Ռեֆերատներ

Informatika / Ինֆորմատիկա

Canceri karucum ev cancayin drvacqov xndirner . / Ցանցերի կառուցում և ցանցային դրվածքի խնդիրներ: Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Ցանցերի կառուցում և ցանցային դրվածքի խնդիրներ Օգտագործված գրականություն Ցանցային մոդել է անվանվում տնտեսա-համակարգչային այն մոդելը (այլ կերպ` ցանցային գրաֆիկ, ցանց), որը արտացոլում է որևէ նախագծի շրջանառման (գիտա-հետազոտական, արտադրական և

Informatika / Ինֆորմատիկա

Word xmbagrichum pastatxti pahpanman gorc@ntac@ . / Word խմբագրիչում փաստաթղթի պահպանման գործընթացը : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Word տեքստային խմբագրում տեքստերի ֆորմատավորում, փաստաթղթերի ձևավորում, օգտագործելով գրաֆիկային տարբեր մակրոսներ Հաշվիչ մեքենաների կիրառումը պահանջում է համապատասխան ծրագրեր: Ծրագրերի հիմնական գործառույթը կայանում է նրանում, որ այն կառավարում են հաշվողական համակարգերի և նրանց հետ

Informatika / Ինֆորմատիկա

Windows XP operacion hamakargi Control Panel-i nkaragrutyun@ ./ Windows XP օպերացիոն համակարգի Control Panel-ի նկարագրությունը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Windows XP օպերացիոն համակարգի Control Panel-ը կարող է ունենալ տարբեր տեսք, այն ընտրում ենք Control Panel հրամանի օգնությամբ: Windows XP օպերացիոն համակարգի Control Panel-ը կարող է ունենալ հետևյալ տեսքը.

Informatika / Ինֆորմատիկա

Tvyalneri cancayin modelner ./ Տվյալների ցանցային մոդելներ : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Պլանավորման և ղեկավարման ցանցային մոդելները: Ցանցային պլանավորումը անորոշության պայմաններում 2. Ցանցային մոդելի կառուցումը Օգտագործված գրականություն Ցանցային մոդել է անվանվում տնտեսա-համակարգչային այն մոդելը (այլ կերպ` ցանցային գրաֆիկ, ցանց), որը արտացոլում է որևէ նախագծի շրջանառման (գիտա-հետազոտական, արտադրական

Informatika / Ինֆորմատիկա

Tvyalneri baza . / Տվյալների բազաներ: Տվյալների մոդելների տեսակները Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Տվյալների բազան կարելի է պատկերացնել որպես հատուկ մեխանիզմ, որը պահպանում է ինֆորմացիան և, որի միջոցով օգտվողը կարող է արագ և արդյունավետ գտնել անհրաժեշտ տվյալները: Տվյալների բազաները հանդես են գալիս որպես տվյալների կարգավորված համախումբ: Ընդ որում, տվյալների յուրաքանչյուր

Informatika / Ինֆորմատիկա

Teqstayin xmbagrichner ev elektronayin axyusakner . / Տեքստային խմբագրիչներ և էլեկտրոնային աղյուսակներ : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Հաշվիչ մեքենաների կիրառումը պահանջում է համապատասխան ծրագրեր: Ծրագրերի հիմնակա գործառույթը կայանում է նրանում, որ այն կառավարում են հաշվողական համակարգերի և նրանց հետ կապված սարքավորումների աշխատանքը: Ըստ իրենց նշանակության այսպիսի ծրագրերը կարող են բաժանվել

Informatika / Ինֆորմատիկա

Stexnashar . / Ստեղնաշար. օբյեկտը և նրա հատկությունները : Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ: Համակարգիչը էլեկտրոնային սարք է, որն օգտագործվում է տվյալների պահեստավորման և մշակման համար։ Այն կարևոր նշանակություն ունի մեր կյանքում։ Համակարգիչներն օգտագործվում են կրթության և հետազոտության ոլորտներում։ Համակարգիչներն օգտագործվում են նաև նորություններ հեռարձակելու, ընտանիքի անդամներին ու ընկերներին հաղորդագրություններ ուղարկելու և

Informatika / Ինֆորմատիկա

Pogheri sharj@ cancum . Elektronayin tranzakcianern internetum . / Փողերի շարժը ցանցում: Էլեկտրոնային տրանզակցիաներն ինտերնետում : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Ոչ կանխիկ փողերը հանդիսանում են ոչ վաղ ժամանակի հայտնագործություն: Իրենց ի հայտ գալով նրանք կատարեցին նույն հեղաշրջումը, ինչ –որ անցած դարերում թղթադրամը, որոնք շատ արագ շրջանառությունից դուրս բերեցին մետադրամները: Բուռն

