Ռեֆերատներ

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Britanakan divanagitakan hamakarg@ . / Բրիտանական դիվանագիտական համակարգը : Նյութը 15 էջ է :Գինը 2000 դրամ : Պատմական իրավիճակը Խորհրդային կառավարության պատիժը Խորհրդային դեսպանի այցը Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարին Խորհրդային դեսպանի այցը դիվանագիտական մասնաշենքի ղեկավարին Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը Գրականության ցանկ 1932-1939 թվականներին աշխարհում տեղի էին ունենում խոշոր իրադարձություններ և խորը ցնցումներ, որոնք ստեղծվել էին

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Artaqin haraberutyunneri marminner . / Արտաքին հարաբերությունների մարմինների ընդհանուր բնութագիրը : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Հին ժամանակներում և վաղ միջնադարում արտաքին հարաբերությունները վարող մշտական հատուկ մարմիններ գոյություն չունեին: Դա բացատրվում է նրանով, որ այդ դարաշրջանի պետական կառուցվածքներին դեռևս բնորոշ չէին կառավարման ֆունկցիաների հատուկ բաժնում: Մյուս կողմից դիվանագիտությունն այնպիսի ծավալ ձեռք

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Hakamartutyunneri kargavorman exanakner@ . / Հակամարտությունների կարգավորման եղանակները : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մարդկային քաղաքակրթության զարգացման հազարամյա փորձը կուտակել է հակամարտությունների ու վիճահարույց հարցերի կարգավորման հարուստ ավանդույթներ: Դրանց թվում, թերևս, ամենակատարելագործվածն ու կանոնակարգվածն են համարվում դիվանագիտական մեխանիզմները: Այսօր դիվանագիտությունը դարձել է այն ունիվերսալ գործիքներից մեկը, որի շնորհիվ են հաղթահարվում պետությունների

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Divanageti andznakan hatkutyunneri nshanakutyun@ divanagitakan carayutyan mej . / Դիվանագետի անձնական հատկությունների նշանակությունը դիվանագիտական ծառայության մեջ : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Դիվանագետը պարտավոր չէ ցուցմունքներ տալ, իսկ եթե համաձայնում է տալ, պարտավոր չէ դրա համար դատարան ներկայանալ: Դիվանագետը, օգտվելով ընդունող պետության իրավասության իմունիտետից, չի ազատվում հավատարմագրող պետության իրավասությունից, այսինքն՝ իր

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Divanagitakan carayutyan ev iravunqi himanakan skzbunqner@ . / Դիվանագիտական ծառայության և իրավունքի հիմնական սկզբունքները : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Դիվանագետը պարտավոր չէ ցուցմունքներ տալ, իսկ եթե համաձայնում է տալ, պարտավոր չէ դրա համար դատարան ներկայանալ: Դիվանագետը, օգտվելով ընդունող պետության իրավասության իմունիտետից, չի ազատվում հավատարմագրող պետության իրավասությունից, այսինքն՝ իր կատարած բոլոր

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Divanagitakan banakcutyunneri dern u nshanakutyun@ mijazgayin haraberutyunnnerum . / Դիվանագիտական բանակցությունների դերն ու նշանակությունը միջազգային հարաբերություններում : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բանակցային երեւույթն իր առաջին դրսևորումներով հանդես է եկել դեռևս հնագույն շրջանում` իրավական ընթացակարգի ձևավորումից շատ առաջ: Սակայն բանակցությունները դարձան գիտական հետազոտությունների առարկա միայն 20-րդ դարի երկրորդ կեսին, ինչը պայմանավորված

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Mijazgayin banakcutyunner . / Միջազգային բանակցություններ : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Միջազգային բանակցությունները իրենցից ներկայացնում են միջազգային հարաբերությունների յուրահատուկ ֆենոմեն և միջազգային վեճերի լուծման միջոց,որ լայնորեն օգտագործում են ժամանակակից պաշտոնյաները,քաղաքագետները: Միջազգային բանակցությունների դիտարկումը,որպես բանակցությունների ինքնուրույն ձև բացատրվում է այն ազդեցությամբ,որ դրանց վրա ունեն մասնակիցների ազգային և պետական տարբերությունները,ինչպես նաև միջազգային

