Ռեֆերատներ

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Antik divanagitutyan himunqner . / Անտիկ դիվանագիտության հիմունքներ : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Դիվանագիտական ծառայությունը կոչված է իրականացնել տվյալ պետության դիվանագիտական խնդիրները արտաքին հարաբերությունների իր պետական մարմինների միջոցով: Նրա օգնությամբ են պետությունները ակտիվ մասնակցություն ունենում միջազգային քաղաքականությանն ու միջպետական հարաբերություններին: Դիվանագիտական ծառայությունը ձևավորվել է պետությունների առաջացման ընթացքում և անցել զարգացման

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Trumeni doktrin@ . / Տրումենի դոկտրինը : Նյութը 8 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Սառը պատերազմի սկիզբը. Տրումենի դոկտրինը. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ԽՍՀՄ-ի ղեկավարությունը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի Կենտրոնական և Հարավ-արևելյան Եվրոպայի երկերներում իշխանության գան խորհրդայնամետ ուժեր, մասնավորապես կոմունիստական կուսակցությունները: ԽՍՀՄ տարածքային պահանջներ ներկայացրեց Թուրքիային և պահանջեց որպեսզի վերջինս փոխի իր

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Peraklesi divanagitutyun@ . / Պերակլեսի դիվանագիտությունը : Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մարկոս Ուլպիոս Պերակլեսը (98 —117 թթ.) ծնվել Է իսպանական քաղաք Իտալիկայում։ Նա ժողովրդականություն վայելող զորավար Էր և կապեր ուներ սենատորական շրջաններում։ Պերակլեսի կառավարությունր կապված՝է ամենից առաջ հռոմեական արտաքին քաղաքականության փոփոխման հետ։ Օգոստոսից ժամանակից սկսած՝ հռոմեական քաղականությունն ԱրԼւելքում և Արևմուտքում

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Hay-adrbejanakan haraberutyunner@ Hayastani xorhrdaynacman naxorein ev heto – 1921-1922 tt. . / Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո/1921-1922թթ-ին: Նյութը 20 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1.Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Հայաստանի խորհրդայնացման նախօրեին 2.Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո/1921-1922թթ-ին/ Եզրակացություն Օգտագործված սկզբնաղբյուրների և գրականության ցանկ Ղարաբաղյան հարցը իր ժամանակակից ըմբռնմամբ առաջացել է 1918թ-ին, երբ առաջացավ Ադրբեջանը:

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Arman Jean Rishelyei artaqin qaxaqakanutyun@ . / Արման Ժան Ռիշելյեի արտաքին քաղաքականությունը : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ I. Արման Ժան Ռիշելյեն կարդինալ և դուքս պեր Գլուխ II. Առաջին մինիստր Ռիշելյեի քաղաքականությունը բացարձակ միապետության ուղղությամբ Գլուխ III. Ռիծելյեի ռազմական վերափոխումները և արտաքին քաղաքականությունը Ամփոփում Օգտագործված գրականություն Տվյալ ժամանակաշրջանում

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Hyupatosakan iravunqi hastatman karg@, hyupatosakan gorcuneutyan skizb@ ev avart@ . / Հյուպատոսական իրավունքի հաստատման կարգը, հյուպատոսական գործունեության սկիզբը և ավարտը : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : 13-րդ դարից սկսած, որքանով որ թույլ են տալիս դարերով պահպանված աղբյուրները, իսկ իրականում հնարավոր է և ավելի վաղ շրջաններից սկսվում է հյուպատոսության ստեղծումը, որտեղ մանրամասնությամբ

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Hyupatosakan himnarkneri gorcarnutyunner@ . / Հյուպատոսական հիմնարկների գործառնությունները ըստ 62թ. կոնվենցիայի ՀՀ օրենսդրության : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Իտալական քաղաքները առևտրական հարաբերություններ էին հաստատել տարբեր երկրների հետ, հատկապես Մերձավոր Արևելքի հետ: Այդ իսկ պատճառով էլ, բնականաբար, առաջանում են այնպիսի մարմինները, որոնք պետք է պաշտպանեին իտալացիների շահերը արտերկրում: Իտալական առևտրական քաղաք-կենտրոնները՝

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Divanagitakan carayutyan ancnelu karg@ . / Դիվանագիտական ծառայության անցնելու կարգը : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ : “Դիվանագիտական ծառայության մասին” ՀՀ օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության կազմակերպման, ղեկավարման, այդպիսի ծառայության անցնելու և ծառայությունը դադարեցնելու, ծառայողական առաջխաղացման, դիվանագիտական աստիճաններ շնորհելու, դիվանագիտական ծառայություն իրականացնող անձանց իրավական վիճակի սահմանման, ծառայության ընթացքում ու դրանից