Informatika / Ինֆորմատիկա

MS -DOS-i nshanakutyun@ . / MS -DOS-ի նշանակությունը : Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Օպերացիոն համակարգը (operating system) հանդիսանում է համակարգչային ծրագրերի բազային կոմպլեքս, որը թույլ է տալիս ապահովվել համակարգչի ապարատային միջոցների ղեկավարումը, ֆայլերի հետ աշխատանքը, տվյալների մուտքագրումն ու ելքագրումը, ինչպես նաև ներդրված ծրագրերի և ուտիլիտների կատարումը:

Informatika / Ինֆորմատիկա

Konnotaciayi metod@ cancum . / Կոնոտացիայի մեթոդը ցանցում : Նյութը 5 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Կոննոտացիան հանդիսանում է լեզվանաբական մեթոդ, որը վերաբերում է լրացուցիչ հոմանիշների կիրառում, այն վերաբերւոմ է ինչպես նախադասության սինտակսիսին, այնպես էլ սեմանտիկային: Կոննոտացիայի մեթոդը լայն կիրառում ունի նաև համակարգչում, հատկապես ցանցերում: Այն վերաբերում է համակարգչային գրական հասկացությունների փոխարինում մեկ

Informatika / Ինֆորմատիկա

Kompyuterayin @ntaniqner . / Համակարգչային ընտանիքներ : Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Համակարգիչների ընտանքիները իրենցից ներկայցնում են գրեթե միևնույն կառուցվածքային առանաձնձնահատկությունները ունեցող համակարգիչների ամբաղջությունը, որոնք թողարկվում են միևնույն ընկերության կողմից, որը սակայն շուկայում իր հաջողությունը ապահովելու համար յուրաքանչյուր սերնդի հետ ավելի է կատարելագործում իր արտադրանքը, որը միառժամանկ ավելի արդյունավետ կերպով է

Informatika / Ինֆորմատիկա

Kodavorum . / Կոդավորում : Նյութը 5 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Բնական լեզուները հիշողության խնայողության համար բավական պաշար ունեն, որի ծավալը սահմամափակ է, նպատակահարմար է անտեսել տեքստի պահանջվածիցավելի մասը կամ էլ խտացնել այն: Գոյություն ունի տեսքտի խտացման մի քանի եղանակ` 1.Բնական նշանակություններից ավելի համալիր նշանակություններին անցումը: Այս մեթոդը կիրառվում է գրանցման մեջ

Informatika / Ինֆորմատիկա

Kirarakan cragrayin patetner . / Կիրառական ծրագրային փաթեթներ : Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Կիրառական ծրագրային փաթեթներ ասելով հասկանում ենք այնպիսի ծրագրերի համալիր կամ կոմլեքս, որոնք փոխկապակցված են միմյանց հետ, քանի որ նրանք համարվում են նույն հիմքն ունեցող ծրագրային միջոցներ, սակայնն նրանք լուծում են տաբեր առարկայակայն տիրույթ ունեցող խնդիրներ, կամ տաբեր

Informatika / Ինֆորմատիկա

Karavarman pastatxtayin apahovman petakan kargavorum@ . / Կառավարման փաստաթղթային ապահովման պետական կարգավորումը: Նյութը 5 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Կառավարման փաստաթղթային ապահովման կազմակերպման ավելի ամբողջական միջճյուղային փասատթուղթ է հանդիսանում 1990թ. հրապարակված Կառավարման փաստաթղթային ապահովման պետական համակարգը: Կառավարման փաստաթղթային ապահովման պետական համակարգը իրենից ներկայացնում է այն սկզբունքների ու կանոնների ամբողջականությունը, որոնք ընդհանուր կանոններ են

Informatika / Ինֆորմատիկա

Just In Time . / Ճիշտ ժամանակին համակարգ : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Just In Time(ճիշտ ժամանակին) համակարգ 2. CANBAN համակարգը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ներկայումս էական տարբերություն գոյություն ունի Արևմտյան ձեռնարկություններում և Ճապոնիայի ձեռնարկություններում արտադրական գործընթացների կազմակերպման մեջ: Այդ տարբերությունները հիմնականում վերաբերում են արտադրական գործընթացում արտադրանքի որակի