Ռեֆերատներ

Informatika / Ինֆորմատիկա

Formaner@, hashvetvutyunner@ ev akrosner@ MS Accessum . / Ֆորմաները, հաշվետվությունները և մակրոսները Microsoft Access – ում : Նյութը 6 էջ է :Գինը 1000 դրամ: Microsoft Access տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգը հանդիսանում է ամենահայտնի համակարգը ՏԲՂՀ – երի ընտանիքում: Microsoft Access – ի բոլոր վերսիաները ունեն տարբեր տեսակի միջոցներ, որոնք զգալիորեն հեշտացնում են տվյալների մուտքագրումը և

Informatika / Ինֆորմատիկա

Fast ethernet texnologian. / Fast ethernet տեխնոլոգիան: Նյութը 5 էջ է : Գինը 1000 դրամ: Աշխատանքում նկարագրված են Ethernet տեխնոլոգիայի հնարավորությունները և նրա տեսակները: Fast Ethernet –ը Ethernet տեխնոլոգիայի մի տատատեսակ է, որը նախատեսում է մեծ արագությամբ տվյալների փոխանցումը, քանի որ Ethernet տեխնոլոգիայի տարբերակները դասակարգվել են ըստ տեղեկատվության փոխանցման արագության:

Informatika / Ինֆորմատիկա

CSS kaskadayin vochayin axyusakner . / Կասկադային ոճային աղյուսակներ(CSS) : Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ: Ինտերնետի բուռն զարգացման տարիներին, երբ այն դարձավ ինֆորմացիայի փոխանակման առևտրային ցանց` դիզայներները սկսեցին հեղեղել Ինտերնետի ոլորտը դիզայներական մշակումներով` դառնալով web-դիզայներներ: Իսկ դա նշանակում էր, որ բրաուզների խոշոր արտադրողները պարտավոր էին զինել դրանց համապատասխան գործիքներով: Այսխես առաջացան գծանշման

Informatika / Ինֆորմատիկա

Cragravorman SQL lezu. / Ծրագրավորման SQL լեզու: Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Ռելյացիոն բազայում տվյալները պահպանվում են աղյուսակներում և նրանց միջև կապերում: Աղյուսակները երկչափ են, ունեն դաշտերի ու սյուների ֆիքսված քանակություն, իսկ տողերի քանակությունը կարող է կամայական լինել: Յուրաքանչյուր սյուն ունի իր անվանումն ու պարունակում է միայ որոշակի տիպի տվյալներ:

Informatika / Ինֆորմատիկա

Carayutyunner@ internetum . / Ծառայությունները ինտերնետում : Նյութը 8 էջ է : Գինը 1000 դրամ: Ավանդական տնտեսությունում գոյություն ունեցող տեղեկատվական ծառայությունների բո¬լոր տեսակները բավականին հեշտորեն ինտեգրվում են Ինտերնետում: Գործնականորեն բոլոր ծա¬ռայությունները (իրավաբանական, խորհրդատվական, ֆինանսական, լրատվական, տուրիս¬տա¬կան, բժշկական, հոգեբանական և այլն), որոնք այպես թե այնպես կապված են տե¬ղե-կատ¬վութ¬յան փոխանցման հետ, կարելի է մատուցել Ինտերնետի միջոցով:

Informatika / Ինֆորմատիկա

Canceri aparati ev cragrayin apahovman baxkacucichner@ . / Ցանցերի ապարատի և ծրագրային ապահովման բաղկացուցիչները : Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Ցանցերի ապարատի և ծրագրային ապահոման համակարգը հանդիսանում է համակարգչային ծրագրերի բազային կոմպլեքս, որը թույլ է տալիս ապահովվել համակարգչի ապարատային միջոցների ղեկավարումը, ֆայլերի հետ աշխատանքը, տվյալների մուտքագրումն ու ելքագրումը, ինչպես նաև ներդրված

Informatika / Ինֆորմատիկա

Cancayin operacion hamakargeri zargacman puler@ . / Ցանցային օպերացիոն համակարգերի զարգացման փուլերը: Նյութը 5 էջ է : Գինը 1000 դրամ : Օպերացիոն համակարգը ծրագրերի այն նվազագույն քանակությունն է, որը անհրաժեշտ է մեկ այլ ծարգրերի բեռնման և աշխատացման համար: Ի տարբերություն 1940- ականների օպերացիոն համակարգերի, միայն 1960 -ականներին ստեղծված օպերացիոն համակարգերը արդեն ունեին ցանցում աշխատելու հնարավորություն:

