Ռեֆերատներ

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Divanagitakan banakcutyunneri dern u nshanakutyun@ mijazgayin haraberutyunnnerum . / Դիվանագիտական բանակցությունների դերն ու նշանակությունը միջազգային հարաբերություններում : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բանակցային երեւույթն իր առաջին դրսևորումներով հանդես է եկել դեռևս հնագույն շրջանում` իրավական ընթացակարգի ձևավորումից շատ առաջ: Սակայն բանակցությունները դարձան գիտական հետազոտությունների առարկա միայն 20-րդ դարի երկրորդ կեսին, ինչը պայմանավորված

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Mijazgayin banakcutyunner . / Միջազգային բանակցություններ : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Միջազգային բանակցությունները իրենցից ներկայացնում են միջազգային հարաբերությունների յուրահատուկ ֆենոմեն և միջազգային վեճերի լուծման միջոց,որ լայնորեն օգտագործում են ժամանակակից պաշտոնյաները,քաղաքագետները: Միջազգային բանակցությունների դիտարկումը,որպես բանակցությունների ինքնուրույն ձև բացատրվում է այն ազդեցությամբ,որ դրանց վրա ունեն մասնակիցների ազգային և պետական տարբերությունները,ինչպես նաև միջազգային

Gitutyun / Գիտություն

Gitutyan der@ artadrakan ujeri zargacman gorcum ./ Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : 1. Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում 2. Գիտելիքների և գիտության փոխհարաբերությունները 3. Ճանաչողական պրոցես գիտության կարգավորման օրինաչափությունները, փուլերը Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում XX դ առաջին կեսը շատ երկրներր համար

Gitutyun / Գիտություն

Hogebanakan gitutyan masin @ndhanur patkeracum . / Հոգեբանական գիտության մասին ընդհանուր պատկերացումներ : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : «Հոգեբանություն» տերմինն ունի հին հունական ծագում, բաղկացած է երկու բառերից. ψυχή (պսյուխե)-հոգի, λόγος (լոգոս)-միտք, գիտություն կամ ուսումնասիրություն: «Հոգեբանություն» տերմինը առաջարկվել է Հին Հունաստանում, իսկ Եվրոպայում ընդունվել է XVI դարում: Այն մասին կարծիքները, թե

Bjshkutyun / Բժշկություն

Hosanqic tujaci 1-in ognutyun . / Հոսանքի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա : Նյութը 7 էջ է : Գինը 1500 դրամ : Մարդու օրգանիզմի վրա էլեկտրական հոսանքը կարող է թողնել ջերմային, քիմիական, մեխանիկական և կենսդաբանական ազդեցություն: Հոսանքի ներգործությամբ օրգանիզմում տեղի են ունենում ֆիզիկական, բիոֆիզիկական և այլ զանազան երևույթներ: Հոսանքահարման բազմաթիվ մահացու դեպքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել,

Bjshkutyun / Բժշկություն

Erexaneri profilaktik hetazotutyun . / Երեխաների պրոֆիլակտիկ հետազոտություն : Նյութը 7 էջ է : Գինը 1500 դրամ : Հոմանիշներ` U-հետազոտություն, մանկաբույժի մոտ հետազոտություն, U1-U9, պատանեկան առողջական խորհրդատվություն, էվոլյուցիոն ղեկավարում, նախադպրոցական հետազոտություն, միամյա հետազոտություն, քառամյա հետազոտություն: Էվոլյուցիոն դիրեկտիվներ

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberakan vorosh dzernarkutyunneri Erevan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan nshanakutyun@ . / Արդյունաբերական որոշ ձեռնարկությունների` Երևան քաղաքի սահմաններից դուրս բերման տնտեսա-էկոլոգիական նշանակությունը : Նյութը 8 էջ է : Գինը 1500 դրամ : Եթե տարիներ առաջ պետության հիմնական խնդիրը տնտեսական զարգացում ապահովելն էր, իսկ այդ դեպքում հնարավոր է, որ քիչ ուշադրություն դարձվի շրջակա միջավայրի պահպանությանը, ապա

