Ռեֆերատներ

Arvest / Արվեստ

Baleti artist@ . / Բալետի արտիստը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Այսպիսով, բալետի արտիստը: Մենք ձեզ հետ միասին ինքներս լավ գիտենք, թե որքան բարդ ու բազմաչարչար, բայց միևնույն ժամանակ գրավիչ մասնագիտություն է դա: Ոչ մի այլ արտիստ չի վատնում այդքան ֆիզիկական ուժ իր ելույթին պատրաստվելիս, իսկ հենց ելույթը ոչ մի

Informatika / Ինֆորմատիկա

Informatikayi ararkan u xndirner@ . / Ինֆորմատիկայի առարկան ու խնդիրները : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Ներածություն 1.Ինֆորմատիկայի խնդիրները և նպատակները 2.Ինֆորմատիկան որպես գիտություն 3.Համակարգչային տեխնիկայի զագացման փուլերը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ինֆորմատիկան սինթետիկ գիտություն է և իր մեթոդներով, մոդելներով, ալգորիթներով, տեխնոլոգիաներով, ինվարիանտներով իր մեջ ներառում է նաև մի շարք դիսցիպլիններ: Ինֆորմատիկան

Informatika / Ինֆորմատիկա

Lezvi gortsatsum@ Web-ejum. / Լեզվի գործածումը Web-էջերի տարածության մեջ գիտելիքների հաղորդման պրոցեսում : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Կարճ ակնարկ Տվյալ հոդվածում դիտարկված են Web-էջերի Լեզվաբանական դիզայնի որոշ հարցերը: Web-էջերի Լեզվաբանական դիզայնի ավանդույթների ու միտումների հետազոտությունը պետք է հիմնվի համակարգային վերլուծության սկզբունքների վրա: Այսինքն քերականական կառույցների և ոճաբանական միջոցների ուսումնասիրության պրոցեսում

Informatika / Ինֆորմատիկա

Canceri karucum ev cancayin drvacqov xndirner . / Ցանցերի կառուցում և ցանցային դրվածքի խնդիրներ: Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Ցանցերի կառուցում և ցանցային դրվածքի խնդիրներ Օգտագործված գրականություն Ցանցային մոդել է անվանվում տնտեսա-համակարգչային այն մոդելը (այլ կերպ` ցանցային գրաֆիկ, ցանց), որը արտացոլում է որևէ նախագծի շրջանառման (գիտա-հետազոտական, արտադրական և

Informatika / Ինֆորմատիկա

Word xmbagrichum pastatxti pahpanman gorc@ntac@ . / Word խմբագրիչում փաստաթղթի պահպանման գործընթացը : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Word տեքստային խմբագրում տեքստերի ֆորմատավորում, փաստաթղթերի ձևավորում, օգտագործելով գրաֆիկային տարբեր մակրոսներ Հաշվիչ մեքենաների կիրառումը պահանջում է համապատասխան ծրագրեր: Ծրագրերի հիմնական գործառույթը կայանում է նրանում, որ այն կառավարում են հաշվողական համակարգերի և նրանց հետ

Informatika / Ինֆորմատիկա

Windows XP operacion hamakargi Control Panel-i nkaragrutyun@ ./ Windows XP օպերացիոն համակարգի Control Panel-ի նկարագրությունը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Windows XP օպերացիոն համակարգի Control Panel-ը կարող է ունենալ տարբեր տեսք, այն ընտրում ենք Control Panel հրամանի օգնությամբ: Windows XP օպերացիոն համակարգի Control Panel-ը կարող է ունենալ հետևյալ տեսքը.

Informatika / Ինֆորմատիկա

Tvyalneri cancayin modelner ./ Տվյալների ցանցային մոդելներ : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Պլանավորման և ղեկավարման ցանցային մոդելները: Ցանցային պլանավորումը անորոշության պայմաններում 2. Ցանցային մոդելի կառուցումը Օգտագործված գրականություն Ցանցային մոդել է անվանվում տնտեսա-համակարգչային այն մոդելը (այլ կերպ` ցանցային գրաֆիկ, ցանց), որը արտացոլում է որևէ նախագծի շրջանառման (գիտա-հետազոտական, արտադրական

Informatika / Ինֆորմատիկա

Tvyalneri baza . / Տվյալների բազաներ: Տվյալների մոդելների տեսակները Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Տվյալների բազան կարելի է պատկերացնել որպես հատուկ մեխանիզմ, որը պահպանում է ինֆորմացիան և, որի միջոցով օգտվողը կարող է արագ և արդյունավետ գտնել անհրաժեշտ տվյալները: Տվյալների բազաները հանդես են գալիս որպես տվյալների կարգավորված համախումբ: Ընդ որում, տվյալների յուրաքանչյուր