Gitutyun / Գիտություն

Gitutyan der@ artadrakan ujeri zargacman gorcum ./ Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : 1. Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում 2. Գիտելիքների և գիտության փոխհարաբերությունները 3. Ճանաչողական պրոցես գիտության կարգավորման օրինաչափությունները, փուլերը Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում XX դ առաջին կեսը շատ երկրներր համար

Gitutyun / Գիտություն

Hogebanakan gitutyan masin @ndhanur patkeracum . / Հոգեբանական գիտության մասին ընդհանուր պատկերացումներ : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : «Հոգեբանություն» տերմինն ունի հին հունական ծագում, բաղկացած է երկու բառերից. ψυχή (պսյուխե)-հոգի, λόγος (լոգոս)-միտք, գիտություն կամ ուսումնասիրություն: «Հոգեբանություն» տերմինը առաջարկվել է Հին Հունաստանում, իսկ Եվրոպայում ընդունվել է XVI դարում: Այն մասին կարծիքները, թե

Bjshkutyun / Բժշկություն

Hosanqic tujaci 1-in ognutyun . / Հոսանքի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա : Նյութը 7 էջ է : Գինը 1500 դրամ : Մարդու օրգանիզմի վրա էլեկտրական հոսանքը կարող է թողնել ջերմային, քիմիական, մեխանիկական և կենսդաբանական ազդեցություն: Հոսանքի ներգործությամբ օրգանիզմում տեղի են ունենում ֆիզիկական, բիոֆիզիկական և այլ զանազան երևույթներ: Հոսանքահարման բազմաթիվ մահացու դեպքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել,

Bjshkutyun / Բժշկություն

Erexaneri profilaktik hetazotutyun . / Երեխաների պրոֆիլակտիկ հետազոտություն : Նյութը 7 էջ է : Գինը 1500 դրամ : Հոմանիշներ` U-հետազոտություն, մանկաբույժի մոտ հետազոտություն, U1-U9, պատանեկան առողջական խորհրդատվություն, էվոլյուցիոն ղեկավարում, նախադպրոցական հետազոտություն, միամյա հետազոտություն, քառամյա հետազոտություն: Էվոլյուցիոն դիրեկտիվներ

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberakan vorosh dzernarkutyunneri Erevan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan nshanakutyun@ . / Արդյունաբերական որոշ ձեռնարկությունների` Երևան քաղաքի սահմաններից դուրս բերման տնտեսա-էկոլոգիական նշանակությունը : Նյութը 8 էջ է : Գինը 1500 դրամ : Եթե տարիներ առաջ պետության հիմնական խնդիրը տնտեսական զարգացում ապահովելն էր, իսկ այդ դեպքում հնարավոր է, որ քիչ ուշադրություն դարձվի շրջակա միջավայրի պահպանությանը, ապա

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Gazi ardyunaberutyun . / Գազի արդյունաբերություն : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Շնորհիվ բարեհաջող նորամուծությունների արդյունահանվող համաշխարհային գազային հումքի քանակը 1997 թվականների տվյալների համեմատության կարելի է ասել, որ աճել է մոտավորապես 60 տոկոսով: 2003 թվականի տվյալների համաձայն արդյունահանվող գազային պաշարները կազմում էին մոտավորապես 170 մլրդ տոննա, որոնցից մեծ մասը կենտրոնացված է

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Otarerkrya uxxaki nerdrumner@ ardyunaberutyan volortum . / Օտարերկրյա ներդրումները արդյունաբերության ոլորտում : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Օտարերկրյա ներդրումների տակ հասկացվում է կապիտալի այն շարժը, որը թույլ է տալիս ներդրման երկրում ձեռնարկության գործունեության նկատմամբ հաստատել վերահսկողություն և մասնակցել դրա կառավարմանը: Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները, ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberutyunneri zargacman gerakayutyunner@, ardyunaberakan qaxaqakanutyan uxxutyunner@ . / ՀՀ արդյունաբերությունների զարգացման գերակայությունները, արդյունաբերական քաղաքականության ուղղությունները : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն ՀՀ արդյունաբերությունների զարգացման գերակայությունները, արդյունաբերական քաղաքականության ուղղությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Հանրապետության արդյունաբերական արտադրության մարտավարությունը կառուցվում է նորագույն տեխնոլոգիաների և վարչարարական լուծումների հիմքի վրա: Ընդ որում նախատեսված է աջակցություն