարգը (operating system) հանդիսանում է համակարգչային ծրագրերի բազային կոմպլեքս, որը թույլ է տալիս ապահովվել համակարգչի ապարատային միջոցների ղեկավարումը, ֆայլերի հետ աշխատանքը, տվյալների մուտքագրումն ու ելքագրումը, ինչպես նաև ներդրված ծրագրերի և ուտիլիտների կատարումը:

Informatika / Ինֆորմատիկա

Konnotaciayi metod@ cancum . / Կոնոտացիայի մեթոդը ցանցում : Նյութը 5 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Կոննոտացիան հանդիսանում է լեզվանաբական մեթոդ, որը վերաբերում է լրացուցիչ հոմանիշների կիրառում, այն վերաբերւոմ է ինչպես նախադասության սինտակսիսին, այնպես էլ սեմանտիկային: Կոննոտացիայի մեթոդը լայն կիրառում ունի նաև համակարգչում, հատկապես ցանցերում: Այն վերաբերում է համակարգչային գրական հասկացությունների փոխարինում մեկ

Informatika / Ինֆորմատիկա

Kompyuterayin @ntaniqner . / Համակարգչային ընտանիքներ : Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Համակարգիչների ընտանքիները իրենցից ներկայցնում են գրեթե միևնույն կառուցվածքային առանաձնձնահատկությունները ունեցող համակարգիչների ամբաղջությունը, որոնք թողարկվում են միևնույն ընկերության կողմից, որը սակայն շուկայում իր հաջողությունը ապահովելու համար յուրաքանչյուր սերնդի հետ ավելի է կատարելագործում իր արտադրանքը, որը միառժամանկ ավելի արդյունավետ կերպով է

Informatika / Ինֆորմատիկա

Kodavorum . / Կոդավորում : Նյութը 5 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Բնական լեզուները հիշողության խնայողության համար բավական պաշար ունեն, որի ծավալը սահմամափակ է, նպատակահարմար է անտեսել տեքստի պահանջվածիցավելի մասը կամ էլ խտացնել այն: Գոյություն ունի տեսքտի խտացման մի քանի եղանակ` 1.Բնական նշանակություններից ավելի համալիր նշանակություններին անցումը: Այս մեթոդը կիրառվում է գրանցման մեջ

Informatika / Ինֆորմատիկա

Kirarakan cragrayin patetner . / Կիրառական ծրագրային փաթեթներ : Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Կիրառական ծրագրային փաթեթներ ասելով հասկանում ենք այնպիսի ծրագրերի համալիր կամ կոմլեքս, որոնք փոխկապակցված են միմյանց հետ, քանի որ նրանք համարվում են նույն հիմքն ունեցող ծրագրային միջոցներ, սակայնն նրանք լուծում են տաբեր առարկայակայն տիրույթ ունեցող խնդիրներ, կամ տաբեր

Informatika / Ինֆորմատիկա

Karavarman pastatxtayin apahovman petakan kargavorum@ . / Կառավարման փաստաթղթային ապահովման պետական կարգավորումը: Նյութը 5 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Կառավարման փաստաթղթային ապահովման կազմակերպման ավելի ամբողջական միջճյուղային փասատթուղթ է հանդիսանում 1990թ. հրապարակված Կառավարման փաստաթղթային ապահովման պետական համակարգը: Կառավարման փաստաթղթային ապահովման պետական համակարգը իրենից ներկայացնում է այն սկզբունքների ու կանոնների ամբողջականությունը, որոնք ընդհանուր կանոններ են

Informatika / Ինֆորմատիկա

Just In Time . / Ճիշտ ժամանակին համակարգ : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Just In Time(ճիշտ ժամանակին) համակարգ 2. CANBAN համակարգը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ներկայումս էական տարբերություն գոյություն ունի Արևմտյան ձեռնարկություններում և Ճապոնիայի ձեռնարկություններում արտադրական գործընթացների կազմակերպման մեջ: Այդ տարբերությունները հիմնականում վերաբերում են արտադրական գործընթացում արտադրանքի որակի

Informatika / Ինֆորմատիկա

Java cragri tiper@ . / Ջավա ծրագրի տիպերը : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն…………………………………………………………………..……2 Գլուխ 1. Ջավա ծրագրի տարբերակների պատմությունը…………..…..…4 Գլուխ 2. Ջավա ծրագրի տիպերը և ստանդարտացումը…………………..7 Վերջաբան…………………………………………………………………..………10 Գրականության ցանկ…………………………………………………………….12 Ջավա ծրագիրը ծրագրավորման օբյեկտային կողմնորոշիչ լեզու է, որը մշակվել է «Sun Mikrosystems» ընկերության կողմից: Ջավա ծրագիրը սովորաբար պահանջում է

Informatika / Ինֆորմատիկա

Internetayin global canc@ vorpes marqetingayin kapuxi . / Ինտերնետ գլոբալ ցանցը որպես տեղեկատվական գլոբալ ցանց, օն-լայն ռեժիմում աշխատող մեդիա միջոց և մարքեթինգային կապուղի : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : 1969 թ. ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության հիմնարկությունների մեծ մասը միավորեցին իրենց համակարգչային ցանցերը մի միասնական ցանցի՝ ARPANET¬ի, մեջ, որը համարվում է Ինտերնետի նախատիպը։

Informatika / Ինֆորմատիկա

Internet@ vorpes socialakan fenomen . / Ինտերնետը որպես սոցիալական ֆենոմեն: Հասարակության նոր կյանքի առաջացման պատճառները: Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Իմ հոդվածը կարելի էր անվանել` սոցիոլոգի մտորումները «Ինտերնետը հասարակության կյանքում» թեմայով: Սակայն, համապատասխան աղբյուրների վերլուծության և իմ անձնական ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դառնում,որ իմ հոդվածի մտահղացմանը համապատասխան այն կարելիէ նաև անվանել

Informatika / Ինֆորմատիկա

Internet vcharayin hamakarger . / Ինտերնետ վճարային համակարգեր : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Ոչ կանխիկ փողերը հանդիսանում են ոչ վաղ ժամանակի հայտնագործություն: Իրենց ի հայտ գալով նրանք կատարեցին նույն հեղաշրջումը, ինչ –որ անցած դարերում թղթադրամը, որոնք շատ արագ շրջանառությունից դուրս բերեցին մետադրամները: Բուռն զարգացող համակարգչային տեխնիկան հանգեցնում են այն մտքին,