Informatika / Ինֆորմատիկա

Teqstayin xmbagrichner ev elektronayin axyusakner . / Տեքստային խմբագրիչներ և էլեկտրոնային աղյուսակներ : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Հաշվիչ մեքենաների կիրառումը պահանջում է համապատասխան ծրագրեր: Ծրագրերի հիմնակա գործառույթը կայանում է նրանում, որ այն կառավարում են հաշվողական համակարգերի և նրանց հետ կապված սարքավորումների աշխատանքը: Ըստ իրենց նշանակության այսպիսի ծրագրերը կարող են բաժանվել

Informatika / Ինֆորմատիկա

Stexnashar . / Ստեղնաշար. օբյեկտը և նրա հատկությունները : Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ: Համակարգիչը էլեկտրոնային սարք է, որն օգտագործվում է տվյալների պահեստավորման և մշակման համար։ Այն կարևոր նշանակություն ունի մեր կյանքում։ Համակարգիչներն օգտագործվում են կրթության և հետազոտության ոլորտներում։ Համակարգիչներն օգտագործվում են նաև նորություններ հեռարձակելու, ընտանիքի անդամներին ու ընկերներին հաղորդագրություններ ուղարկելու և

Informatika / Ինֆորմատիկա

Pogheri sharj@ cancum . Elektronayin tranzakcianern internetum . / Փողերի շարժը ցանցում: Էլեկտրոնային տրանզակցիաներն ինտերնետում : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Ոչ կանխիկ փողերը հանդիսանում են ոչ վաղ ժամանակի հայտնագործություն: Իրենց ի հայտ գալով նրանք կատարեցին նույն հեղաշրջումը, ինչ –որ անցած դարերում թղթադրամը, որոնք շատ արագ շրջանառությունից դուրս բերեցին մետադրամները: Բուռն

Informatika / Ինֆորմատիկա

MS -DOS-i nshanakutyun@ . / MS -DOS-ի նշանակությունը : Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Օպերացիոն համակարգը (operating system) հանդիսանում է համակարգչային ծրագրերի բազային կոմպլեքս, որը թույլ է տալիս ապահովվել համակարգչի ապարատային միջոցների ղեկավարումը, ֆայլերի հետ աշխատանքը, տվյալների մուտքագրումն ու ելքագրումը, ինչպես նաև ներդրված ծրագրերի և ուտիլիտների կատարումը:

Informatika / Ինֆորմատիկա

Konnotaciayi metod@ cancum . / Կոնոտացիայի մեթոդը ցանցում : Նյութը 5 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Կոննոտացիան հանդիսանում է լեզվանաբական մեթոդ, որը վերաբերում է լրացուցիչ հոմանիշների կիրառում, այն վերաբերւոմ է ինչպես նախադասության սինտակսիսին, այնպես էլ սեմանտիկային: Կոննոտացիայի մեթոդը լայն կիրառում ունի նաև համակարգչում, հատկապես ցանցերում: Այն վերաբերում է համակարգչային գրական հասկացությունների փոխարինում մեկ

Informatika / Ինֆորմատիկա

Kompyuterayin @ntaniqner . / Համակարգչային ընտանիքներ : Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Համակարգիչների ընտանքիները իրենցից ներկայցնում են գրեթե միևնույն կառուցվածքային առանաձնձնահատկությունները ունեցող համակարգիչների ամբաղջությունը, որոնք թողարկվում են միևնույն ընկերության կողմից, որը սակայն շուկայում իր հաջողությունը ապահովելու համար յուրաքանչյուր սերնդի հետ ավելի է կատարելագործում իր արտադրանքը, որը միառժամանկ ավելի արդյունավետ կերպով է

Informatika / Ինֆորմատիկա

Kodavorum . / Կոդավորում : Նյութը 5 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Բնական լեզուները հիշողության խնայողության համար բավական պաշար ունեն, որի ծավալը սահմամափակ է, նպատակահարմար է անտեսել տեքստի պահանջվածիցավելի մասը կամ էլ խտացնել այն: Գոյություն ունի տեսքտի խտացման մի քանի եղանակ` 1.Բնական նշանակություններից ավելի համալիր նշանակություններին անցումը: Այս մեթոդը կիրառվում է գրանցման մեջ