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Gazi ardyunaberutyun . / Գազի արդյունաբերություն : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Շնորհիվ բարեհաջող նորամուծությունների արդյունահանվող համաշխարհային գազային հումքի քանակը 1997 թվականների տվյալների համեմատության կարելի է ասել, որ աճել է մոտավորապես 60 տոկոսով: 2003 թվականի տվյալների համաձայն արդյունահանվող գազային պաշարները կազմում էին մոտավորապես 170 մլրդ տոննա, որոնցից մեծ մասը կենտրոնացված է

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Otarerkrya uxxaki nerdrumner@ ardyunaberutyan volortum . / Օտարերկրյա ներդրումները արդյունաբերության ոլորտում : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Օտարերկրյա ներդրումների տակ հասկացվում է կապիտալի այն շարժը, որը թույլ է տալիս ներդրման երկրում ձեռնարկության գործունեության նկատմամբ հաստատել վերահսկողություն և մասնակցել դրա կառավարմանը: Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները, ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberutyunneri zargacman gerakayutyunner@, ardyunaberakan qaxaqakanutyan uxxutyunner@ . / ՀՀ արդյունաբերությունների զարգացման գերակայությունները, արդյունաբերական քաղաքականության ուղղությունները : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն ՀՀ արդյունաբերությունների զարգացման գերակայությունները, արդյունաբերական քաղաքականության ուղղությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Հանրապետության արդյունաբերական արտադրության մարտավարությունը կառուցվում է նորագույն տեխնոլոգիաների և վարչարարական լուծումների հիմքի վրա: Ընդ որում նախատեսված է աջակցություն

Arvest / Արվեստ

Lselu arvest@ . / Լսելու արվեստը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մեզանից յուրաքանչյուրին հաճելի է խոսել ոչ այն մարդու հետ, որը խոսել գիտի, այլ այն մարդու հետ, որ կարողանում է մեզ լսել : Հետազոտությունները ցույց են տալիս որ մարդկանց ոչ ավելի քան 10 տոկոսն է կարողանում լսել իր խոսակցին: Յուրաքանչյուր

Arvest / Արվեստ

Grigor Xanjyan . / Գրիգոր Խանջյան : Նյութը 8 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Գրիգոր Խանջյան (1926-2000), անվանի հայ նկարիչ, Սուրբ Էջմիածնի Մայր Աթոռի ճարտարապետական հանձնախմբի և Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ: Ուսանել է Փանոս Թերլեմեզյանի դպրոցում, այնուհետև` Երևանի գեղարվեստական ինստիտուտում: 1951թ. մտել է ստեղծագործական ասպարեզ: 1967թ. արժանացել է Հայաստանի, իսկ 1983թ.` Խորհրդային Միության

Arvest / Արվեստ

Vokal kamerayin arvest@ 19-rd darum . / Վոկալ կամերային արվեստը 19-րդ դարում : Նյութը 16 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ՊԼԱՆ Ներածություն Վոկալ կամերային արվեստը 19-րդ դարում Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ընդհանրապես ոչ մի կամերային վոկալի տեսակ մտածողության վերացական եղանակ չէ, համակարգ կամ ձև, որը մեխանիկորեն մուտք է գործում կամերային վոկալի ստեղծագործություն և ուղղություն

Arvest / Արվեստ

Arvest ev qaxaqakrtutyun@. / Արվեստը և քաղաքակրթությունը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Համաշխարհային փիլիսոփայության մտքի պատմության զարգացման ներկա փուլում արվեստի, որպես հասարակական յուրահատուկ երևույթի և փիլիսոփայության տրամաբանական կատեգորիալ համակարգի կենսունակ հասկացության վերաբերյալ գիտական մեծ թռիչք է նկատվում: Դա բացատրվում է ճշմարիտ այն միտումներով, որ փորձ է արվում արվեստը ներկայացնել որպես

Arvest / Արվեստ

Nkarchutyun@ mankapartezum . / Բնօրինակից նկարչությունը մանկապարտեզում : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մանկապարտեզում գործունեության առաջատար տեսակը նկարելն է: Նկարելը երեխայի հոգեկանում որակական փոփոխություններ է առաջացնում: Նրանում սաղմնավորվում են ուսումնական գործունեության հիմքերը, որը առաջատար է դառնում դպրոցական տարիներին: Երեխայի հոգեկանի զարգացման գործընթացում էական նշանակություն ունի բնօրինակից նկարելը: Բնօրինակի օգտագործումը իրենից այնպիսի