Ռեֆերատներ

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Otarerkrya uxxaki nerdrumner@ ardyunaberutyan volortum . / Օտարերկրյա ներդրումները արդյունաբերության ոլորտում : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Օտարերկրյա ներդրումների տակ հասկացվում է կապիտալի այն շարժը, որը թույլ է տալիս ներդրման երկրում ձեռնարկության գործունեության նկատմամբ հաստատել վերահսկողություն և մասնակցել դրա կառավարմանը: Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները, ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberutyunneri zargacman gerakayutyunner@, ardyunaberakan qaxaqakanutyan uxxutyunner@ . / ՀՀ արդյունաբերությունների զարգացման գերակայությունները, արդյունաբերական քաղաքականության ուղղությունները : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն ՀՀ արդյունաբերությունների զարգացման գերակայությունները, արդյունաբերական քաղաքականության ուղղությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Հանրապետության արդյունաբերական արտադրության մարտավարությունը կառուցվում է նորագույն տեխնոլոգիաների և վարչարարական լուծումների հիմքի վրա: Ընդ որում նախատեսված է աջակցություն

Arvest / Արվեստ

Lselu arvest@ . / Լսելու արվեստը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մեզանից յուրաքանչյուրին հաճելի է խոսել ոչ այն մարդու հետ, որը խոսել գիտի, այլ այն մարդու հետ, որ կարողանում է մեզ լսել : Հետազոտությունները ցույց են տալիս որ մարդկանց ոչ ավելի քան 10 տոկոսն է կարողանում լսել իր խոսակցին: Յուրաքանչյուր

Arvest / Արվեստ

Grigor Xanjyan . / Գրիգոր Խանջյան : Նյութը 8 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Գրիգոր Խանջյան (1926-2000), անվանի հայ նկարիչ, Սուրբ Էջմիածնի Մայր Աթոռի ճարտարապետական հանձնախմբի և Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ: Ուսանել է Փանոս Թերլեմեզյանի դպրոցում, այնուհետև` Երևանի գեղարվեստական ինստիտուտում: 1951թ. մտել է ստեղծագործական ասպարեզ: 1967թ. արժանացել է Հայաստանի, իսկ 1983թ.` Խորհրդային Միության

Arvest / Արվեստ

Vokal kamerayin arvest@ 19-rd darum . / Վոկալ կամերային արվեստը 19-րդ դարում : Նյութը 16 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ՊԼԱՆ Ներածություն Վոկալ կամերային արվեստը 19-րդ դարում Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ընդհանրապես ոչ մի կամերային վոկալի տեսակ մտածողության վերացական եղանակ չէ, համակարգ կամ ձև, որը մեխանիկորեն մուտք է գործում կամերային վոկալի ստեղծագործություն և ուղղություն

Arvest / Արվեստ

Arvest ev qaxaqakrtutyun@. / Արվեստը և քաղաքակրթությունը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Համաշխարհային փիլիսոփայության մտքի պատմության զարգացման ներկա փուլում արվեստի, որպես հասարակական յուրահատուկ երևույթի և փիլիսոփայության տրամաբանական կատեգորիալ համակարգի կենսունակ հասկացության վերաբերյալ գիտական մեծ թռիչք է նկատվում: Դա բացատրվում է ճշմարիտ այն միտումներով, որ փորձ է արվում արվեստը ներկայացնել որպես

Arvest / Արվեստ

Nkarchutyun@ mankapartezum . / Բնօրինակից նկարչությունը մանկապարտեզում : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մանկապարտեզում գործունեության առաջատար տեսակը նկարելն է: Նկարելը երեխայի հոգեկանում որակական փոփոխություններ է առաջացնում: Նրանում սաղմնավորվում են ուսումնական գործունեության հիմքերը, որը առաջատար է դառնում դպրոցական տարիներին: Երեխայի հոգեկանի զարգացման գործընթացում էական նշանակություն ունի բնօրինակից նկարելը: Բնօրինակի օգտագործումը իրենից այնպիսի

Arvest / Արվեստ

Naxnadaryan arvest . / Նախնադարյան արվեստ : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Նախնադարյան արվեստի պատմությունը պատմաբանները բաժանում են հինգ ժամանակաշրջանի. 1. Էգեյական կամ կրետե-միկենյան դարաշրջան (Ք.ա. III-II հազարամյակ) 2. Հոմերոսյան կամ նախապոլիսային շրջան (Ք.ա 11-9-րդ դդ) 3. Արիացիկ դարաշրջան (Ք.ա 8-6-րդ դդ) 4. Դասական շրջան (Ք.ա 5-4-րդ դդ) 5. Հելլենիստական կամ