Informatika / Ինֆորմատիկա

Bazmaki haraberutyunner . / Բազմակի հարաբերություններ : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Ժամանակակից աշխարհում մեծածավալ ինֆորմացիայի մշակումը դժվար է պատկերացնել առանց կոմպյուտերների: Անցյալ դարի 60-ական թվականներից ինֆորմատիկայի բնագավառում շրջանառության մեջ մտավ «տվյալների բազա» տերմինը: Տվյալների բազան կարելի է դիտարկել որպես կոմպյուտերային մշակում ենթադրող ինֆորմացիոն բազմություն:

Informatika / Ինֆորմատիկա

Bankeri informacion texnologianeri cragrayin apahovum . / Բանկերի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ծրագրային ապահովում : Նյութը 8 էջ է : Գինը 1000 դրամ: Բանկի ին‎ֆորմացինոն տեխնոլոգիաների անվտանգության տակ կարող ենք հասկանալ ին‎ֆորմացիոն ռեսուրսների պաշտպանվածության վիճակ, այս ռեսուրսների ձևավորման և օգտագործման տեխնոլոգիաների անվտանգության, ինչպես նաև ինֆորմացիոն գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների իրավւոնքներ:

Informatika / Ինֆորմատիկա

Ashxatanqner@ HTML-um . / Տեքստերի ձևավորման, ֆոնտերի հետ աշխատանքի տեգերը HTML-ում : Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ: HTML-ը փաստաթղթերի գծանշման ծրագրային անկախ լեզու է: HTML-ով փաստաթղթերը պետք է առանց աղավաղելու արտապատկերվեն բոլոր տեսակի բրաուզերներում` ինչպես լիարժեք գրաֆիկական, այնպես էլ, բջջային հեռախոսներում ներկառուցված: Այդ ամենը հնարավոր է դառնում web-էջերի ստեղծման երկու տարբեր հայեցակարգերի

Informatika / Ինֆորմատիկա

Anlar canceri kazmakerpum@. Wi-Fi cancer . / Անլար ցանցերի կազմակերպումը . Ի՞նչ է Wi-Fi-ը? Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ: Դա լոկալ ցանցում համակարգիչների միացման ու դրանք Ինտերնետին միացնելու ժամանակակից անլար տեխնոլոգիա է: Հենց այդ տեխնոլոգիայի օգնությամբ է Ինտերնետը դառնում բջջային և օգտագործողին ընձեռնում է ինչպես մեկ սենյակի ներսում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհով

Informatika / Ինֆորմատիկա

Tpichner nranc tesakner@ . / Տպիչները, նրանց տեսակները (լազերային, մատրիցային…), աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական բնութագիրը, կիրառման ոլորտները, պլոտերներ: Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ: ՏՊԻՉ փաստաթղթերի դասակարգում են ըստ գրոհների իրականացման փուլերի և ռեալիզացման սկզբունքի: Ըստ ռեալիզացման սկզբունքի տարբերում են ՏՊԻՉ փաստաթղթերի երկու հիմնական տեսակ. host-based, որը հայտնաբերում է կոնկրետ ցանցի հանգույցի վրա ուղղված

Informatika / Ինֆորմատիկա

Jamanakakic videoqarteri arandznahatkutyunner@ . / Ժամանակակց վիդիոքարտերի առանձնահատկությունները: Նյութը 16 էջ է : Գինը 3000 դրամ: Ժամանակակից վիդիոքարտը (վիդիոադապտորը) – դա, ըստ էության, երկրորդ ինքնուրույն հանակարգիչն է անհատական համակարգչի մեջ: Այն դեպքում, երբ մարդը քաղում է իր սիրելի 3D -խաղը, ապա վիդիոքարտի պրոցեսորըը փաստացիորեն կատարում է աշխատանքի մեծ մասը, իսկ կենտրոնական պրոցեսորը, Pentium կամ Athlon,

Informatika / Ինֆորմատիկա

Jamanakakic hamakargichneri dasakargum@ ev nranc arandznahatkutyunnner@ . / Ժամանակակից համակարգիչների դասակարգումը և նրանց առանձնահատկությունները: Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ: Որքան վաղուց էր և միևնույն ժամանակ նոր ծրագրավորվող հաշվիչը` էլեկտրոնիկայի հրաշքներից մեկը: Հրաշք մեքենան տարբերվում էր սովորական հաշվիչից նրանով, որ կարող էր հասկանալ ծրագրի հրամանների կարճ հաջորդականությունները: Եվ ենթարկվելով այդ հրամաններին կարող էր

Informatika / Ինֆորմատիկա

Informacion hamakarger . / Ինֆորմացիոն համակարգեր: Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ: Համակարգ (system) բառն ունի հունական ծագում, որը նշանակում Է ամբողջ: Այն կազմված Է մասերից կամ բազմաթիվ տարրերից, որոնք միասին կազմում են որոշակի ամբողջություն: Համակարգը իրար և արտաքին աշխարհի հետ կապված մասերի կամ տարբերի ամբողջությունն է, որոնց գործունեությունն ուղղված Է որևէ կոնկրետ