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Britanakan divanagitakan hamakarg@ . / Բրիտանական դիվանագիտական համակարգը : Նյութը 15 էջ է :Գինը 2000 դրամ : Պատմական իրավիճակը Խորհրդային կառավարության պատիժը Խորհրդային դեսպանի այցը Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարին Խորհրդային դեսպանի այցը դիվանագիտական մասնաշենքի ղեկավարին Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը Գրականության ցանկ 1932-1939 թվականներին աշխարհում տեղի էին ունենում խոշոր իրադարձություններ և խորը ցնցումներ, որոնք ստեղծվել էին

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Artaqin haraberutyunneri marminner . / Արտաքին հարաբերությունների մարմինների ընդհանուր բնութագիրը : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Հին ժամանակներում և վաղ միջնադարում արտաքին հարաբերությունները վարող մշտական հատուկ մարմիններ գոյություն չունեին: Դա բացատրվում է նրանով, որ այդ դարաշրջանի պետական կառուցվածքներին դեռևս բնորոշ չէին կառավարման ֆունկցիաների հատուկ բաժնում: Մյուս կողմից դիվանագիտությունն այնպիսի ծավալ ձեռք

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Hakamartutyunneri kargavorman exanakner@ . / Հակամարտությունների կարգավորման եղանակները : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մարդկային քաղաքակրթության զարգացման հազարամյա փորձը կուտակել է հակամարտությունների ու վիճահարույց հարցերի կարգավորման հարուստ ավանդույթներ: Դրանց թվում, թերևս, ամենակատարելագործվածն ու կանոնակարգվածն են համարվում դիվանագիտական մեխանիզմները: Այսօր դիվանագիտությունը դարձել է այն ունիվերսալ գործիքներից մեկը, որի շնորհիվ են հաղթահարվում պետությունների

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Divanageti andznakan hatkutyunneri nshanakutyun@ divanagitakan carayutyan mej . / Դիվանագետի անձնական հատկությունների նշանակությունը դիվանագիտական ծառայության մեջ : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Դիվանագետը պարտավոր չէ ցուցմունքներ տալ, իսկ եթե համաձայնում է տալ, պարտավոր չէ դրա համար դատարան ներկայանալ: Դիվանագետը, օգտվելով ընդունող պետության իրավասության իմունիտետից, չի ազատվում հավատարմագրող պետության իրավասությունից, այսինքն՝ իր

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Divanagitakan carayutyan ev iravunqi himanakan skzbunqner@ . / Դիվանագիտական ծառայության և իրավունքի հիմնական սկզբունքները : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Դիվանագետը պարտավոր չէ ցուցմունքներ տալ, իսկ եթե համաձայնում է տալ, պարտավոր չէ դրա համար դատարան ներկայանալ: Դիվանագետը, օգտվելով ընդունող պետության իրավասության իմունիտետից, չի ազատվում հավատարմագրող պետության իրավասությունից, այսինքն՝ իր կատարած բոլոր

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Divanagitakan banakcutyunneri dern u nshanakutyun@ mijazgayin haraberutyunnnerum . / Դիվանագիտական բանակցությունների դերն ու նշանակությունը միջազգային հարաբերություններում : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բանակցային երեւույթն իր առաջին դրսևորումներով հանդես է եկել դեռևս հնագույն շրջանում` իրավական ընթացակարգի ձևավորումից շատ առաջ: Սակայն բանակցությունները դարձան գիտական հետազոտությունների առարկա միայն 20-րդ դարի երկրորդ կեսին, ինչը պայմանավորված

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Mijazgayin banakcutyunner . / Միջազգային բանակցություններ : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Միջազգային բանակցությունները իրենցից ներկայացնում են միջազգային հարաբերությունների յուրահատուկ ֆենոմեն և միջազգային վեճերի լուծման միջոց,որ լայնորեն օգտագործում են ժամանակակից պաշտոնյաները,քաղաքագետները: Միջազգային բանակցությունների դիտարկումը,որպես բանակցությունների ինքնուրույն ձև բացատրվում է այն ազդեցությամբ,որ դրանց վրա ունեն մասնակիցների ազգային և պետական տարբերությունները,ինչպես նաև միջազգային