Arvest / Արվեստ

Natyurmort@ vorpes nkarchutyan janr . / Նատյուրմորտը` որպես նկարչության ժանր : Նյութը 15 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Նատյուրմորտը` որպես նկարչության ժանր ԳԼՈՒԽ 2-րդ Նատյուրմորտի նշանակությունը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ցանկացած արվեստ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հասարակական գիտակցության արտահայտության մի մասը, որի հիմքն է իրականության գեղարվեստական-պատկերավոր արտացոլումը: Արվեստն օգնում

Arvest / Արվեստ

Mijin dareri Hayastani manrankarchutyun@ . / Միջին դարերի Հայաստանի մանրանկարչություն : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : 5-րդ դարից հետո մինչև 11-րդ դարը մեր մշակույթի նշանակալից զարգացման շրջաններից մեկն է: Այդ դարում հայ հին մանրանկարչությունը հասնում է աննախընթաց բարձրության՝ հրաշակերտելով արվեստի այնպիսի համաշխարհային գլուխգործոց, ինչպիսին է Զվարթնոցը: Թորամանյանը միայն Շիրակի և Այրարատի

Arvest / Արվեստ

Klasicizm . / Կլասիցիզմ : Նյութը 8 էջ է : Գինը 2000 դրամ: Արվեստի ներգործության մշտական թվացող ուժը գեղագիտական նշանային համակարգերն են նաեւ, անավարտության զգացողություն հաղորդող ակնարկային ժեստերը: Յուրաքանչյուր դարաշրջան նոր կերպարանք ու ձեւ է հաղորդում գեղագիտական արժեչափերին, փոխվում են դրանց նշանակություններն ու ընկալման որակները: Իր ժամանակին Դելակրուան գրում էր. ,Դյուրին չէ բազմությանը ստիպել ճշգրտորեն

Arvest / Արվեստ

Kendanakan janr. animalizm . / Կենդանական ժանրը և նրա մասնակիցները: Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Կենդանական ժանրը պատկերավոր արվեստի ժանր է, նվիրված կենդանիների պատկերմանը` անիմալիզմ: Գեղանկարիչները, որոնք աշխատում են անիմալիստական ժանրում կոչվում են անիմալիստներ: Այս ժանրի ձևավորմանը նախորդել է կենդանիների երկար ավանդական ուսումնասիրությունը և պատկերումը: Կախարդական նշանակություն ունեցող կրող կենդանիների և

Arvest / Արվեստ

Italiayi arvest@ . / Իտալիայի արվեստը: Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Իտալիայի արվեստի մասին խոսելիս պետք է սկսել խոսել Վերածննդից: Դանթեով ավարտվում է ‎ֆեոդալական միջնադարը և միաժամանակ սկսվում է նոր դարաշրջան Արևմտյան Եվրոպայի մշակույթի և գրականության պատմության մեջ, որն ընդունված է անվանել Վերածննդի դարաշրջան: Վերածնունդն ամենից առաջ սկսվում է Իտալիայում, մասնավորապես

Arvest / Արվեստ

Byuzandakan manrankarchutyunn u srbankarchutyun@ . / Բյուզանդական մանրանկարչությունն ու սրբանկարչությունը : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Բյուզանդական սրբանկարչությունը Բյուզանդական մանրանկարչությունը Վերջաբան Գրականություն Բյուզանդական մանրանկարչության ավանդույթները վերաբերում են անտիկ ու մինչքրիստոսյան ժամանակշրջանին: Սակայն համարվում է, որ առաջին անգամ ձեռագիր գրքեր ի հայտ են եկել արդեն առաջին դարում: Մանրանկարչությունը հանդիսանում է

Arvest / Արվեստ

Baleti artist@ . / Բալետի արտիստը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Այսպիսով, բալետի արտիստը: Մենք ձեզ հետ միասին ինքներս լավ գիտենք, թե որքան բարդ ու բազմաչարչար, բայց միևնույն ժամանակ գրավիչ մասնագիտություն է դա: Ոչ մի այլ արտիստ չի վատնում այդքան ֆիզիկական ուժ իր ելույթին պատրաստվելիս, իսկ հենց ելույթը ոչ մի